Sluiten
Bijeenkomst Kennisplatform hoger onderwijs in 2017 bij Cito

Kennisplatform Examinering HO

Voor en door het hoger onderwijs

Voor en door het hoger onderwijs

Kennisplatform Examinering HO

Ben jij betrokken bij toetsing en examinering? En wil je met andere collega's on- en offline sparren over issues die je bezig houden? Via de LinkedIn-groep Kennisplatform Examinering HO leg je snel contact met vakgenoten van andere instellingen. Stel vragen, deel  kennis of neem het initiatief voor een discussie, het mag én kan allemaal op dit platform.

12e kennisbijeenkomst: Verduurzamen van toetskwaliteit

Eens per jaar organiseren we een bijeenkomst Kennisplatform Examinering HO. Hier ontmoet en spreek je collega's met passie voor examineren en toetsen. Je wisselt ervaringen en deskundigheid uit die belangrijk zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van toetsen en examens. De twaalfde editie is op donderdag 11 oktober bij Cito in Arnhem en heeft als thema 'Verduurzamen van toetskwaliteit'.

Praktische informatie

  • Datum: donderdagmiddag 11 oktober
  • Start programma: 13.30 uur – ontvangst vanaf 13.00 uur
  • Eind programma: 17.00 uur – afsluitende borrel tot 18.00 uur
  • Kosten: voor professionals in het hoger onderwijs is de bijeenkomst gratis
De 12e kennisbijeenkomst vindt plaats bij Cito, Amsterdamseweg 13 in Arnhem.
Programma
 13.00 uurOntvangst
 13.30 uurOpening door Inge de Jager (Cito) 
 13.45 uur Plenaire sessie: Het scripten van een peerreview
Bob Götte en Pieter Swager (Hogeschool Inholland)
 14.45 uurPauze
 15.00 uurKeuze sessies ronde 1
 16.00 uurKeuze sessies ronde 2
 16.45 uurPlenaire afsluiting door Inge de Jager (Cito)
 17.00 uurBorrel
 18.00 uurEinde
 13.00 uur
 13.30 uur
 13.45 uur
 14.45 uur
 15.00 uur
 16.00 uur
 16.45 uur
 17.00 uur
 18.00 uur

Sessies

Plenaire sessie: Het scripten van peerreview
Keuzesessie 1: Het BKE-certificaat als startpunt van verdere ontwikkeling
Keuzesessie 2: Feedbackcultuur in kaart brengen
Keuzesessie 3: Toetskwaliteit - wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?

Bob Götte en Pieter Swager, Hogeschool Inholland

Peerreview kan de leeropbrengsten bij summatieve toetsing van complexe opdrachten verhogen, mits de feedback kwalitatief goed is, beredeneerd wordt ingezet en adequaat georganiseerd. Lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland ontwikkelt scripts voor een effectieve, technologie-ondersteunde inzet van peerreview om het leerproces te versterken en de leeropbrengsten te verhogen. Bob Götte en Pieter Swager laten zien hoe peerreviews in de praktijk werken en wat het de studenten oplevert.

Ernie Schouten, HAN en Inge Jager, Cito

In deze sessie hoort Ernie Schouten graag van je wat we kunnen doen om de docenten die hun BKE behaald hebben verder te enthousiasmeren, te stimuleren, te ondersteunen, te begeleiden of te trainen. Om zo hun basisvaardigheden op gebied van toetsing te verankeren en verder uit te breiden. Welke goede voorbeelden zijn er al? Trekken hogescholen al met elkaar op? En zo ja, hoe dan? Het beoogde eindresultaat van de sessie is een inventarisatie van bestaande initiatieven, een lijst van mogelijke nieuwe ideeën en waar mogelijk afspraken over onderlinge samenwerking en uitwisseling.

Martijn Leenknecht, Hogeschool Zeeland

Het is makkelijk gezegd: toetsen moeten zo ingezet worden dat ze het leerproces van de student optimaal stimuleren. Soms is dat ook zo, dan werkt het en gebeuren er mooie dingen. Soms loopt het minder goed en zit je met de handen in het haar. Hoe kom je tegemoet aan wettelijke eisen en krijg je studenten tegelijkertijd in een actieve houding waarin ze toetsresultaten en feedback gaan gebruiken in hun ontwikkeling tot competent beroepsbeoefenaar? Aan de hand van een praktijkcasus gaan we met elkaar in gesprek over uitdagingen, aanpakken en opbrengsten. Een docent en student delen hun persoonlijke ervaringen en onderwijskundige Martijn Leenknecht verbindt deze ervaringen aan theorie en ervaringen die zijn opgedaan binnen Platform Leren van Toetsen.

Suzan de With - Bloemendaal, Hogeschool Viaa

Toetskwaliteit is een abstract thema. Het spreekt weinig mensen aan. Voor sommige collega’s is het misschien ook niet meteen het meest interessante thema. In deze sessie brengt Suzan de With-Bloemendaal in beeld wie er betrokken (moeten) zijn bij toetskwaliteit en vooral hóe je collega’s hierin kunt betrekken. Ze helpt in kaart brengen wat het belangrijkste ‘concern’ is van andere medewerkers binnen een opleiding, en hoe je die medewerkers in beweging kunt zetten. Dit doet ze aan de hand van eigen ervaringen. Hierbij deelt ze zowel de eigen successen als de struikelblokken.
Plenaire sessie: Het scripten van peerreview
Keuzesessie 1: Het BKE-certificaat als startpunt van verdere ontwikkeling
Keuzesessie 2: Feedbackcultuur in kaart brengen
Keuzesessie 3: Toetskwaliteit - wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
Vragen? Ryan Gevers helpt je graag verder ...
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy