SluitenSluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Voorbeeldexamens

Inburgering

Oefenexamens InburgeringMeer
Oefenexamens Inburgering

Goed voorbereiden helpt

Cito ontwikkelt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorbeeldexamens voor het Inburgeringsexamen. Deze voorbeeldexamens helpen jou en jouw cursisten om een goed beeld te krijgen van de opgaven van het Inburgeringsexamen. 

Oefenexamens vind je bij DUO

Met de opgaven kunnen jouw cursisten de vaardigheden Lezen, Schrijven, Luisteren en Spreken oefenen en het onderdeel KNM. Je vindt de oefenexamens op de website van DUO