SluitenSluiten
Hoger onderwijs

Alfabetisering NT2

ALTE

Cito logo plectrumVerder

Association of Language Testers in Europe

Cito, ontwikkelaar van de Staatsexamens NT2, is lid van ALTE. ALTE is een samenwerkingsverband van Europese instituten die taaltoetsen ontwikkelen voor hun eigen taal als vreemde of tweede taal. ALTE heeft als niet-gouvernementele organisatie (NGO) een adviserende status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Kwaliteitsstandaard

ALTE werd in 1990 opgericht om een hoge kwaliteitsstandaard voor taaltoetsen te ontwikkelen. Daarvoor heeft ALTE een Code of Practice geschreven die als uitgangspunt geldt voor de kwaliteit van toetsconstructie.

De Code of Practice bevat kwaliteitsstandaarden voor:

  • toetsontwikkeling
  • interpretatie van toetsscores
  • streven naar eerlijkheid
  • informatie aan kandidaten

Kwaliteitsmanagementsysteem

Met de Code of Practice is een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld, dat gericht is op de zelfevaluatie van leden. Daarnaast is het de basis van een auditsysteem dat erop toeziet dat de aangesloten examens voldoen aan minimumstandaarden. Deze minimumstandaarden hebben betrekking op de volgende aspecten van toetsontwikkeling:

  • toetsconstructie
  • toetsafname en logistiek
  • beoordeling en normering
  • toets- en itemanalyse
  • communicatie met belanghebbenden

Special Interest Groups

De Special Interest Groups (SIG's) van ALTE dienen als platform voor de ALTE-leden om belangrijke aspecten van taaltoetsing nader uit te werken. Er zijn SIG's voor Taaltoetsing en Migratie, koppeling van examens aan de CEFR, en taaltoetsing voor specifieke doeleinden.