Primair onderwijs

Entreetoets

Klaar voor het laatste jaar

Voor al je vragen over de Entreetoets

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik de Entreetoets het beste afnemen?

Je neemt de Entreetoets af in de periode april tot en met juni, september of begin oktober. Wij adviseren de periode waarin je de Entreetoets afneemt te beperken tot maximaal vijf weken.
> Naar de afnamekalender
Het afnamemoment is flexibel. Daardoor pas je de toetsen makkelijk in je jaarplanning in. De ingevulde antwoordbladen kun je tot uiterlijk 23 september insturen ter verwerking.
Kies het moment dat het beste past bij jouw schoolsituatie. Sommige scholen willen eerst aan de slag met het groepsklimaat, andere scholen geven aan dat ze eerst methodetoetsen willen afnemen. Ook zijn er scholen die het fijn vinden om meteen een stand van zaken te hebben.
In ons algemene advies geven we aan: neem de LVS-toetsen af in juni en neem dan de Entreetoets af in september (of in ieder geval vóór de herfstvakantie). Dan kun je de LVS-toetsen gebruiken als 0-meting. Je hebt dan daarna nog een periode om eventueel wat weggezakte leerstof te herhalen.

Ik heb een leerling met een leerachterstand. Kan deze leerling de Entreetoets groep 6 maken in plaats van de Entreetoets groep 7?

Voor leerlingen met een leerachterstand van een jaar of langer adviseren wij de Entreetoets van groep 6 af te nemen in plaats van de Entreetoets groep 7. Wij hebben hiervoor een apart antwoordblad ontwikkeld, zodat deze leerlingen een complete rapportage ontvangen. Groep 7-leerlingen die de Entreetoets groep 6 maken en voor wie je een voorspelling over best passende brugklastype(n) én de behaalde referentieniveaus Rekenen, Lezen en Taalverzorging wilt ontvangen, moeten in elk geval de volgende onderdelen van de Entreetoets groep 6 maken:
  • Rekenen: taken 3, 5, 9 en 13
  • Spelling niet-werkwoorden: taken 8 en 14
  • Begrijpend Lezen: taken 4 en 16
  • Studievaardigheden: taken 7, 11 en 15
  • Grammatica: taak 18 (uit optionele taken)
  • Interpunctie: taak 20 (uit optionele taken)
Let op! Daarnaast moeten deze leerlingen de extra taak Spelling werkwoorden maken. Je krijgt deze taak als je het Antwoordblad Entreetoets groep 6 met extra taak Spelling werkwoorden bestelt, dat speciaal voor deze leerlingen is gemaakt. Dit antwoordblad gebruik je om de gehele Entreetoets groep 6 af te nemen (verplichte onderdelen + Spelling werkwoorden).

> Deze procedure wordt ook uitgebreid uitgelegd in de leerkrachtmap van Entreetoets groep 7.

Kan ik de Entreetoets ook vlak voor het begin van de zomervakantie maken?

Ja, dat kan. We verwerken de resultaten dan tijdens de zomervakantie. De rapporten worden opgestuurd ná de zomervakantie. Dit doen we zodat we zeker weten dat het pakket op je school aankomt.

Welke normering wordt gebruikt bij de Entreetoets?

De laatste aanpassing in de normering is gedaan in het voorjaar van 2021. Deze normering sluit aan bij de aangepaste normering van de Centrale Eindtoets.

Wanneer ontvang ik de rapportage van de Entreetoets?

Normaal gesproken krijg je de rapportage ongeveer 10 werkdagen nadat wij de antwoordbladen hebben ontvangen toegestuurd. Wanner we niet kunnen garanderen dat de rapportage binnen 4 weken op de mat van jouw school ligt, dan ontvang je hierover tijdig bericht van ons.

Op welk afnamemoment is de normering gebaseerd?

De normering van de Entreetoets is gebaseerd op het eind groep 7 moment. Anders dan bij de LVS-toetsen is er geen B-normering voor de Entreetoets. De Entreetoets is ook af te nemen aan het begin van het schooljaar in groep 8. Verschillende scholen doen dit, en de ervaringen van deze scholen zijn positief.

Moeten alle onderdelen van de Entreetoets volledig gemaakt/ingevuld worden?

Voor groep 7 geldt dat je leerlingen alle onderdelen van de basistoets maken. Alleen dan kunnen wij de score verwerken en een Leerlingprofiel en Vooruitblik maken. Ook bij de module Verdieping geldt dat de leerlingen alle onderdelen maken. Bij de module Verbreding bepaal je zelf welke onderdelen je afneemt. Daarbij moet je er wel voor zorgen dat alle taken behorend bij een bepaald onderdeel gemaakt worden, zodat je een (verdiepende) analyse ontvangt voor het betreffende onderdeel of domein.
Bij de Entreetoets groep 6 moeten alle reguliere onderdelen volledig gemaakt worden als je een complete rapportage wilt ontvangen. Als een onderdeel niet volledig is gemaakt, kan dat onderdeel niet gescoord worden en kan er dus geen totaalscore gerapporteerd worden. Een uitzondering geldt voor leerlingen van groep 7 die de Entreetoets van groep 6 op het hiervoor geschikte antwoordblad maken. Kijk hiervoor in de handleiding van Entreetoets groep 7, hoofdstuk 2.1)