Sluiten
Leerlingen groep 8 bij de fietsenstalling

Centrale Eindtoets

Onze expertise

Wist je dat
 • de Centrale Eindtoets wordt gemaakt met de expertise van Stichting Cito?
 • de Eindtoets Basisonderwijs, in de praktijk ook wel Cito-toets genoemd, de voorloper is van de Centrale Eindtoets?
 • de Centrale Eindtoets sinds 2015 bestaat?
 • er voor 1 onderdeel 60 vragen worden bedacht, waarvan er 20 in de toets komen?
 • er 100.000 toetsboekjes worden gedrukt?
 • het 3 dagen duurt om alle antwoordbladen na te kijken?
Leerkracht verwelkomt leerlingen groep 8
Onze expertise

Voor de Centrale Eindtoets brengen wij al onze expertise in op het gebied van:

 • vragen maken
 • scoren en normeren
 • meten en vergelijken
 • rapporteren
 • adaptiviteit

En de uitslag is … 539!

De uitslag van de Centrale Eindtoets is en blijft een bijzonder moment. Voor je leerlingen, hun ouders én voor de school. De score is afhankelijk van de normering, van de manier waarop we bij Cito de antwoorden waarderen en prestaties vergelijken, ook over scholen en jaren heen. Onze ervaring en expertise in normering zorgt ervoor dat de score van de Centrale Eindtoets betrouwbaar is én dat we de scores van jouw leerlingen kunnen vergelijken met elkaar en met landelijke gemiddeldes.

Wie maken de toetsvragen? 

 

De eindtoets is gemaakt.
Wat gebeurt er dan mee?

Hoe verwerkt Cito
de antwoordbladen?

Hoe komt het toetsadvies
tot stand?