Sluiten
Docenten mbo in overleg

Leergang examencommissie mbo

mbo | Trainingen

Voor examencommissies

Leergang examencommissie mbo

De rol van de examencommissie is een oordeel te vellen over de validiteit en kwaliteit van examens. Met onze Leergang examencommissie mbo helpen wij het functioneren van de examencommissie te optimaliseren. Het belang van de examencommissie wordt onderstreept door het rapport Toets Wijzer (Onderwijsraad, december 2018). De raad constateert bijvoorbeeld dat de examencommissie bij het valide verklaren van ingekochte examens te snel wordt gepasseerd. In verdiepingsmodule B beslissingen door de examencommissie staan we hier uitgebreid bij stil.
“Zorg ervoor dat de examinering voldoet aan de wet- en regelgeving.”
Jan Adema
trainer/adviseur
Het resultaat
Het resultaat
 • Je maakt tijdens de verschillende modules kennis met alle facetten rondom de rollen, taken en procedures van een examencommissie.
 • We ondersteunen je in het realiseren van het doel om een examencommissie zo optimaal mogelijk te laten functioneren. En om zo de examenkwaliteit en de waarde van het diploma te borgen.

Zo ziet de in company training eruit

De Leergang Examencommissie mbo – een combinatie van theorie en praktijk – bestaat uit een basismodule en optionele vervolgmodules. U kunt kiezen uit:

A. Basismodule training examencommissie

Duur: een dagdeel

 • examencyclus (PDCA)
 • taken en verantwoordelijkheden van een examencommissie versus team
 • (wettelijke) kaders
 • jaarplan
 • jaarverslag
Al onze trainingen zijn afgestemd op de competentie-profielen van de NVE

B. Verdiepingsmodule beslissingen door de examencommissie

Duur: een dagdeel

 • vaststellen van examens en examenresultaten
 • behandelen van verzoeken, fraude en onregelmatigheden
 • controleren van examenkwaliteit
 • diplomeren
 • vrijstellingen

C. Module kwaliteitsborging

Duur: een dagdeel

 • nemen van steekproeven
 • uitvoeren van risicogerichte controle
 • monitoren van de afname van examens
 • monitoren van het diplomadossier
 • invoeren van kwaliteitsborging

D. Module samenwerken in een examencommissie

Duur: een dagdeel
Deze module is voor voorzitters en secretarissen van examencommissies:

 • rollen en verantwoordelijkheden van een voorzitter
 • rollen en verantwoordlijkheden van een secretaris
 • effectief vergaderen
 • correct beslissen
 • communiceren met management

E. Bijwonen examencommissie overleg

Duur: een dagdeel

Heb je behoefte aan ondersteuning en advies in de praktijk? Ook dan komen we graag een keer bij je op locatie, bijvoorbeeld om een examencommissie-overleg bij te wonen.

Voor wie?

Deze training is voor:

 • Mbo-examencommissieleden
 • Voorzitters en secretarissen van een mbo-examencommissie
Tip
Wist je dat wij als extern adviseur bij verschillende onderwijsinstellingen examencommissies begeleiden?

Goed om te weten: Cito is dé expert in examinering 

 • Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
 • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
 • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
 • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
 • Deskundige en ervaren trainers