Sluiten
Primair onderwijs

Voor gebruikers

Breng de groei van je leerlingen én de kwaliteit van je onderwijs in kaart

Voor alle gebruikers van Computerprogramma LOVS

Informatie voor gebruikers

Ben je gebruiker van het Computerprogramma LOVS? Dan staat voor jou de nieuwste update 4.13a klaar. Nieuw in deze update zijn de papieren en webbased digitale toetsen van de aanvullende uitgave Woordenschat 3.0 voor groep 3 t/m 8 en Engels lezen plus woordenschat voor groep 7 en 8. Bij Engels lezen wordt ook op ERK-niveaus gerapporteerd. Voor de beginperiode zijn er extra normeringen toegevoegd en zijn de functioneringsniveaus vereenvoudigd. Tevens gebruiken wij bij digitale uitwisseling met onze ketenpartners het ECKiD. Dit is een maatregel die de privacy van leerlingen nog beter beschermt.

De meestgestelde vragen over dit onderwerp

 • Hoe maak ik analyses op categorieniveau?
 • Hoe vertaal ik de rapportages door naar anderen?
 • Waar vind ik mijn licentiecode?
 • Hoe koppel ik met ons leerlingadministratiesysteem?
 • Hoe koppel ik met het Momento-dashboard?

Naar alle vragen

Installeren

 • Download de update.
 • Klik op Openen of dubbelklik op het bestand dat je gedownload hebt.
 • Bij Installatiescenario kies je voor Update van bestaande installatie (deïnstallatie van de vorige versie is niet nodig). 
 • Heeft jouw school een (gedeelde) netwerkinstallatie van de huidige versie 4.x? Dan hoef je de update slechts eenmalig te installeren op de server vanaf een van de werkstations. 

Houd rekening met

 • Gebruik van Computerprogramma LOVS vereist het Microsoft .NET Framework versie 4.6 of hoger. Het .NET Framework 4.7 kan automatisch geïnstalleerd worden via Windows Update als een aanbevolen update. 
 • Wil je het Computerprogramma op een nieuwe (gedeelde) netwerklocatie installeren? Kies bij installatiescenario dan voor Nieuwe installatie. 
 • Heeft jouw school een bovenschoolse beheerder? Vraag of deze de software uitrolt. Cito heeft met bijna alle bovenschoolse beheerders goede contacten en zij zijn bekend met de installatie van LOVS-software. 

Nieuw: categorieënanalyses Taalverzorging

Voor de nieuwe toetsen Taalverzorging kun je gebruikmaken van de rapporten Categorieënanalyse leerling en Categorieënanalyse groep . De toetsen bestaan uit 4 deelgebieden: Interpunctie, Spelling niet-werkwoorden, Grammatica en Spelling werkwoorden. Elk van deze deelgebieden heeft een eigen vaardigheidsschaal. In de categorieënanalyses zie je de relatieve prestatie over elke van de 4 deelgebieden. Bij groep 7 en 8 wordt met behulp van de toets de behaalde referentieniveaus (< 1F, 1F of 2F) getoond.

Nieuw: rapport Groepsoverzicht – referentieniveau

Met het nieuwe Groepsoverzicht – referentieniveau zie je de referentieniveaus voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging van een groep leerlingen direct naast elkaar. Dit rapport is bedoeld om de referentieniveaus die een groep leerlingen op de toetsen Begrijpend lezen 2012 / 3.0, Rekenen-Wiskunde 2012 / 3.0 en Taalverzorging heeft behaald, per afnamemoment bij elkaar te plaatsen. Bij Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde wordt de vaardigheidsscore en het referentieniveau afgedrukt. Bij Taalverzorging wordt de som van het aantal goed over de 4 deelgebieden en het referentieniveau afgedrukt.

Contact