Sluiten
Nieuwe webwinkel

Weer opstarten op school

Coronavirus: extra ondersteuning onderwijs

Van onderwijs op afstand... naar weer opstarten op school

We staan voor je klaar

Wat zijn we trots op het onderwijs in Nederland! We hebben veel respect voor de manier waarop jullie de crisis het hoofd blijven bieden en daadkrachtig te werk gaan. In no-time had vrijwel elke school zijn weg gevonden om onderwijs op afstand te organiseren. En toen de scholen weer – in aangepaste vorm – mochten starten, werkte iedereen hard aan de volgende uitdaging: een goede invulling van de herstart. Alle complimenten daarvoor, ook voor jou als onderwijsprofessional. In onze nieuwsbrieven en op deze pagina lees je telkens hoe we jou proberen te ondersteunen in deze uitdagende tijd. Alle succes gewenst!

Op donderdag 14 mei ontvingen alle scholen deze trots-special met handige tips

Kijk je mee terug, én voorzichtig alvast vooruit? De gloednieuwe 'trots!' (vanaf 18 juni op de mat van je school) staat vol actuele en inspirerende verhalen van collega-scholen, met een kijkje in ons nieuwe LVS en veel #hartvoorhetonderwijs. Mis 'm niet! > Lees Trots #4 online

Waarom toetsen?

Allereerst willen we graag – juist in deze periode – even stilstaan bij het waarom van toetsen: we toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. Dat is precies wat je straks waarschijnlijk wilt weten: hoe hebben mijn leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in mijn onderwijsaanbod? We toetsen niet om af te rekenen; nooit, en nu al helemaal niet! 

Nu we weten dat de leerlingen zo’n 8 weken onderwijs op school gemist hebben, is deze vraag misschien nog wel essentiëler dan anders. Met elkaar weten we dat de manier waarop leerlingen in de onderwijs-op-afstand-situatie zich kunnen ontwikkelen sterk verschilt. Scholen maken verschillende keuzes in het aanbod. Voor het ene kind is het thuis leren makkelijker dan voor het andere, en helaas zijn er leerlingen die door de thuissituatie niet of nauwelijks aan leren toekomen.

Advies: hoe ga je nu om met de LVS-toetsen?

Sinds bekend werd dat de basisscholen op 11 mei weer open mochten gaan, is ook de vraag voor veel scholen: 'Gaan we de reguliere LVS-afnames juist wel of juist niet doen, nog dit schooljaar?' We verwijzen nog graag even naar het advies dat we al eerder stuurden in deze nieuwsbriefEen korte samenvatting:

 • Neem als het even kan de LVS-toetsen in juni af, om te ontdekken waar mogelijk hiaten in de ontwikkeling van je leerlingen zitten en je het snelst mee aan de slag kan.
 • Lukt dat om wat voor reden dan ook niet, weet dan dat je de LVS-afnames ook in het begin van het nieuwe schooljaar kunt doen; wij zorgen voor een aangepaste normering.
  Floor, toetsdeskundige> Toetsdeskundige Floor geeft uitleg hierover in deze video
 • Of je nu kiest voor juni of voor september/oktober: het doel dat je nu vooral voor ogen zult hebben is zicht krijgen op hoe de ontwikkeling van elke leerling in de thuissituatie is geweest én welk aanbod passend is voor de komende periode. Maak daarbij vooral ook gebruik van de foutenanalyses bij Spelling en de categorieënanalyses bij Rekenen, om zo heel gericht aan de slag te kunnen met de leerlingen.
 • Neem voor de leerlingen van (nu) groep 7 – naast indien mogelijk de LVS E-afnames in juni – de Entreetoets af in begin groep 8, om zo een evenwichtiger basis te krijgen voor het (voorlopig) schooladvies. > Lees de adviezen voor de verschillende scenario’s van de Entreetoets.

> Bekijk de (aangepaste) toetskalenders voor schooljaar 2020-2021

Gratis Advieschecker

Gebruik voor groep 8 de gratis Advieschecker, als aanvulling op het overdrachtsdossier. Een handige voorspeller van het best passende brugklastype, op basis van de LVS-afname B8 of M8. Je vindt de Advieschecker in de Cito Portal > LVS-toetsen (derde generatie) > Begrijpend lezen 3.0 óf Rekenen-Wiskunde 3.0.

> Naar de Advieschecker

Voor sommige leerlingen wordt de Eindtoets gemist als onafhankelijk advies voor het best passende brugklastype. Een heroverweging is dit jaar niet toegestaan. Wel is het prettig als je als leerkracht bepaalde leerlingen via een warme overdracht een extra onafhankelijke ondersteuning kunt bieden richting VO. Daarvoor hebben we de Advieschecker ontwikkeld. Je hoeft enkel de vaardigheidsscores op Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen op het B8- of M8-moment in te voeren, dan krijg je een voorspelling voor het best passende brugklastype. Deze toetsen zijn afgenomen op het moment dat alle leerlingen nog hetzelfde onderwijs hebben gehad. Daarom is dit het eerlijkste moment om je voorspelling op te baseren. De uitkomst van de Advieschecker is niet bedoeld als heroverweging, dat is dit jaar niet toegestaan, maar kan helpen bij de plaatsing en begeleiding van leerlingen in een tijd waarin de eindtoets vervalt.

Praktische tips

 • Juist in deze periode is het belangrijk om stil te staan bij het waarom van toetsen. > Praatplaat toetsbeleid / Op een zinvolle manier toetsen
 • Of je nu toetst in juni of in september, voor een zuivere interpretatie van de toetsgegevens is het belangrijk dat je de toetsen afneemt volgens de richtlijnen in de handleiding. Natuurlijk zijn er aanpassingen mogelijk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, deze vind je ook in de handleiding.
 • Overweeg op maat te toetsen, bij leerlingen die bijvoorbeeld minder gebruik hebben kunnen maken van het thuisonderwijs. Kies een (tussen)toets die een kwartjaar boven de laatste toets ligt. Bijvoorbeeld i.p.v. E6 de M6/E6 toets. Doordat al onze toetsen op dezelfde vaardigheidsschaal liggen, krijg je een mooie doorgaande lijn zonder de leerling te frustreren. > lees meer
 • Toets bij voorkeur digitaal, > lees meer
 • Houd extra rekening met leerlingen met dyslexie en leesproblemen. Lees dit advies op dyslexiecentraal.nl
 • Maak optimaal gebruik van de handige analyses. De groeicurve met vaardigheidsscores, de categorieënanalyse van Rekenen-Wiskunde, de Foutenanalyse van Spelling, en vergeet ook de Antwoordenoverzichten niet. Gebruik het handige stappenplan om enige systematiek in je analyses aan te  brengen of bekijk voor inspiratie hoofdstuk 4 van de handleiding van de toets. > Stappenplan voor interpretatie en analyse
 • Zorg voor goede communicatie richting ouders. Of je nu kiest voor juni of september, we raden je aan om aan ouders uit te leggen waarom je die keuze maakt en met welk doel je toetst. Ga je de komende periode LVS-afnames doen? Dan kan deze brief (aan te passen naar eigen inzicht) mogelijk helpen in de communicatie richting ouders.

Bekijk alle tips om nog gerichter aan de slag te gaan (pdf)

 

Hoe volg je de cruciale rekendoelen de komende periode?

PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers hebben samengewerkt om scholen nu en straks te helpen focus aan te brengen. Focus op de leerdoelen die van belang zijn voor doorstroom van de leerlingen (zie ook deze pdf)In de overzichten worden de belangrijkste leerdoelen per groep voor de komende periode genoemd.

Hoe volg je de cruciale rekendoelen nu voor de komende periode? In dit kader brengen we graag Groeimeter onder de aandacht: het formatieve, online platform waarmee je op leerdoelniveau kunt zien wat je leerlingen beheersen en nog niet. We nodigen je van harte uit te ontdekken hoe Groeimeter jou en jouw leerlingen kan ondersteunen, juist ook in deze tijd. Daarom kan je Groeimeter een maand gratis uitproberen

> Lees hoe Groeimeter juist nu kan helpen

Analyses maken

Met CP online kun je vanuit huis aan de slag met analyses. Met deze oplossing kun je Computerprogramma LOVS vanaf elke plek benaderen.

Handmatig analyseren? Op Cito Portal vind je formulieren en categorieënoverzichten om in te vullen.

 
nieuwsbrief

Online & gratis

Onze nieuwste instrumenten Groeimeter (leerdoeltoetsen voor groep 3 t/m 8) en Kleuter in beeld (observatie-instrument voor kleuters: taal én sociaal-emotioneel) zijn nu ook online bereikbaar via Basispoort én tijdelijk gratis. 

Tip: Groeimeter kun je ook inzetten om de rekenontwikkeling op afstand te volgen.

nieuwsbrief

Advies op maat

Natuurlijk is het mogelijk om online afspraken met onze adviseurs te maken, bijvoorbeeld voor een kennismaking met het nieuwe LVS (verrassend nieuw, vertrouwd goed!) nu de veelgevraagde regiobijeenkomsten afgelast zijn. Of om je nu bij te laten praten over de nieuwste instrumenten of onze e-learnings. Stuur een mailtje naar adviespo@cito.nl!

Leerkracht op laptop

Afname Entreetoets op later moment

Veel scholen hadden in april de Entreetoets gepland. Jouw school ook? Goed om te weten dat deze ook prima in mei of juni, of zelfs begin groep 8 af te nemen is. > Lees onze adviezen voor de verschillende scenario’s in deze extra nieuwsbrief.

Ook de afname van Viseon voor sociaal-emotionele ontwikkeling kan op een later moment. Wil je toch graag nu de leerkrachtlijst afnemen? Dat kan: ook Viseon is online beschikbaar.

Centrale Eindtoets primair onderwijs gaat niet door

Het zal je niet ontgaan zijn: Minister Slob heeft besloten dat dit jaar leerkrachten (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8. Dit houdt in dat ook de Centrale Eindtoets dit schooljaar niet doorgaat. Voor meer informatie over dit besluit, zie de veelgestelde vragen op deze pagina van Rijksoverheid.nl. We wijzen je ook graag op de Kamerbrief over eindtoets 2020.

Bestelling met zorg geleverd, neem contact op

Ook in deze periode zorgen we ervoor dat je bestelling met zorg geleverd wordt. Verzoek: neem telefonisch contact op met onze klantenservice voor de mogelijkheden. Zo kunnen we direct en op maat met je meedenken over een juiste levering. Digitale producten kunnen wel gewoon online besteld worden. Bedankt!

Hulp nodig of vragen?

Onze medewerkers van Klantenservice staan vanuit huis paraat. Continu houden we bij Cito – net als de scholen – de vinger aan de pols wat betreft de verdere consequenties van de corona-maatregelen voor het onderwijs. Achter de schermen houden we telkens rekening met verschillende scenario's, en werken we onze adviezen hiervoor uit. Zijn er bepaalde onderwerpen of vragen die nu leven bij jou of je collega's? Deel het met ons.