Sluiten
Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs

Nederlands als tweede taal (Nt2)

Staatsexamens Nt2

Staatsexamen Nt2

Cito ontwikkelt de Staatsexamens Nt2 Luisteren en Spreken in opdracht van het College van Toetsen en Examens. Cito ontwikkelt de opgaven, traint de beoordelaars, is betrokken bij de verwerking van de uitslagen en doet onderzoek naar de kwaliteit van het Staatsexamen Nt2. Het Staatsexamen Nt2 is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Voor mensen die willen aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen werken of te komen studeren. Kandidaten kunnen examen doen op 2 niveaus. Programma I toetst of kandidaten het Nederlands beheersen op niveau B1. Programma II toetst of kandidaten het Nederlands beheersen op niveau B2. Veel vervolgopleidingen vragen aan toekomstige studenten met een anderstalige moedertaal om het diploma Staatsexamens Nt2.

 

Examenonderdelen
De Staatsexamens Nt2 (zowel PI als PII) bestaan altijd uit 4 examenonderdelen. Kandidaten leggen een examen Lezen, Schrijven, Luisteren en Spreken af. Voor elk onderdeel kunnen uw cursisten een certificaat halen. Hebben ze alle vier onderdelen voldoende afgerond? Dan krijgen ze het diploma Staatsexamen Nt2. Geslaagd voor 1 onderdeel? Dan krijgt de succesvolle kandidaat een deelcertificaat. Gezakt voor 1 onderdeel? Dan doet de kandidaat een herkansing voor dat ene onderdeel. Bij 4 deelcertificaten krijgen ze het diploma Staatsexamen Nt2. Zie voor meer informatie: www. staatsexamensnt2.nl
Staatsexamens NT2 – keuzemoment
Het keuzemoment
  • Zoekt jouw cursist een baan op niveau mbo-3 of mbo-4? Of wil hij/zij daarvoor een beroepsopleiding volgen (ROC)? Kies dan voor het Staatsexamen Nt2 – Examenprogramma I.
  • Zoekt jouw cursist een baan in het midden of hoger kader? Of wil hij/zij daarvoor een studie volgen in het hoger onderwijs of universiteit? Kies dan voor het Staatsexamen Nt2 – Examenprogramma II.

Goed om te weten: examendata en locatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen organiseert de examens. Vrijwel elke week nemen zij een examen voor programma I en II af. Met uitzondering van de kerstperiode en in de zomer. Het examen vindt plaats op een van de vijf vaste locaties: Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam of Zwolle.