Sluiten
Bijeenkomst Kennisplatform hoger onderwijs in 2017 bij Cito

Kennisplatform Examinering HO

Voor en door het hoger onderwijs

Voor en door het hoger onderwijs

Kennisplatform Examinering HO

Ben jij betrokken bij toetsing en examinering? En wil je met andere collega's on- en offline sparren over issues die je bezig houden? Via de LinkedIn-groep Kennisplatform Examinering HO leg je snel contact met vakgenoten van andere instellingen. Stel vragen, deel  kennis of neem het initiatief voor een discussie, het mag én kan allemaal op dit platform. Én eens per jaar komen we fysiek bij elkaar op een kennisbijeenkomst.

Save the date!
Woensdag 6 november 2019 Kennisplatform Examinering HO 13e editie

"Heel interessant, goed georganiseerd. Fijn om met vakgenoten in contact te komen."

Over de kennisbijeenkomsten

Eens per jaar organiseren we een bijeenkomst Kennisplatform Examinering HO. Hier ontmoet en spreek je collega's met passie voor examineren en toetsen. Je wisselt ervaringen en deskundigheid uit die belangrijk zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van toetsen en examens.

Was jij bij de 12e editie?

Op 11 oktober 2018 vond de 12e editie van het Kennisplatform Examinering HO bij Cito plaats met als thema Verduurzamen van toetskwaliteit. Kennis delen, inspiratie opdoen en netwerken stonden centraal. Deelnemers kozen uit diverse workshops, waardoor meer verdieping op themaniveau werd bereikt.
"Stof tot nadenken gekregen, erg leuk om te sparren met mensen uit hetzelfde werkveld over toetsing."
Kennisplatform Examinering HO

Sfeerverslag | Verduurzamen van toetsbeleid

Kennisplatform Examinering HO

Foto's | Verduurzamen van toetsbeleid

"Ik vond het zeer de moeite waard."
Plenaire sessie: Het scripten van peerreview
Keuzesessie 1: Het BKE-certificaat als startpunt van verdere ontwikkeling
Keuzesessie 2: Feedbackcultuur in kaart brengen
Keuzesessie 3: Toetskwaliteit - wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?

Bob Götte en Pieter Swager, Hogeschool Inholland

Peerreview kan de leeropbrengsten bij summatieve toetsing van complexe opdrachten verhogen, mits de feedback kwalitatief goed is, beredeneerd wordt ingezet en adequaat georganiseerd. Lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland ontwikkelt scripts voor een effectieve, technologie-ondersteunde inzet van peerreview om het leerproces te versterken en de leeropbrengsten te verhogen. Bob Götte en Pieter Swager laten zien hoe peerreviews in de praktijk werken en wat het de studenten oplevert.

Ernie Schouten, HAN en Inge Jager, Cito

In deze sessie hoort Ernie Schouten graag van je wat we kunnen doen om de docenten die hun BKE behaald hebben verder te enthousiasmeren, te stimuleren, te ondersteunen, te begeleiden of te trainen. Om zo hun basisvaardigheden op gebied van toetsing te verankeren en verder uit te breiden. Welke goede voorbeelden zijn er al? Trekken hogescholen al met elkaar op? En zo ja, hoe dan? Het beoogde eindresultaat van de sessie is een inventarisatie van bestaande initiatieven, een lijst van mogelijke nieuwe ideeën en waar mogelijk afspraken over onderlinge samenwerking en uitwisseling.

Martijn Leenknecht, Hogeschool Zeeland

Het is makkelijk gezegd: toetsen moeten zo ingezet worden dat ze het leerproces van de student optimaal stimuleren. Soms is dat ook zo, dan werkt het en gebeuren er mooie dingen. Soms loopt het minder goed en zit je met de handen in het haar. Hoe kom je tegemoet aan wettelijke eisen en krijg je studenten tegelijkertijd in een actieve houding waarin ze toetsresultaten en feedback gaan gebruiken in hun ontwikkeling tot competent beroepsbeoefenaar? Aan de hand van een praktijkcasus gaan we met elkaar in gesprek over uitdagingen, aanpakken en opbrengsten. Een docent en student delen hun persoonlijke ervaringen en onderwijskundige Martijn Leenknecht verbindt deze ervaringen aan theorie en ervaringen die zijn opgedaan binnen Platform Leren van Toetsen.

Suzan de With - Bloemendaal, Hogeschool Viaa

Toetskwaliteit is een abstract thema. Het spreekt weinig mensen aan. Voor sommige collega’s is het misschien ook niet meteen het meest interessante thema. In deze sessie brengt Suzan de With-Bloemendaal in beeld wie er betrokken (moeten) zijn bij toetskwaliteit en vooral hóe je collega’s hierin kunt betrekken. Ze helpt in kaart brengen wat het belangrijkste ‘concern’ is van andere medewerkers binnen een opleiding, en hoe je die medewerkers in beweging kunt zetten. Dit doet ze aan de hand van eigen ervaringen. Hierbij deelt ze zowel de eigen successen als de struikelblokken.
Plenaire sessie: Het scripten van peerreview
Keuzesessie 1: Het BKE-certificaat als startpunt van verdere ontwikkeling
Keuzesessie 2: Feedbackcultuur in kaart brengen
Keuzesessie 3: Toetskwaliteit - wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
Interesse? Sabine ter Weyden helpt je graag verder ...
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy