SluitenSluiten
Docenten mbo in overleg

Leergang examencommissie mbo

mbo | Trainingen

Cito logo plectrumVerder
Voor leden examencommissies

Leergang examencommissie mbo

Wanneer en hoe draagt een examencommissie optimaal bij aan de opleiding? Examencommissies spelen een belangrijke rol door een kwaliteitsoordeel te vormen over examens en deze te valideren. Deze training biedt u de kans - met een andere bril op - te kijken naar het functioneren van de examencommissie binnen de opleiding. We helpen u graag de examenkwaliteit en daarmee de waarde van het diploma te waarborgen.

Leergang examencommissie mbo: zo ziet de training eruit

De leergang Examencommissie mbo is een combinatie van theorie en praktijk. We starten altijd met een basismodule, de vervolgmodules kiest u zelf. Tijdens de modules gaan we in op alle facetten rondom rollen, taken en procedures van een examencommissie. We werken doelbewust samen om uw examencommissie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  

Inhoud
Module 1: Taken en werkwijze van de examencommissie
Kaders voor de examencommissie 
De taken van de examencommissie
De examenprocessen en verantwoordelijkheden
Jaarplan opstellen
Examenplannen beoordelen
Module 2: Borging van kwaliteit van examineringKwaliteitsaspecten van examenprocessen
Systematiek van borgen van kwaliteit (PDCA)
De samenwerking met management
Evalueren en adviseren
Module 3: Besluiten door de examencommissie Kaders voor besluitvorming
Diplomeren
Vrijstellingen
Verzoeken, klachten onregelmatigheden
Dilemma's bij besluitvorming
Specifieke regelgeving opzoeken en toepassen op een casus
Een besluit schriftelijk correct meedelen aan betrokkenen 
Module 4: Bijwonen vergadering door Cito adviseur en feedback op het jaarverslag Feedback op de inhoud en werkwijze van de vergadering
Feedback op het jaarverslag
Adviezen ter verbetering 
Verder
Module 1: Taken en werkwijze van de examencommissie
Verder
Module 2: Borging van kwaliteit van examinering
Verder
Module 3: Besluiten door de examencommissie 
Verder
Module 4: Bijwonen vergadering door Cito adviseur en feedback op het jaarverslag 

Hoe ziet het traject eruit?

Deze training is een in company training. Dit betekent dat we bij u op school of op een andere afgesproken locatie de training verzorgen. Indien gewenst kan de training ook online plaatsvinden. Elke module duurt een dagdeel.

Het programma stemmen we graag geheel af op uw behoeftes: u kiest de modules en samen kijken we naar de vragen die leven bij uw examencommissie. Op deze manier is training het meest effectief.
 
Al onze trainingen zijn afgestemd op de competentie-profielen van de NVE
Alles op een rij voor Leergang Examencommissie mbo
Voor wie- mbo-examencommissies
- voorzitters en secretarissen van een mbo-examencommissie
GroepsgrootteMaximaal 12 personen. Bij grotere groepen verzorgen we de training met meerdere trainers.
Voorkennis & ervaring Van de deelnemers aan deze training wordt verwacht dat:
- zij zijn of worden benoemd als lid examencommissie
- basiskennis hebben van de gang van zaken rond schoolexamens
- beschikken over basis-toetstechnische termen zoals: matrijs, taxonomie, cesuur
- ervaring hebben met het opstellen, afnemen en beoordelen van toetsen/examens
Locatie - op school
- online van Teams
- blended via Teams, de Cito ELO en individuele begeleiding
Duur Doorlooptijd bij 3 modules: circa 6 weken
Verder
Voor wie
Verder
Groepsgrootte
Verder
Voorkennis & ervaring 
Verder
Locatie 
Verder
Duur 

Tip

Wist je dat wij als extern adviseur bij verschillende onderwijs-instellingen examencommissies begeleiden?

Goed om te weten: Cito is dé expert in examinering 

  • Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
  • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
  • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van toets- en assessmentorganisaties
  • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
  • Deskundige en ervaren trainers