Sluiten
Docenten mbo in overleg

Leergang examencommissie mbo

mbo | Trainingen

Voor leden examencommissies

Leergang examencommissie mbo

Wanneer en hoe draagt een examencommissie optimaal bij aan de opleiding? Examencommissies spelen een belangrijke rol door een kwaliteitsoordeel te vormen over examens en deze te valideren. Deze training biedt u de kans - met een andere bril op - te kijken naar het functioneren van de examencommissie binnen de opleiding. We helpen u graag de examenkwaliteit en daarmee de waarde van het diploma te waarborgen.

Leergang examencommissie mbo: zo ziet de training eruit

De leergang Examencommissie mbo is een combinatie van theorie en praktijk. We starten altijd met een basismodule, de vervolgmodules kiest u zelf. Tijdens de modules gaan we in op alle facetten rondom rollen, taken en procedures van een examencommissie. We werken doelbewust samen om uw examencommissie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  

Module Inhoud
Module 1: Taken en werkwijze van de examencommissie
 • Kaders voor de examencommissie
 • De taken van de examencommissie
 • De examenprocessen en verantwoordelijkheden
 • Jaarplan opstellen
 • Examenplannen beoordelen
Module 2: Borging van kwaliteit van examinering
 • Kwaliteitsaspecten van examenprocessen
 • Systematiek van borgen van kwaliteit (PDCA)
 • De samenwerking met management 
 • Evalueren en adviseren
Module 3: Besluiten door de examencommissie
 • Kaders voor besluitvorming 
 • Diplomeren
 • Vrijstellingen
 • Verzoeken, klachten onregelmatigheden
 • Dilemma’s bij besluitvorming
 • Specifieke regelgeving opzoeken en toepassen op een casus
 • Een besluit schriftelijk correct meedelen aan betrokkenen
Module 4: Bijwonen vergadering door Cito adviseur en feedback op het jaarverslag 
 • Feedback op de inhoud en werkwijze van de vergadering
 • Feedback op het jaarverslag
 • Adviezen ter verbetering
   

Hoe ziet het traject eruit?

Deze training is een in company training. Dit betekent dat we bij u op school of op een andere afgesproken locatie de training verzorgen. Indien gewenst kan de training ook online plaatsvinden. Elke module duurt een dagdeel.

Het programma stemmen we graag geheel af op uw behoeftes: u kiest de modules en samen kijken we naar de vragen die leven bij uw examencommissie. Op deze manier is training het meest effectief.
 
Al onze trainingen zijn afgestemd op de competentie-profielen van de NVE
Alles op een rij voor Leergang Examencommissie mbo
Voor wie- mbo-examencommissies
- voorzitters en secretarissen van een mbo-examencommissie
GroepsgrootteMaximaal 12 personen. Bij grotere groepen verzorgen we de training met meerdere trainers.
Voorkennis & ervaring Van de deelnemers aan deze training wordt verwacht dat:
- zij zijn of worden benoemd als lid examencommissie
- basiskennis hebben van de gang van zaken rond schoolexamens
- beschikken over basis-toetstechnische termen zoals: matrijs, taxonomie, cesuur
- ervaring hebben met het opstellen, afnemen en beoordelen van toetsen/examens
Locatie - op school
- online van Teams
- blended via Teams, de Cito ELO en individuele begeleiding
Prijsindicatie - op school: € 1.494 euro per module
- online: € 1.294 euro per module
- blended: per module, per deelnemer € 195 euro (tot 10 personen: € 85 euro voor elke extra deelnemer)
- bijwonen en feedback geven aan deelnemers vergadering: op aanvraag 
Duur Doorlooptijd bij 3 modules: circa 6 weken
Voor wie
Groepsgrootte
Voorkennis & ervaring 
Locatie 
Prijsindicatie 
Duur 
Direct contact? Sabine helpt je graag verder ...
Tip
Wist je dat wij als extern adviseur bij verschillende onderwijsinstellingen examencommissies begeleiden?

Goed om te weten: Cito is dé expert in examinering 

 • Al 50 jaar nationaal marktleider op het gebied van beoordeling en toetsconstructie
 • Internationaal toonaangevend psychometrisch instituut
 • Wereldwijd erkend en behorend tot de top 5 van testing and assessment companies
 • Gespecialiseerd aanbod toetsen en examens voor het onderwijs en het bedrijfsleven
 • Deskundige en ervaren trainers