Sluiten
beach

Beoordelaar Taal in het mbo

mbo | Certificering

Certificering voor beoordelaars

Beoordelaar Taal in het mbo

Ben je getraind taalbeoordelaar Nederlands, Engels of Duits in het mbo? Behaal het Cito Certificaat Beoordelaar Taal en laat je registreren in het NVE-register. Met een opfriscursus van een halve dag, bereiden wij je optimaal voor op het certificeringstraject.
Het resultaat
Het resultaat

Met het certificaat Taalbeoordelaar Nederlands, Engels of Duits toon je aan dat je:

 • bekwaam bent in het beoordelen van taalexamens en taalproducten
 • beoordeelt en beargumenteert op basis van de referentiekaders
 • met verschillende beoordelingsmodellen overweg kunt
 • de kwaliteitseisen voor taalexamens kent
"Met een certificaat is je deskundigheid aantoonbaar."
Roos Köhler
trainer, adviseur

Zo werkt het

Je legt een assessment af dat bestaat uit een schriftelijk examen van 2 uur en een mondeling examen van 30 minuten:

 • Schriftelijk examen: toetsen van je competenties als beoordelaar van taalexamens
 • Assessorenoverleg: toetsen van je mondelinge kennis en vaardigheden Taalbeoordelaar

Wanneer het assessment positief wordt beoordeeld, ontvang je het certificaat Taalbeoordelaar. Je kunt je hiermee laten opnemen in het NVE-Register.

Goed om te weten

Certificering heeft zowel voordelen voor je persoonlijk als voor je onderwijsinstelling:

 • aantoonbaar bewijs van je deskundigheid in je functie
 • positieve invloed op je loopbaanontwikkeling
 • je onderwijsinstelling voldoet hiermee aan de kwaliteitsstandaard van de Onderwijsinspectie
 • verdere borging van kwaliteit van examens
Interesse? Sabine ter Weyden helpt je graag verder ...

Voor wie?

Het certificeringstraject Beoordelen Taal in het mbo is alle professionals in het mbo die hun competentie als beoordelaar van taalexamens willen bewijzen.
"Certificering biedt voordelen voor jezelf én voor je onderwijsinstelling. Krijg inzicht in je competenties, vergroot je inzetbaarheid en draag bij aan het imago van de onderwijsinstelling."

Goed om te weten: Cito is dé expert in examinering 

 • Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
 • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
 • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
 • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
 • Deskundige en ervaren trainers
Tip
Heb je het certificaat Taalbeoordelaar? Dan kun je opgenomen worden in het Register voor Examenfunctionarissen van de NVE.
Interesse? Sabine ter Weyden helpt je graag verder ...