Sluiten
Mo, Anne en Bink

Van kwaliteitsonderzoek naar de eerste uitgave van Kleuter in beeld!

Blog
Judith Vloedgraven
Judith VloedgravenProjectleider Kleuter in beeld – Taal bij Cito
Wat een ontwikkelingen bij Kleuter in beeld – Taal! Begin dit jaar deden maar liefst 78 scholen en 2232 kinderen mee aan het kwaliteitsonderzoek. Het was een hele kluif voor scholen om alles uitgebreid te evalueren, dus wat zijn we de deelnemende scholen dankbaar!
De feedback gebruiken we nu bij het optimaliseren van de materialen voor de uitgave. Verder zijn collega’s van onze afdeling psychometrie druk bezig om de gegevens te analyseren. Welke opdrachtjes zijn geschikt en bij welke groep passen ze het best? Dit alles leidt tot de nieuwe Kleuter in beeld – Taal, dat past bij jullie wensen en uitgebreid is uitgeprobeerd op scholen.

Kwaliteitsonderzoek magazijn materialen inpakken
De juiste materialen liggen klaar in ons magazijn voor alle deelnemende scholen aan het kwaliteitsonderzoek

Positieve reacties uit het kwaliteitsonderzoek

Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de meeste leerkrachten positief zijn over de vernieuwingen. Een greep uit de reacties:
  • "We waren erg enthousiast over de kindvriendelijke lay-out en vinden het ook passend bij de leeftijdsgroep, moderne vragen en plaatjes! Fijn dat elke opdracht op een aparte pagina staat, dit zorgt voor minder verwarring bij de leerlingen zelf."
  • "Leerkrachtroute vind ik heel zinvol, omdat je van de meeste kinderen al een helder beeld hebt van bepaalde deelgebieden. Daarbij is het gebaseerd op onze eigen observaties over een langere periode, waardoor het geen momentopname meer is. Bij onderdelen/leerlingen waar je nog over twijfelt, kun je juist voor de kindroute kiezen."
  • "De kinderen vonden het geweldig. Ze zouden graag nog meer willen."
  • "Het digitale gedeelte met de opdrachtjes op de iPad zou ik graag aanschaffen! Het kost weinig extra tijd en geeft mij als leerkracht een beeld op welk onderdeel de kinderen extra aandacht behoeven. Een manier van werken die past bij onze kleuters in de 21ste eeuw en die voor mij als leerkracht geen extra werkdruk oplevert."
  • "Er is altijd veel kritiek over de Cito bij kleuters, maar wat ik toch vaak merk, is dat er nog steeds veel scholen zijn waar de ontwikkeling van kleuters niet goed zichtbaar is. Dan zou observatie als deze een erg goed instrument kunnen zijn."

Opmerkingen komen tot leven bij kijkje op de scholen

Bij de co-creatie mag het zelf bezoeken van scholen natuurlijk niet ontbreken. Het is zó leerzaam om zelf te zien en ervaren hoe kinderen op de materialen reageren en wat wel en niet werkt in de praktijk. Alle opmerkingen uit de evaluatieformulieren komen daarmee tot leven, omdat ik het dan helemaal voor me kan zien en nog beter begrijp wat bedoeld wordt. Zo mocht ik afgelopen maanden een kijkje nemen in Vroomshoop, Deventer, Schalkhaar, Raalte en Borne – ja, inderdaad, in kom zelf uit het oosten ;). Mooi vond ik het om het verschil tussen een papieren en digitale afname te zien. Een zelfde taak duurde op papier ongeveer een half uur en op de iPad nog geen tien minuten. Ik weet dat digitaal niet altijd mogelijk of wenselijk is, maar het heeft soms zeker voordelen: snelheid, kinderen zien het meer als spel en kunnen dit in hun eigen tempo doen. Van tevoren vroegen we ons af of dit wel lukt bij kinderen in groep 1. Op de school die ik bezocht, ging het als een trein en wist elk kind direct de play-knop te vinden.

Kwaliteitsonderzoek kind iPad

Aanpassingen en creativiteit

Een duidelijke wens van scholen: niet alleen opdrachtjes, juist ook activiteiten inzetten om zo kinderen in een meer natuurlijke situatie te observeren. In de praktijk blijkt dat soms wat lastig uit te voeren, zag ik. Bij sommige scholen was er een stagiaire of onderwijsassistent die tijdelijk de klas kon overnemen, maar die luxe is er natuurlijk niet altijd. Ik was zelf bij een activiteit 'Spreken' aanwezig. De leerkracht voerde de activiteit uit, terwijl er 25 andere kleuters aan het spelen waren. Niet ideaal, zo kun je je voorstellen. Gelukkig heb je bij de uiteindelijke uitgave ook de mogelijkheid van de leerkrachtroute, waarbij je als leerkracht in alle rust een digitaal observatieformulier in kunt vullen op basis van je eigen beeld. Intussen zag ik dat scholen ook creatief werden om tóch de kindroute af te nemen. Tijdens het buiten spelen van de groep, had de leerkracht tijd voor de activiteiten met individuele kinderen. En de kinderen bleven er maar wat graag voor binnen! :)

Op naar de uitgave!

Natuurlijk kwamen er ook verbeterpunten uit het kwaliteitsonderzoek. Een veelgehoorde opmerking is dat het wel veel tijd kostte en dat de periode van het onderzoek niet goed uitkwam op school. Goed om in dit kader te weten: bij dit kwaliteitsonderzoek was het nodig om voor elk kind de leerkrachtroute in te vullen én daarnaast een aantal onderdelen uit de kindroute. Dit om te kunnen onderzoeken of beide routes hetzelfde meten. De uiteindelijke uitgave wordt véél flexibeler: per kind en per subdomein kun je kiezen of je de leerkrachtroute (indirecte observaties) invult of voor de kindroute (bij twijfel of behoefte aan meer informatie) kiest. Bovendien bepaal je zelf wanneer je Kleuter in beeld inzet, dit kan het hele jaar door! Nog een voorbeeld van een opmerking? Het opdrachtje voor Letterkennis bleek te moeilijk en te lang, met name voor groep 1. Dit passen we dus meteen aan voor de uitgave – je ziet hoe waardevol al die feedback is.

Wat mag je straks verwachten van de rapportage?

De uiteindelijke rapportage die je ontvangt bij Kleuter in beeld – Taal geeft je een onafhankelijk beeld van de kleuter en van je groep. We gebruiken geen normeringen meer waarbij een kind vergeleken wordt met een landelijke referentiegroep, zoals A tot en met E of I tot en met V. Wat dan wel? Je krijgt een handige kindrapportage gebaseerd op inhoud. Deze geeft je antwoord op de volgende vragen:
  • waar staat dit kind als je kijkt naar de leerlijn/doelen van een bepaald moment?
  • bij welke subdomeinen gaat het goed en bij welke subdomeinen heeft dit kind misschien nog extra aandacht nodig?
  • hoe staat het met de groei van dit kind?
Daarnaast ontwikkelen we een groepsrapportage én een handige signalering voor Taal totaal, gebaseerd op de resultaten voor de verschillende subdomeinen. Met een signaal als een kind extra aandacht nodig heeft én wanneer een kind voorloopt in de ontwikkeling.

Vragen of meedenken?

Zoals al vaker gezegd heb jij de regie bij Kleuter in beeld – in de ontwikkeling én straks in het gebruik. Samen zorgen we ervoor dat de tool precies gaat bieden wat jij en de kleuters nodig hebben! Nog vragen of opmerkingen? Laat het me vooral weten: hieronder, tijdens de standaardbepaling (doe je ook mee in juni?) of via kleuters@cito.nl."