Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Nederlands als tweede taal

Inburgering

Inburgeringsexamen verplicht

Wie wil inburgeren in Nederland, is verplicht om de Nederlandse te taal leren. En te leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat staat in de wet Inburgering. Daarom is het Inburgeringsexamen verplicht. Met het diploma kunnen cursisten aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. 

Het aandeel van Cito

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt Cito het Inburgeringsexamen. Wij maken de 3 onderdelen taal: lezen, schrijven en luisteren. Het Inburgeringsexamen meet taalniveau A2 van het Europees Referentiekader.