Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Centrale examens mbo

Centraal examen Nederlands

Over de normering, het resultaat van het examen mbo en meer ...

Op deze pagina vind je informatie die je nodig hebt, zoals de richtlijnen, en de slaag-zakregeling.

Exameneisen
2021 – 2022

De eisen voor het centraal examen mbo vind je in de syllabi Nederlands taal. Per referentieniveau (2F en 3F) is een aparte syllabus. Stichting Cito gebruikt de syllabi bij de ontwikkeling van de onderdelen lezen en luisteren. De syllabi geeft je een beeld van wat in het examen aan de orde kan komen. Gebruik ze om studenten voor te bereiden. 
Docenten
Slaag-zakregeling 2021 – 2022
  • Het eindcijfer is een combinatie van: het cijfer van het centraal examen Nederlandse taal (op 1 cijfer achter de komma) en het gemiddelde cijfer van de instellingsexamens Nederlandse taal (op 1 cijfer achter de komma).
  • Deze 2 cijfers worden bij elkaar opgeteld, gedeeld door 2 en afgerond op een geheel getal.
  • Van de eindcijfers voor Nederlandse taal en Engels mag er 1 onvoldoende zijn, maar niet lager dan een 5. Het andere cijfer moet ten minste een 6 zijn.
  • Studenten van mbo-1 en mbo-2 die examen doen in het schooljaar 2021 – 2022, krijgen er op 2F-niveau 1 punt bij voor het centraal examen en het instellingsexamen.

Nakijken en normeren

Het examen mbo Nederlandse taal hoef je niet zelf na te kijken. Alle opgaven zijn namelijk automatisch scoorbare vragen. Ook de scores worden voor je berekend. Stichting Cito voert hiervoor het normeringsonderzoek uit en adviseert het CvTE over de normering in alle 5 afnameperiodes. Na elke afnameperiode publiceert het CvTE de omzettingstabellen voor de verschillende afnamevarianten en de cesuur als pdf-document. Je vindt de eindscore en het cijfer per student in de schoolrapportage. Deze kun je downloaden in Facet.