SluitenSluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Oefenexamens

Basisexamen Inburgering Buitenland

Oefenexamens Basisexamen Inburgering Buitenland

Goed voorbereiden helpt

Cito ontwikkelt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorbeeldexamens voor het Basisexamen Inburgering Buitenland. Deze voorbeeldexamens helpen jou om een goed beeld te krijgen van de opgaven van het Basisexamen Inburgering Buitenland. 

Oefenexamen vind je bij DUO

Met de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden Lezen en Spreken oefenen en het onderdeel KNS. Je vindt de oefenexamens op de website van DUO