SluitenSluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Nederlands als tweede taal

Alfabetisering volwassenen

Cito logo plectrumVerder
Voor volwassenenonderwijs

Alfa-toetsen vernieuwd

In Nederland is er een grote groep analfabeten en laaggeletterden die het Nederlands niet als moedertaal heeft. Volgens de Wet Inburgering moeten zij het inburgerings-examen afleggen. Maar dit examen is – in eerste instantie – vaak te moeilijk. Voor hen is een alfabetiseringstraject Nt2 meer geschikt. Cito biedt daarom de Alfa-toetsen aan. De toetsen zijn compleet vernieuwd en sluiten aan op de belevingswereld van je cursisten. Er is een aparte versie voor ISK .
Taalmaatjes in gesprek

Alfatoetsen | Alles wat je wilt weten over ...

Misschien ken je de Alfa-toetsen al, maar heb je nog vragen of wil je graag wat meer achtergrondinformatie? Antoinette neemt je in deze video mee achter de schermen, vertelt je over de totstandkoming, de keuzes die gemaakt zijn en hoe je de toetsen inzet.

Bekijk video

Instaptoets Alfa
Voortgangstoets Alfa
Niveautoets A1

Een snelle en betrouwbare intake

Het grootste leerrendement bereik je op het juiste niveau. De Instaptoets Alfa vormt een snelle en betrouwbare intake.  Lezen en schrijven wordt apart getoetst. Er zijn verschillende versies beschikbaar: voor volwassen en jongeren.

Instaptoets Alfa

Snel en betrouwbaar het alfabetiseringsniveau van je cursisten bepalen? Dat kan met de Instaptoets Alfa.

Onafhankelijk inzicht in de vorderingen van elke cursist

Breng de ontwikkeling van je cursisten in beeld met een methode onafhankelijke toets. Lezen en schrijven wordt apart getoetst. Er zijn verschillende versies beschikbaar: voor volwassen en jongeren.

Voortgangstoets Alfa

Voortgangstoets Alfa: Onafhankelijk inzicht in de vorderingen van elke cursist.

Onafhankelijk en betrouwbaar inzicht

Krijg snel en betrouwbaar een onafhankelijk oordeel over de beheersing van het A1 niveau. Ook geschikt als eind of start van een traject. Lezen en schrijven wordt apart getoetst. Er zijn verschillende versies beschikbaar: voor volwassen en jongeren.

Niveautoets A1

Wil je weten of je cursist het A1 niveau beheerst? Of wil je weten of je cursist klaar is voor het vervolg van het inburgeringstraject? De Niveautoets A1 geeft je een duidelijk antwoord.
Instaptoets Alfa
Meer
Voortgangstoets Alfa
Meer
Niveautoets A1
Meer
"Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen."

Veelgestelde vragen

Kan ik een proefset of zichtzending van opgavenboekjes ontvangen?
Waarom zijn er geen Alfa C-opgavenboekjes?
Ben ik verplicht om een abonnement Alfa te nemen?

Helaas kunnen we je niet voorzien van volledige opgavenboekjes. Wel kun je een goede indruk krijgen van zowel de toetsen via een aantal voorbeeldopgaven en bijbehorende handleidingen. Deze kun je hierboven downloaden

In plaats van de eerdere Alfa C-opgavenboekjes is de Niveautoets A1 ontwikkeld. Alfa C komt overeen met niveau A1 van het Raamwerk Nt2. De nieuwe Niveautoets A1 toetst dan ook hetzelfde als de oude Alfa C-toets.

Het abonnement is onlosmakelijk verbonden met de opgavenboekjes. Via het abonnement krijg je toegang tot de Cito portal. Hier vind je de handleidingen met de toelichting bij de opgaven en instructies voor afname. Ook vind je via de Cito portal de audiobestanden die de opgaven ondersteunen en de scoringsformulieren. Kortom; via een abonnement krijg je alle benodigde informatie voor een goede afname en beoordeling van de toetsen.
Kan ik een proefset of zichtzending van opgavenboekjes ontvangen?
Meer
Waarom zijn er geen Alfa C-opgavenboekjes?
Meer
Ben ik verplicht om een abonnement Alfa te nemen?
Meer

Raamwerk voor alfabetisering

Om vorderingen in een taalleerproces te kunnen meten of beoordelen, heb je ijkpunten nodig. Omdat er geen Europees raamwerk voor alfabetisering bestaat, ontwikkelde Cito voor de Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal het Raamwerk Alfabetisering Nt2. Onze producten en diensten zijn op dit raamwerk gebaseerd.
Vragen? Klantenservice helpt je graag verder ...