Sluiten
cito_gv_18_mbo_ho_1449_a3a0568

Nederlands als tweede taal

Alfabetisering

In het kort

In Nederland is er een grote groep analfabeten en laaggeletterden die het Nederlands niet als moedertaal heeft. Volgens de Wet Inburgering moeten zij het inburgerings-examen afleggen. Maar dit examen is – in eerste instantie – vaak te moeilijk. Voor hen is een alfabetiseringstraject NT2 meer geschikt. Cito biedt daarom de Alfa-toetsen aan. Daarmee kunnen taalaanbieders, gemeenten en re-integratie-bedrijven een alfabetiseringstraject NT2 verder vormgeven en cursisten in een geschikte groep plaatsen.
Alfabetisering – aanbod
Ons aanbod voor onderwijsorganisaties, gemeenten en re-integratiebedrijven:
  • Begintoets Alfa
  • Voortgangstoets Alfa
  • Raamwerk Alfabetisering NT2
"Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen."

Raamwerk voor alfabetisering

Om vorderingen in een taalleerproces te kunnen meten of beoordelen, heb je ijkpunten nodig. Omdat er geen Europees raamwerk voor alfabetisering bestaat, ontwikkelde Cito voor de Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal het Raamwerk Alfabetisering NT2. Onze producten en diensten zijn op dit raamwerk gebaseerd.
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy