SluitenSluiten
beach

Workshops tijdens studiedag

mbo | Trainingen

Cito logo plectrumVerder
Voor docenten in het mbo

Workshops tijdens studiedag

Met welke vraagstukken ga je dit schooljaar aan het werk? Wij helpen je graag met de invulling van een inspirerende studiedag voor jouw team.
Kies een van de onderwerpen uit voor jullie studiedag.
Of bel Sabine ter Weyden voor een aanbod op maat.

Analyse examenresultaten

Wat voor informatie halen jullie uit de examenresultaten? En wat doen jullie ermee? Een mooie maar nog relatief nieuwe taak voor de examencommissie. We bekijken databestanden met examenresultaten van jullie school. Daarnaast maken we een plan voor de analyse en kijken hoe deze kunnen leiden tot conclusies en aanbevelingen.

Zorgen en borgen

Hoort het controleren van dossiers bij borgen of zorgen? Wat is de rol van de examencommissie bij het evalueren van een examen met opvallend lage cijfers of een onderzoek naar een grote hoeveelheid herkansingen? Vaak zit de examencommissie te veel in de zorgrol en zijn afspraken tussen onderwijsteams en examencommissie nodig voor een soepele gang van zaken. In deze workshop gaan we op zoek naar lacunes en oplossingen in de PDCA cyclus.

Formatief toetsen

Jullie willen meer doen met formatief toetsen? In deze workshop bepalen we samen hoe je formatief toetsen verantwoord kunt inzetten in jouw onderwijs. We stippelen hiervoor een traject uit dat past bij jullie onderwijsvisie.

Voorwaardelijk toetsen

Welke voorwaarden stellen jullie aan deelname aan examens? Is dit goed vastgelegd? Tijdens deze workshop bekijken we of de werkwijze op jullie school aan de regels voldoet. En, belangrijker nog, of de uitwerking ook past bij de visie op onderwijs die jullie school heeft.
“Heeft het zetje gegeven waarvan we wisten dat het beter zou kunnen en wat we nu ook zo in de praktijk gaan brengen.”
Deelnemer studiedag
Met als thema toetsconstructie bij Summa College

Welke keuze hebben jullie gemaakt voor examineren in de BPV?

Maken jullie de juiste keuzes en zijn deze verantwoord? In deze workshop bekijken we de argumenten die meespelen om een keuze te maken voor examineren in de BPV of juist in een simulatie op school. Met een eenvoudige tool helpen we om een keuze te maken.

Toetsconstructie

Wat is er binnen jouw team wenselijk voor verdere professionalisering in toetsconstructie? Hebben docenten toetsing nog goed op het netvlies? Hoe is examinering geregeld: inkopen of zelf construeren? En hoe zit dat met de keuzedelen? Wij helpen je valide, betrouwbare en transparante examens te maken die goed aansluiten bij de schoolvisie op examinering.

Toetsen vaststellen

Hoe zorg je voor de hoogst haalbare kwaliteit van toetsen en examens die worden ingekocht? Onze digitale screeningslijst vat alle kwaliteitseisen uit de internationale toetsliteratuur samen en brengt hierin structuur aan. De tool geeft een overzichtelijke rapportage. Je leert in deze workshop de beginselen van toetskwaliteit en je leert werken met deze screeningslijst.

Programma

Een workshop duurt 3 uur en is als volgt opgebouwd:

  • Introductie & inspiratie
  • Uitdiepen van het thema voor eigen praktijk
  • Conclusies en vervolg in je eigen werk
  • Maximaal 20 deelnemers

Resultaat

Na een workshop:

  • Ben je volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
  • Kun je deze toepassen in de eigen praktijk
  • Heb je handvatten voor concrete en direct uitvoerbare vervolgstappen

Investering

Een workshop van 3 uur kost slechts € 750,-. Dat is inclusief reiskosten, materialen en vrij van btw.

Locatie

De workshop vindt bij jullie op locatie plaats.

Trainers

Maak kennis met onze trainers Jan Adema, Charlotte Jacobs, Roos Köhler en Rick van Lent. Ze hebben allemaal ervaring in verschillende disciplines. Nieuwsgierig? Kijk hier voor meer informatie en lees hun verhaal.
Meer weten?