Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Cito Certificering Examenfunctionarissen

Samen voor krachtig onderwijs

Certificering

Als je betrokken bent bij toetsen en examineren moet je kunnen aangeven hoe beslissingen over cijfers en diploma’s zo objectief mogelijk worden genomen. Studenten hebben recht op een onderbouwde beoordeling.

Certificering via Cito betekent bewust en verantwoord met beslissingen over studenten omgaan: als gecertificeerd examenfunctionaris laat je zien dat er terecht vertrouwen in jouw oordeel wordt gesteld.
Training en advies
Certificering betekent
  • voor een kandidaat: vertrouwen in de zorgvuldigheid van een beoordelingsproces
  • voor jouw organisatie: aantoonbaar aanwezige deskundigheid op het gebied van toetsing en examinering
  • voor jou: een bewijs van jouw deskundigheid

Nice to have of need to have?

De deskundigheid van examinatoren en examencommissies ligt altijd onder de loep. Dat is logisch, want de waarde van een diploma moet onbetwijfelbaar zijn. Daarom hoort deskundigheidsbevordering op het gebied van toetsen en examineren in de beleidsplannen van onderwijsinstellingen. Steeds meer scholen stellen concrete doelen. Certificering maakt behalen van deze doelen inzichtelijk. Dat geeft vertrouwen (need). En dat is fijn (nice).

Wat doet Cito voor jou tijdens jouw certificeringstraject?

Certificering door Cito kan het logische vervolg zijn van een training. Maar dat hoeft niet: ook zonder voorafgaande training kun je je laten certificeren door Cito.
Cito begeleidt je tot jouw certificaat van A tot Z, van inschrijving tot uitreiking. Wij staan niet ergens bij de eindstreep maar begeleiden je vanaf de start. Je krijgt een duidelijke opdracht, een volledigheidscheck op jouw materiaal, feedback bij de beoordeling en de mogelijkheid om aanvullend bewijs in te leveren.

Cito Certificering staat voor een gedegen en transparant certificeringstraject met éénduidige planning, heldere communicatie, ruimte om onderweg vragen te stellen, een zorgvuldige klachten- en bezwaarprocedure (zie Reglement Cito Certificering).

Inschrijving in het NVE register

Na het behalen van je certificaat, kom je in het register van de Nederlandse Vereniging van examens (NVE). Dat is een landelijk register waarin vijf jaar zichtbaar is dat jij bewezen deskundig bent.