Sluiten
Docenten mbo in overleg

Leergang examencommissie mbo

mbo | Trainingen

Voor examencommissies

Leergang examencommissie mbo

De rol van de examencommissie is een oordeel te vellen over de validiteit en kwaliteit van examens. Met onze Leergang examencommissie mbo helpen wij het functioneren van de examencommissie te optimaliseren. Het belang van de examencommissie wordt onderstreept door het rapport Toets Wijzer (Onderwijsraad, december 2018). De raad constateert bijvoorbeeld dat de examencommissie bij het valide verklaren van ingekochte examens te snel wordt gepasseerd. In module 3 Besluiten door de examencommissie staan we hier uitgebreid bij stil.
“Zorg ervoor dat de examinering voldoet aan de wet- en regelgeving.”
Jan Adema
trainer/adviseur
Het resultaat
Het resultaat
 • Je maakt tijdens de verschillende modules kennis met alle facetten rondom de rollen, taken en procedures van een examencommissie.
 • We ondersteunen je in het realiseren van het doel om een examencommissie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. En om zo de examenkwaliteit en de waarde van het diploma te borgen.

Zo ziet de in company training eruit

De Leergang Examencommissie mbo – een combinatie van theorie en praktijk – bestaat uit een basismodule en optionele vervolgmodules. U kunt kiezen uit:

Module 1: Taken en werkwijze van de examencommissie

 • Kaders voor de examencommissie
 • De taken van de examencommissie
 • De examenprocessen en verantwoordelijkheden
 • Jaarplan opstellen
 • Examenplannen beoordelen
Al onze trainingen zijn afgestemd op de competentie-profielen van de NVE

Module 2: Borging van kwaliteit van examinering

 • Kwaliteitsaspecten van examenprocessen
 • Systematiek van borgen van kwaliteit (PDCA)
 • De samenwerking met management
 • Evalueren en adviseren

Module 3: Besluiten door de examencommissie

 • Kaders voor besluitvorming
  - Diplomeren
  - Vrijstellingen
  - Verzoeken, klachten onregelmatigheden
 • Dilemma’s bij besluitvorming
 • Specifieke regelgeving opzoeken en toepassen op een casus
 • Een besluit schriftelijk correct meedelen aan betrokkenen

Module 4: Bijwonen vergadering door Cito adviseur en feedback op het jaarverslag

 • Feedback op de inhoud en werkwijze van de vergadering
 • Feedback op het jaarverslag
 • Adviezen ter verbetering

Voor wie?

Deze training is voor:

 • Mbo-examencommissieleden
 • Voorzitters en secretarissen van een mbo-examencommissie
Tip
Wist je dat wij als extern adviseur bij verschillende onderwijsinstellingen examencommissies begeleiden?

Goed om te weten: Cito is dé expert in examinering 

 • Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
 • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
 • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
 • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
 • Deskundige en ervaren trainers