SluitenSluiten
Primair onderwijs

Entreetoets

Klaar voor het laatste jaar

Cito logo plectrumVerder

Vanaf 2021-2022 nieuw Leerlingvolgsysteem Leerling in beeld

Dit schooljaar kun je jouw leerlingen zien groeien in het gloednieuwe LVS, Leerling in beeld. Het leerlingvolgsysteem van iederéén. Vanaf schooljaar 2022-2023 ook inclusief voorspelling best passend vervolgonderwijs, gebaseerd op LVS-resultaten! De voorspelling vervangt de huidige Entreetoets.
Ook benieuwd?

> Maak snel kennis

Ga in schooljaar 2021-2022 aan de slag! Starten met het nieuwe LVS is heel gemakkelijk. Leerling in beeld werkt met doorlopende vaardigheidslijnen waardoor er geen trendbreuk ontstaat bij de overstap vanuit LVS 3.0 toetsen.

> Lees meer over de vernieuwingen van de toetsen

Voor groep 6, 7 of 8

Gericht aan de slag met de Entreetoets

Acht jaar lang volg je je leerlingen en zie je hoe zij zich ontwikkelen. Richting het einde van de basisschool gaat de blik meer naar de periode ná de basisschool. Welk type voortgezet onderwijs past het beste bij deze leerling? En de stap daarvóór: op welke onderdelen kan ik met deze leerling nog aan de slag, waar kan ik nog groei realiseren? De Entreetoets is binnen het Cito Volgsysteem een krachtig instrument dat dit in één keer inzichtelijk maakt. Bovendien is de Entreetoets voor je leerlingen een goede voorbereiding op de Centrale Eindtoets PO.
Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld
"De Entreetoets is van waarde voor kind, leerkracht, ouders en school."
leerlingen met tablet met Entreetoets

Daarom de Entreetoets

 • Breed en diepgaand inzicht
 • Modulaire opbouw, minder toetsdruk
 • Betrouwbare voorspeller brugklastype
 • Goede voorbereiding op eindtoets
 • Sluit aan en rapporteert op referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen
 • COTAN-gecertificeerd

Een bewezen goede voorspeller

De Entreetoets als input gebruik voor het voorlopig schooladvies? Dat kan zeker! Het bijbehorende rapport Vooruitblik geeft je als leerkracht een extra onderbouwing van je schooladvies, ter aanvulling op je eigen observaties en inzichten. De Entreetoets is een betrouwbare voorspeller van de best passende brugklas. De eerste resultaten van de (in 2016) vernieuwde Entreetoets laten zien dat het uiteindelijke brugklastype van 83% van de leerlingen in het eerste leerjaar van het VO overeenkomt met het eerder voorspelde niveau van de Entreetoets. Vanuit Cito blijven we deze voorspellende waarde natuurlijk continu monitoren.

"Van VO-scholen krijgen we terug dat onze adviezen altijd zo goed kloppen. Een mooie bevestiging dat de combinatie van LVS-toetsen, Entreetoets én vooral goed kijken naar de leerling samen bijdragen aan een gedegen schooladvies."
Karine
Locatieleider en intern begeleider
Monique, Martin en Bert zijn klaar voor het laatste jaar

Volop voordelen met kleine tijdsinvestering

Welke modules kies jij?

Bepaal zelf welke modules je afneemt en of je de Entreetoets aan het einde van groep 7 of aan het begin van groep 8 inzet.
Goed om te weten: Maak je gebruik van het nieuwe Leerling in beeld? Dan is er geen extra toetslast omdat de voorspelling best passende type vervolgonderwijs is gebaseerd op de al afgenomen toetsresultaten. Kies je naast de Basismodule voor de module Verdieping, dan kun je, doordat deze een voorspelde vaardigheidsscore geeft, de Entreetoets afnemen als alternatief voor de LVS-toetsen E7. Je voorkomt daarmee een dubbele toetslast, terwijl het inzicht in de ontwikkeling van de leerling intact blijft!
BasismoduleModule Verdieping
Module VerbredingModule Intelligentietest
(nieuw!)
 
Totale afnameduur4,5 uur3,5 uur5,5 uur1,25 uur
Aantal vragen180130160120
Inhoud

– Lezen

– Taalverzorging

– Rekenen-Wiskunde

– Lezen

– Taalverzorging

– Rekenen-Wiskunde

– Woordenschat

– Schrijven

– Luisteren

– Aardrijkskunde

– Geschiedenis

– Natuur & Techniek

– Synoniemen

– Tegenstellingen

–Soortbegrip Woorden

– Geknipte Figuren

– Draaien

– Soortbegrip Figuren

Rapportage- en analysemogelijkheden

– Leerlingprofiel op onderdelen referentiekader

– Vooruitblik met best passende brugklastype

– Groepsoverzicht referentieniveau

Basisrapportages

+ categorieënanalyses

+ voorspelde vaardigheidsscore

Leerlingprofiel op 9 inhoudsgebieden Digitaal leerlingprofiel waaruit een eventueel verschil tussen de capaciteiten van een leerling (wat zit erin) en de leervorderingen (wat komt eruit) blijkt 
Verder
Totale afnameduur
Verder
Aantal vragen
Verder
Inhoud
Verder
Rapportage- en analysemogelijkheden
Basis en Verdieping - de meest gekozen combinatie - biedt een alternatief voor LVS-toetsen E7
Tip

Aangepaste versies

Voor dyslectische, slechtziende en brailleleerlingen zijn de volgende aangepaste versies beschikbaar:

Groep 7 

Te bestellen via bestelknop:

 • Vergrote versie
 • Zwart-witversie
 • Pdf tekst naar spraak (basis/verdieping/kennismaking)
 • Gesproken versie via mp3-download op portal (basis/verdieping/kennismaking)

Te bestellen via klantenservice@cito.nl:

 • Brailleversie

Groep 6 

Te bestellen via bestelknop:

 • Vergrote versie
 • Zwart-witversie
 • Pdf tekst naar spraak voor Kurzweil
 • Gesproken versie op audio-cd en op een Daisy-cd

Te bestellen via klantenservice@cito.nl:

 • Brailleversie

Heldere, objectieve rapportages

Na afloop van de Entreetoets stuur je de antwoordenbladen naar ons. Wij verwerken deze en zetten ze na normering om in handige rapportages. Op papier ontvang je vanaf begin juni een leerlingprofiel en voor groep 7 een Vooruitblik, beide in tweevoud (één voor de ouders). Alle andere rapportages zijn dan ook beschikbaar in het online Rapportageprogramma EntreeToets (RET).
Welke informatie krijg je?
Op leerlingniveau

– Rapport VooruitblikVoorspelling van best passende brugklastype(n) voor de leerling – voorbeeld
LeerlingprofielAfhankelijk van de module zie je hoe een leerling er op verschillende onderdelen voor staat – Basismodule voorbeeld
- Module Basis+Verdieping voorbeeld
Op groepsniveau 
Groepsoverzicht percentielenAfhankelijk van de module zie je een verzamelstaat van de door jouw leerlingen behaalde percentielen per onderdeel – voorbeeld
Groepsoverzicht referentieniveausGeeft aan of je leerlingen de landelijk vastgestelde niveaus 1F en 1S/2F voor primair onderwijs op de kernvaardigheden Rekenen, Lezen en Taalverzorging hebben behaald. Alleen voor groep 7 – voorbeeld
Groepsoverzicht VooruitblikGeeft inzicht in het best passende brugklastype voor jouw leerlingen. Alleen voor groep 7 – voorbeeld
Groepsoverzicht Voorspelde VaardigheidsscoresIn één oogopslag zie je de vaardigheidsscores van je leerlingen voor de verschillende onderdelen en domeinen van de Entreetoets – voorbeeld
Groepsoverzicht FunctioneringsniveausGeeft inzicht in eventuele leerachterstanden of -voorsprongen van je leerlingen. Alleen voor groep 7 – voorbeeld
Op schoolniveau
 
Schoolrapport zonder correctieVergelijk de gemiddelden van jouw school met de gemiddelde score van alle deelnemende scholen – voorbeeld
Schoolrapport met correctie leerlinggewichtGeeft een schatting van de gemiddelde score wanneer alle scholen die de Entreetoets afnemen gelijk zouden zijn geweest wat betreft percentage gewichtenleerlingen – voorbeeld
Verder
Op leerlingniveau
Verder
Verder
Verder
Op groepsniveau
Verder
Verder
Verder
Verder
Verder
Verder
Op schoolniveau
Verder
Verder
Uit de praktijk

Contact