Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Aanbod

Samen voor krachtig onderwijs

Aanbod

Cito Certificering examenfunctionarissen

Cito staat voor objectief meten van mogelijkheden en talenten en wil daarom bijdragen aan de deskundigheid van examenfunctionarissen. Dit doen wij door het aantonen van deskundigheid volgens een erkende standaard mogelijk te maken. Cito certificeert examenfunctionarissen volgens de NVE-profielen. Geslaagde kandidaten kunnen zich op verzoek laten registreren in het landelijk register van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

Cito: Erkende Certificerende Instelling

Cito is een NVE (Nederlandse Vereniging van examens) Erkende Certificerende Instelling en certificeert examenfunctionarissen op basis van een aantal van de NVE profielen en standaarden.

Cito streeft naar transparantie voor de klant en de kandidaten.
Toetsconstructeur
Lid vaststellingscommissie
Examinator/beoordelaar
Taalbeoordelaar

Aanbod

De kandidaat-toetsconstructeur stelt een portfolio samen met bewijzen waaruit zijn/haar deskundigheid als toetsconstructeur blijkt.

Toetsconstructeur

Wil je je deskundigheid als toetsconstructeur in het mbo aantonen? Zowel naar de organisatie als naar je studenten? Behaal dan je certificaat Toetsconstructeur in het mbo. Het certificaat is gebaseerd op het NVE functieprofiel Toetsconstructeur.

Aanbod

Het kandidaat-lid vaststellingscommissie stelt een portfolio samen met bewijzen waaruit zijn/haar deskundigheid als toetsvaststeller blijkt en/of legt een praktijkexamen af.

Lid vaststellingscommissie

Als lid van de toets- of vaststellingscommissie in het mbo ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van beoordelingsinstrumenten binnen je organisatie. Een belangrijke taak. Wil je een onafhankelijk bewijs van kwaliteit van eigen werk, voor jezelf én je organisatie? Laat je certificeren als Lid toets-/vaststellingscommissie en toon daarmee je kennis en vaardigheden aan. Het certificaat is gebaseerd op het bijbehorende NVE functieprofiel. 

Aanbod

Er zijn twee routes voor certificering met gelijke beoordelingscriteria: Route A: De kandidaat-beoordelaar stelt een portfolio samen. Het portfolio bevat bewijzen van deskundigheid waaronder een video-opname van een examenafname. Route B: de kandidaat beoordelaar wordt beoordeeld door een observatie van een examenafname door een Cito-beoordelaar.

Examinator/beoordelaar

Wil je jouw deskundigheid als beoordelaar in het mbo aantonen? Zowel naar de organisatie als de studenten? Dat kan met het Cito Certificaat Beoordelaar. Het certificaat is gebaseerd op het door de NVE ontwikkelde functieprofiel Beoordelaar en sluit aan bij de beschrijving examentaken (BET’s) die gebruikt worden binnen de procesarchitectuur examinering.

Aanbod

De kandidaat-taalbeoordelaar Nederlands of MVT legt een praktijkexamen af en toont zo aan dat hij/zij schrijf- en spreekproducten kan beoordelen.
De taalbeoordelaar wordt in het NVE register als examinator ingeschreven.

Taalbeoordelaar

In de gecombineerde traject Training & Certificering Taalbeoordelaar leer je zo betrouwbaar mogelijk taal beoordelen vanuit de referentiekaders. Ook kun je na de training vanuit verschillende referentieniveaus taalproducten inschatten en beoordelen. Aan het eind van het leertraject heb je de mogelijkheid om direct je certificaat te behalen.
Toetsconstructeur
Lid vaststellingscommissie
Examinator/beoordelaar
Taalbeoordelaar
Training en advies
Registratie NVE register
Cito biedt certificering aan voor volgende NVE-profielen:
  • Toetsconstructeur
  • Lid vaststellingscommissie
  • Examinator/beoordelaar/ assessor
  • Taalbeoordelaar NL/ EN*
* De beoordelaars van Nederlands en Engels in het mbo kunnen met dit certificaat aantonen dat ze deze beoordelingen kunnen uitvoeren volgens het referentiekader of volgens de ERK niveaus. Het certificaat taalbeoordelaar geeft mogelijkheid tot inschrijving in het NVE register onder het profiel ‘Examinator’.
”Voor mij betekent de samenwerking met Cito, een onafhankelijke partij betreffende het kwalitatief goed en volledig opleiden van examinatoren, dat het laten meekijken door hun in onze keuken van echte meerwaarde is voor de deskundigheid waar wij voor staan.”
Laura Wester