Sluiten
11 juni 2018

Wat doen we ná de BKE?

Inge de Jager
Inge de Jagertrainer/adviseur hoger onderwijs
Als trainer in het hoger onderwijs sta ik regelmatig midden tussen de docenten en examinatoren van verschillende hogescholen. Zo hoor ik van deelnemers aan onze trainingen veel over wat er binnen hun opleiding speelt op het gebied van toetsing. Graag wil ik die ervaringen met u delen door regelmatig te bloggen. Zo houd ik u op de hoogte over actualiteiten van toetsing in het HO.

Meer dan een afvinkcertificaat

Veel hogescholen zijn inmiddels in een (ver)gevorderd stadium als het gaat om de Basis Kwalificatie Examinering. We zijn er nog niet, maar de stap in de goede richting is groot. Opdrachtgevers, deelnemers en toets- en examencommissies ervaren in de praktijk dat het volgen van BKE-trainingen meerwaarde heeft voor de toetsorganisatie, en niet enkel een ‘afvinkcertificaat’ oplevert. Er is een flinke slag geslagen rond het professionaliseren van examinatoren. En dat heeft de kwaliteit van toetsen zeker goed gedaan.

Vooruitkijken om kwaliteit blijvend te borgen

BKE en SKE blijven de komende jaren nog zeker op het programma staan. Toch moeten we ons daar niet op blindstaren. Het is zaak om vooruit te kijken en in kaart te brengen wat er nodig is om naast én na de BKE de kwaliteit van toetsen te (blijven) borgen. Net als voor veel andere professionals, geldt ook voor examinatoren dat zij zich willen blijven ontwikkelen. Zo krijgen wij bijvoorbeeld steeds meer vragen naar trainingen voor assessoren. Zowel voor het beoordelen van portfolio’s als voor eindgesprekken en afstudeergesprekken. En ook kalibreersessies in de vorm van ‘coaching on the job’ staan steeds vaker in mijn agenda en in die van mijn collega’s. Daarnaast is het formatief assessment een hot item in het HO.

Verbinding maken feedback en toets

Een formatief assessment is de brug tussen onderwijs en toets. Feedback geven is onlosmakelijk verbonden aan het formatief assessment. Feedback geven, zit vaak al in de genen van de docent. Toch kunnen veel docenten en examinatoren nog wel wat kennis en praktische tips gebruiken om de verbinding te leggen tussen feedback geven en de uiteindelijke toets. Toetsen zijn immers geen losstaande entiteiten. Ze zijn onderdeel van het onderwijs. En zo kan ook het onderwijs deel van de toets zijn, mits het geven van feedback goed wordt ingezet. Kennisplatform Examinering HO Op 11 oktober staat de twaalfde editie van het Kennisplatform Examinering HO bij de HAN in Nijmegen in het teken van verduurzamen van toetskwaliteit. Deelnemen aan een bijeenkomst van het Kennisplatform is een mooie gelegenheid om kennis op te halen, ervaringen te delen en te netwerken. Tijdens deze editie kunt u een kijkje in de keuken nemen bij trainers die duurzame trainingen ontwikkelen. U kunt meepraten over hoe we de kwaliteit van toetsen beter kunnen borgen. En uiteraard staat het formatief assessment op het programma. Ook kunt u op of via het Kennisplatform aangeven wat ú belangrijk vindt rondom toetsing in het HO en wat úw professionaliseringsbehoefte is naast en na de BKE. Mijn collega’s en ik gaan graag met u in gesprek!

Wilt u niet wachten tot de 12e editie van het Kennisplatform op donderdag 11 oktober? Dan nodig ik u uit om nu al uw kennis te delen of kennis te halen. Reageer via het Kennisplatform op LinkedIn.