SluitenSluiten
leraar achter computer

De Advieschecker

Extra ondersteuning naar een kansrijk schooladvies

Cito Portal

De Advieschecker

De Advieschecker biedt extra ondersteuning om tot een kansrijk schooladvies te komen. Bij het schooladvies naar het voortgezet onderwijs in groep 8, baseren leerkrachten zich onder andere ook op de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Ter ondersteuning is er een tool ontwikkeld, waarmee zij ook de LVS-toetsresultaten medio groep 7 (M7) kunnen meenemen in hun te verwachten uitstroomprofiel. De M7 toetsen zijn afgenomen kort vóór de eerste lockdown. Er was toen nog geen sprake van scholensluiting, thuisonderwijs en online onderwijs. Iedereen die Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen afneemt, heeft toegang tot de advieschecker op Cito Portal.

De Advieschecker

Hoe werkt het?

De Advieschecker gebruikt de resultaten van Begrijpend lezen en Rekenen-wiskunde. De resultaten van M7 vul je in, optioneel met de resultaten van B8/M8. Zo krijg je het best passend advies voor het VO.

Heb je de resultaten van 2 toetsmomenten ingevuld? Dan krijg je 2 uitkomsten te zien. In het kader van kansrijk adviseren kan je uitgaan van de hoogste uitkomst. Je kunt deze voorspelling gebruiken als extra onafhankelijk advies in de overdracht tussen PO en VO. Je vindt de advieschecker in de Cito Portal onder Rekenen-Wiskunde en onder Begrijpend Lezen.

Naar de Advieschecker
Resultaat Advieschecker

Zo vind je de Advieschecker in de Cito Portal

Hoe vind ik de Advieschecker op de portal?
Hoe vind ik de Advieschecker op de portal?