Sluiten
Primair onderwijs

Zo werkt Kleuter in beeld

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters?

Kleuter in beeld - Taal

Zo werkt het

Op basis van jouw dagelijks handelen weet je al heel veel. Daar is rekening mee gehouden bij het observatie-instrument Kleuter in beeld, volledig in co-creatie ontwikkeld. Stap voor stap leggen we je uit hoe het werkt, aan de hand van deze kleuter in je groep: Marvin. Hoe doet hij het op het gebied van taal? 

"Ik speel vrolijk verder"
Marvin, groep 1, net 5 jaar
Marvin
Groep 1, net 5 jaar geworden
Kleuter in beeld - Taal

Stap 1 | Leerkrachtroute

Je kiest ervoor om te starten met de (indirecte) observatieroute, de leerkrachtroute. Ook voor Marvin vul je voor 8 subdomeinen de observatiepunten in. Voor 5 subdomeinen lukt dat prima en voer je je bevindingen snel in de digitale omgeving in. Terwijl je bezig bent met de subdomeinen woordenschat, luisteren en spreken, ontdek je dat je voor Marvin niet zo goed weet wat zijn niveau is. Je besluit de kindroute in te plannen voor Marvin voor deze subdomeinen.
Kleuter in beeld - Taal

Stap 2 | Kindroute

De kindroute bestaat uit opdrachten en activiteiten, die verschillen per subdomein. Telkens is - in co-creatie! - voor de best passende manier gekozen om zicht te krijgen op een domein:

  • voor woordenschat en luisteren kies je voor Marvin uit individuele opdrachten, papier of digitaal
  • voor spreken leg je een stripverhaal voor: vertel eens Marvin, wat zie je hier?

Op basis van jouw observaties vul je het observatieformulier in.

Leerkracht- of kindroute? 

Bij de leerkrachtroute komen alle onderdelen in een observatielijst voor. Voor elk subdomein kun je kiezen uit de leerkrachtroute (indirecte observatie) of kindroute (opdrachtje of activiteit).

Kleuter in beeld - Taal

Stap 3 | Rapportage

Heb je de opdrachten digitaal laten maken of je observaties direct digitaal ingevoerd? Dan krijg direct deze overzichtelijke rapportage van Marvin. Opdrachten die op papier zijn gedaan, voer je in in de digitale omgeving en ook dan zie je direct het resultaat.
Stap 4 | Lekker verder spelen!

Kleuter in beeld - Taal

Jij ziet dat Marvin hartstikke goed groeit. Dat vertel je zijn ouders ook in het volgende gesprek. Je laat weten wat meer aandacht te willen besteden aan woordenschat, onder meer door Marvin wat vaker in je interactieve voorleesgroepje te zetten. Ook geef je aan dat opvalt dat het op het gebied van spreken wel heel goed gaat. Wellicht herkennen ze dat als ouders wel? En Marvin? Die speelt vrolijk verder.