Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Centrale examens mbo

Centraal examen Nederlands

Centraal examen Nederlands

Stichting Cito ontwikkelt het centraal examen mbo Nederlandse taal in opdracht van de overheid. Dat doen we in samenwerking met een groot aantal docenten uit het mbo.

Centraal examen mbo Nederlandse taal versus referentieniveaus

Met het centraal examen mbo Nederlandse taal maken we inzichtelijk in welke mate studenten het vereiste referentieniveau beheersen. Per referentieniveau is beschreven wat ze moeten kennen en kunnen op het gebied van Nederlandse taal. Mbo-2 studenten en mbo-3 studenten krijgen een examen op referentieniveau 2F. Mbo-4 studenten krijgen een examen op referentieniveau 3F.  Het centraal examen mbo Nederlandse taal toetst twee vaardigheden: lezen en luisteren.

"Willen studenten overstappen naar een ander opleidingsniveau? Of naar een andere mbo-opleiding op hetzelfde niveau? Met de deelrapportages geeft Cito jou inzicht in de vaardigheid Nederlands van jouw student op de domeinen lezen en luisteren."
Mieke Hodzelmans
Toetsdeskundige Stichting Cito

Proces totstandkoming en beoordeling

Klik om te vergroten:

Proces van totstandkoming van centrale examens mbo groot

 

 

Nederlands is verplicht

Studenten van mbo-2, mbo-3 en mbo-4 die hun diploma willen halen, moeten het centraal examen mbo Nederlandse taal afleggen. Per studiejaar zijn er vijf afnameperiodes voor het centraal examen mbo Nederlandse taal.

Mbo-1 studenten doen ook examen. In principe het instellingsexamen. Maar docenten kunnen er ook voor kiezen om het examen 2F af te nemen.