Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Centrale examens mbo

Centraal examen Nederlands

Cito ketenpartner

Cito ontwikkelt het centraal examen mbo Nederlandse taal in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Dat doen we in een prettige samenwerking met een groot aantal docenten uit het mbo.

Examen mbo Nederlandse taal versus referentieniveaus

Met het examen mbo Nederlandse taal maken we inzichtelijk in welke mate studenten het vereiste referentieniveau beheersen. Per referentieniveau is beschreven wat ze moeten kennen en kunnen op het gebied van Nederlandse taal. Mbo-2 en mbo-3 krijgen een examen op referentieniveau 2F, mbo-4 krijgt een examen op referentieniveau 3F. Met het examen mbo Nederlandse taal toetsen wij twee vaardigheden: lezen en luisteren.

"Willen studenten overstappen naar een ander opleidingsniveau? Of naar een andere mbo-opleiding op hetzelfde niveau? Met de deelrapportages geeft Cito jou inzicht in de vaardigheid Nederlands van jouw student op de domeinen lezen en luisteren."
magenta
Mieke Hodzelmans
Toetsdeskundige Cito

Proces totstandkoming en beoordeling

Klik om te vergroten:

Proces van totstandkoming van centrale examens mbo groot

 

 

Nederlands is verplicht

Studenten van mbo-2, mbo-3 en mbo-4 die hun diploma willen halen, moeten het examen mbo Nederlandse taal afleggen. Per studiejaar zijn er vijf afnameperiodes voor het examen mbo Nederlandse taal.

Mbo-1 studenten doen ook examen. In principe het instellingsexamen. Maar docenten kunnen er ook voor kiezen om het examen 2F af te nemen.