Sluiten
Primair onderwijs

Centrale Eindtoets

Onze expertise

Cito: maker van de Centrale Eindtoets

In april en mei maken groep 8'ers verplicht een eindtoets. De Centrale Eindtoets is de toets van de overheid. Methode-onafhankelijk en gemaakt met de expertise van Cito. Samen met onze ketenpartners zorgen we ervoor dat we de mogelijkheden en talenten van leerlingen goed, eerlijk en objectief in beeld brengen. Zodat de leerkracht het schooladvies goed kan onderbouwen.
Schooladvies
Onze expertise

Voor de Centrale Eindtoets brengen wij al onze expertise in op het gebied van:

 • vragen maken
 • scoren en normeren
 • meten en vergelijken
 • rapporteren
 • adaptiviteit

En de uitslag is … 539!

De uitslag van de Centrale Eindtoets is en blijft een bijzonder moment. Voor je leerlingen, hun ouders én voor de school. De score is afhankelijk van de normering, van de manier waarop we bij Cito de antwoorden waarderen en prestaties vergelijken, ook over scholen en jaren heen. Onze ervaring en expertise in normering zorgt ervoor dat de score van de Centrale Eindtoets betrouwbaar is én dat we de scores van jouw leerlingen kunnen vergelijken met elkaar en met landelijke gemiddeldes.

Wist je dat
 • de Cito-toets de voorloper is van de Centrale Eindtoets?
 • de Centrale Eindtoets sinds 2015 bestaat?
 • de Centrale Eindtoets wordt gemaakt met de expertise van Cito
 • er voor 1 onderdeel 60 vragen worden bedacht, waarvan er 20 in de toets komen?
 • er 100.000 toetsboekjes worden gedrukt?
 • het 3 dagen duurt om alle antwoordbladen na te kijken?

Wie maken de toetsvragen? 

 

Hoe komt het toetsadvies tot stand?

De eindtoets is gemaakt. Wat gebeurt er dan mee?