Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Centrale examens mbo

Rekenexamen

Cito ketenpartner

Cito ontwikkelde het rekenexamen mbo in opdracht van de overheid. Dat deden we in samenwerking met een groot aantal docenten uit het mbo.

Alle mbo-studenten moeten een rekenexamen maken. De hoogte van het resultaat telt niet mee voor het behalen van het diploma. Het resultaat wordt wel vermeld op de resultatenlijst.

Vanaf studiejaar 2019-2020 kan de opleiding ervoor kiezen het digitale, centraal examen van de overheid af te nemen of een eigen instellingsexamen.

Schooljaar
2020-2021

Werk je op een school of een instelling? Dan kun je voor schooljaar 2020-2021 de centrale rekenexamens nog inzetten.

Schooljaar
2021-2022

Vanaf 2021-2022 zijn de centrale rekenexamens niet meer beschikbaar.

Totstandkoming en beoordeling

Klik om te vergroten:

Proces van totstandkoming van centrale examens mbo groot

Rekenexamen mbo versus referentieniveaus

Met het rekenexamen mbo maken we inzichtelijk in welke mate jouw studenten het vereiste referentieniveau rekenen 2F of 3F beheersen. Per referentieniveau is beschreven wat ze moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen. Voor mbo-2 en mbo-3 ligt het examen op referentieniveau 2F, voor mbo-4 is dat referentieniveau 3F.