SluitenSluiten
certificering

Cito Certificering Examenfunctionarissen

Samen voor krachtig onderwijs

Certificering

Als je betrokken bent bij toetsen en examineren moet je kunnen aangeven hoe beslissingen over cijfers en diploma’s zo objectief mogelijk worden genomen. 
Certificering via Cito betekent bewust en verantwoord met beslissingen over studenten omgaan: als gecertificeerd examenfunctionaris laat je zien dat er terecht vertrouwen in jouw oordeel wordt gesteld.
Cito certificeert examenfunctionarissen volgens de NVE-profielen. 
Graag wil ik een compliment maken voor de duidelijke beschrijving van de opdracht voor Hercertificering. Het zorgt ervoor dat ik ook direct zin krijg om mijn portfolio te ‘vullen’.
I. Doornink

Wat doet Cito voor jou tijdens jouw certificeringstraject?

Certificering door Cito kan het logische vervolg zijn van een training. Maar dat hoeft niet: ook zonder voorafgaande training kun je je laten certificeren door Cito.
Cito begeleidt je tot jouw certificaat van A tot Z, van inschrijving tot uitreiking. Wij staan niet ergens bij de eindstreep maar begeleiden je vanaf de start. Je krijgt een duidelijke opdracht, een volledigheidscheck op jouw materiaal, feedback bij de beoordeling en de mogelijkheid om aanvullend bewijs in te leveren.

Cito Certificering staat voor een gedegen en transparant certificeringstraject met éénduidige planning, heldere communicatie, ruimte om onderweg vragen te stellen, een zorgvuldige klachten- en bezwaarprocedure  (zie Reglement Cito Certificering).

Inschrijving in het NVE register

Na het behalen van je certificaat, kom je in het register van de Nederlandse Vereniging van examens (NVE). Dat is een landelijk register waarin vijf jaar zichtbaar is dat jij bewezen deskundig bent.
Toetsconstructeur
Lid vaststellingscommissie
Examinator/beoordelaar
Taalbeoordelaar

Aanbod

De kandidaat-toetsconstructeur stelt een portfolio samen met bewijzen waaruit zijn/haar deskundigheid als toetsconstructeur blijkt.

Toetsconstructeur

Wil je je deskundigheid als toetsconstructeur in het mbo aantonen? Zowel naar de organisatie als naar je studenten? Behaal dan je certificaat Toetsconstructeur in het mbo. Het certificaat is gebaseerd op het NVE functieprofiel Toetsconstructeur.

Aanbod

Het kandidaat-lid vaststellingscommissie stelt een portfolio samen met bewijzen waaruit zijn/haar deskundigheid als toetsvaststeller blijkt en/of legt een praktijkexamen af.

Lid vaststellingscommissie

Als lid van de toets- of vaststellingscommissie in het mbo ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van beoordelingsinstrumenten binnen je organisatie. Een belangrijke taak. Wil je een onafhankelijk bewijs van kwaliteit van eigen werk, voor jezelf én je organisatie? Laat je certificeren als Lid toets-/vaststellingscommissie en toon daarmee je kennis en vaardigheden aan. Het certificaat is gebaseerd op het bijbehorende NVE functieprofiel. 

Aanbod

Er zijn twee routes voor certificering met gelijke beoordelingscriteria: Route A: De kandidaat-beoordelaar stelt een portfolio samen. Het portfolio bevat bewijzen van deskundigheid waaronder een video-opname van een examenafname. Route B: de kandidaat beoordelaar wordt beoordeeld door een observatie van een examenafname door een Cito-beoordelaar.

Examinator/beoordelaar

Wil je jouw deskundigheid als beoordelaar in het mbo aantonen? Zowel naar de organisatie als de studenten? Dat kan met het Cito Certificaat Beoordelaar. Het certificaat is gebaseerd op het door de NVE ontwikkelde functieprofiel Beoordelaar en sluit aan bij de beschrijving examentaken (BET’s) die gebruikt worden binnen de procesarchitectuur examinering.

Aanbod

De kandidaat-taalbeoordelaar Nederlands of MVT legt een praktijkexamen af en toont zo aan dat hij/zij schrijf- en spreekproducten kan beoordelen.
De taalbeoordelaar wordt in het NVE register als examinator ingeschreven.

Taalbeoordelaar

In de gecombineerde traject Training & Certificering Taalbeoordelaar leer je zo betrouwbaar mogelijk taal beoordelen vanuit de referentiekaders. Ook kun je na de training vanuit verschillende referentieniveaus taalproducten inschatten en beoordelen. Aan het eind van het leertraject heb je de mogelijkheid om direct je certificaat te behalen.
Toetsconstructeur
Meer
Lid vaststellingscommissie
Meer
Examinator/beoordelaar
Meer
Taalbeoordelaar
Meer

Nice to have of need to have?

De deskundigheid van examinatoren en examencommissies ligt altijd onder de loep. Dat is logisch, want de waarde van een diploma moet onbetwijfelbaar zijn. Daarom hoort deskundigheidsbevordering op het gebied van toetsen en examineren in de beleidsplannen van onderwijsinstellingen. Steeds meer scholen stellen concrete doelen. Certificering maakt behalen van deze doelen inzichtelijk. Dat geeft vertrouwen (need). En dat is fijn (nice).

Cito: Erkende Certificerende Instelling

Cito is een NVE (Nederlandse Vereniging van examens) Erkende Certificerende Instelling en certificeert examenfunctionarissen op basis van een aantal van de NVE profielen en standaarden.

Cito streeft naar transparantie voor de klant en de kandidaten.
”Voor mij betekent de samenwerking met Cito, een onafhankelijke partij betreffende het kwalitatief goed en volledig opleiden van examinatoren, dat het laten meekijken door hun in onze keuken van echte meerwaarde is voor de deskundigheid waar wij voor staan.”
Laura Wester

Deze klanten gingen je voor

NIeuwsgierig wat anderen van onze trainingen vonden? Lees hier hun ervaringen.

Wie is wie?

Maak alvast kennis met ons team. Ze vertellen je graag iets over zichzelf.