Sluiten

BKE out of the box – een hackathon bij de HAN

Blog
Inge de Jager
Inge de Jageroud-trainer/adviseur voor hoger onderwijs bij Cito
Afgelopen schooljaar kreeg ik de kans om samen met de Informatica Communicatie Academie (ICA) van de HAN een BKE-traject voor HAN-docenten op te tuigen. Dit traject moest niet alleen op maat, maar ook ‘out of the box’ zijn.

Projectmatige aanpak

Bij de ICA werken studenten 50% van hun onderwijstijd in projectteams. Opleidingen leggen studenten een leervraag voor die zij als groep gezamenlijk moeten realiseren. Vanuit die filosofie hebben we samen met de ICA gekeken hoe we docenten een uitdagend BKE-traject konden bieden. Met als doel docenten te inspireren en enthousiasmeren voor toetsen en examinering en hen op te leiden voor een BKE-certificaat. Het concept voor een zogenaamde BKE-hackathon was geboren.

Innovatief en creatief samenwerken

De term hackathon komt uit de ICT-wereld. Tijdens een hackathon werken ontwikkelaars 1 of 2 dagen in een grote ruimte intensief met elkaar samen om prototypes van bruikbare hard- of software te maken. Een hackathon is een broeinest voor innovatie en creatieve ideeën. Aan het eind van zo’n hackathon presenteren de deelnemers hun prototypes aan een jury die daaraan punten toekent. Meestal zijn er prijzen aan een hackathon verbonden.

BKE-hackathon

Het thema van onze één week durende BKE-hackathon was ‘toetsen en beoordelen van beeldende en creatieve competenties’. ’s Ochtends schotelden we de HAN-docenten theorie voor, die ze ’s middags praktisch op hun eigen toetsen konden toepassen. Bij het praktische deel, werkten de docenten vooral met eigen toetsen, maar ze kregen ook de vrijheid hun BKE-leeruitkomsten te bewijzen met een andere toetsvormen.

Inspirerende week

Cito biedt BKE trainingen op verschillende wijzen aan en een hackathon is een innovatieve, maar ook een intensieve wijze. Het was bijzonder om te zien hoeveel dit opleverde: met elkaar op zoek gaan naar mogelijkheden en oplossingen om de toetsen voor studenten zo goed mogelijk te maken. Tegelijkertijd werd er gezamenlijk naar passende manieren gezocht om de uitkomsten daarvan te bewijzen in iets anders dan een geschreven portfolio.

Dat inspireerde niet alleen de deelnemers, maar ook mij als trainer enorm. Wat mij van de BKE-hackathon het meest is bijgebleven is dat docenten tijdens de pauzes en lunch nog steeds vol enthousiasme met elkaar overlegden hoe ze hun toets nog beter konden maken. Als toetsnerd is je dag dan wel gemaakt.

Succesvolle hackathon markt

We sluiten de hackathonweek telkens af met een hackathonmarkt. Hier presenteerden de docenten hun producten aan de jury (de BKE-assessoren). Dat is altijd weer een enorm succes. De docenten tonen hun producten waardoor zij hun kennis van toetsen tentoonstellen, en laten zo zien met elkaar te willen blijven samen werken aan continue verbetering van de toetskwaliteit.

Meer dan een BKE-certificaat

Een hackathon levert veel meer op dan docenten die theoretisch onderlegd zijn op het gebied van toetsen. De docenten zijn vooral geïnspireerd geraakt. Doordat ze meer grip hebben gekregen op verschillende manieren van toetsen en beoordelen en de ruimte kregen om hiermee te experimenteren. Hierdoor zijn ze in staat inspirerende toetsen te maken die voor studenten veel meer opleveren dan een vinkje. Toetsen waar studenten voor, door en mee kunnen leren.

En om weer even in hackathon-termen te spreken: de toetsproducten op de markt waren de prototypes, BKE-assessoren de jury. De prijs was een goede toets gemaakt door bezielde docenten en de trofee het BKE-certificaat.

Wilt u meer weten?

Bespreek vrijblijvend uw wensen met Sabine ter Weyden:
(026) 352 15 01 of citoconsult@cito.nl.
Zij helpt u graag verder!