SluitenSluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Onze klanten

Samen voor krachtig onderwijs

Cito logo plectrumVerder

Onze klanten

De afgelopen jaren werkten wij samen met de volgende onderwijsinstellingen in het mbo:
Albeda College
Arcus College
Citaverde
De Rooi Pannen
Deltion College
Drenthe College
Gilde Opleidingen
Graafschap College
Grafisch Lyceum Rotterdam
Helicon
Hoornbeeck College
Horizon College
KW1 College
Leeuwenborgh
LIS
MBO Amersfoort
MBO Rijnland
Menso Alting
Noorderpoort
Nordwin College
Regio College
Rijn IJssel
ROC A12
ROC Friese Poort
ROC Gilde
ROC Kop van Noord Holland
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Rivor
ROC Tilburg
ROC Top
ROC Twente
ROC van Amsterdam
ROC West Brabant
Scalda
Sint Lucas College
STC
Summa College
Wellant College
Zadkine
Graag wil ik een compliment maken voor de duidelijke beschrijving van de opdracht voor Hercertificering. Het zorgt ervoor dat ik ook direct zin krijg om mijn portfolio te ‘vullen’.
I. Doornink
“Hele fijne training en begeleider! De kennis kan zo toegepast worden in de praktijk. Het was een verhelderende training, top.”
Deelnemer
Training toetsconstructie bij het Ministerie van Defensie
“De Centrale examencommissie van Helicon Opleidingen dankt Cito voor haar goede werk! Men denkt mee, is professioneel, zeer klantvriendelijk en correct in afhandeling van vragen of opdrachten. Een prima partner om mee samen te werken.”
Ludo Hodzelmans
Voorzitter Centrale Examencommissie Helicon Opleidingen
“Een compliment aan trainer/adviseur Jan Adema voor de manier waarop hij de training Team Examencommissie heeft gegeven, leerzaam! Persoonlijk heb ik veel gehad aan de verschillende input en ervaringen van de verschillende deelnemers en het sterkt mij in de werkzaamheden die ik mag doen.”
Peter van Stigt
Examen coördinator House of Hospitality – ROC van Amsterdam
“Nico heeft op krachtige wijze invulling gegeven aan de trainingssessies voor de examencommissie, waarbij hij rekening houdt met ieders ervaring. Op een respectvolle manier weet Nico een spiegel voor te houden. Waardevol!“
Dien Mueters
(Extern) Voorzitter examencommissie Vista - Business, Logistiek en Veiligheid
“Voor mij betekent de samenwerking met Cito, een onafhankelijke partij betreffende het kwalitatief goed en volledig opleiden van examinatoren, dat het laten meekijken door hun in onze keuken van echte meerwaarde is voor de deskundigheid waar wij voor staan.”
Laura Wester
Estudiantes Costa Blanca
“CITO is een fijne samenwerkingspartner in het verbeteren van de kwaliteit van de assessoren van Helicon Opleidingen.”
Cor van Erp
Projectleider assessorentraining Helicon Opleidingen
“In de Rapportage Centrale Examens mbo staan de deelname aan en de resultaten van de examens van het hele schooljaar in overzichtelijke grafieken. Deze analyse biedt het onderwijs een goede ondersteuning.”
Annet Rietdijk
Teamleider ROC Horizon College
“We hebben de samenwerking als zeer prettige ervaren. De examinatoren waren heel deskundig, maar vooral ook erg flexibel en ontspannen, waardoor het mogelijk was om in één dag, gedurende een praktijkexamen met 70 studenten, 6 docenten te certificeren.”
Annika de Klerk-Morrice
Examenbureau Event Producer, ROC van Amsterdam College Zuid
“Het Platform vmbo BWI levert facultatieve eindtoetsen voor BWI modulen aan vmbo scholen. De gedetailleerde screening door Cito zorgt voor professionaliteit van de toetsen door betere vragen en vraagstelling, en meer bewustzijn bij toetsmakers van valkuilen. Daardoor doet het cijfer dat leerlingen behalen meer recht aan hun kennis.”
Cor de Ridder
Landelijk coördinator Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur
“Een goede toets maken is vakwerk. Door de medewerking van Cito hebben we hier waardevolle en leerzame inzichten in gekregen. Het helpt ons om op een ‘koninklijke manier’ goede toetsen te construeren.”
Nadine Buth
Docent Hoornbeeck College
“Waardevol om dit met een andere examencommissie te doen.”
Deelnemer
Training examencommissie bij Leeuwenborgh
“Heeft het zetje gegeven waarvan we wisten dat het beter zou kunnen en wat we nu ook zo in de praktijk gaan brengen.”
Deelnemer studiedag
Met als thema toetsconstructie bij Summa College
“We hebben hier zeker veel geleerd. Het was oprecht interessant en toepasbaar in de praktijk.”
Sanne Mijnders
Gecertificeerd Toetsdeskundige ROC van Twente over het traject training en certificering Toetsdeskundigen
“Reflectie op ieders rol in het examenproces: de kwaliteit en de samenwerking verbetert.”
Conny Smid – van de Kraats
Secretaris Centrale Examencie ROC A12
“Ik bemerk bij onze eigen commissie een verandering in de wijze waarop we onze taken benaderen, we zijn met dank aan trainer/adviseur Jan Adema, een perspectief rijker.”
Yuri Kamies
Voorzitter examencommissie Rijn IJssel cluster Zorg & Welzijn over de leergang examencommissie
“Dit hadden we nodig! Onze examenorganisatie is conform de nieuwe wetgeving vorig jaar heringericht. Daarnaast zijn ook nieuwe medewerkers benoemd in onze examencommissies. Het was dus een logische volgende stap om te werken aan de deskundigheid van de leden van de examencommissies. Samen met trainer Jan Adema hebben wij dan ook, aan de hand van onze behoeften en de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie, invulling gegeven aan deze leergang.”
Sheila van Bergen
Examencommissie ROC van Flevoland
“Iedereen zou moeten weten waaraan een goede toets moet voldoen”
Deelnemer
'Toetsconstructie in het mbo' bij Leeuwenborgh Opleidingen