SluitenSluiten
Primair onderwijs

Ons aanbod voor kleuters 

Vroegtijdig inzicht in elk kind

Producten

Brede ontwikkeling in beeld

Hoe ontwikkelen je kleuters zich op de verschillende vlakken? Met leuke, speelse materialen geven onze instrumenten je objectief en betrouwbaar inzicht over de ontwikkeling van taal en voorbereidend rekenen. Ook kun je de observatielijsten voor motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling inzetten. Wie heeft extra aandacht of uitleg nodig, wie meer uitdaging?

Nieuw! Observatie-instrument Kleuter in beeld. Je kleuters snel en objectief volgen op Taal, Rekenen, Sociaal-Emotioneel én Motoriek? 
> Probeer een gratis proeflicentie

 

Taal
Rekenen
Sociaal-emotioneel
Motoriek

Taal


Kleuter in beeld - Taal (nieuw!)

Wat vind jíj belangrijk bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters? Met het nieuwe observatie-instrument Kleuter in beeld geven we jou weer meer regie geven bij het volgen van je kleuters en je groep. Met een instrument dat speels, kort en krachtig is, en tóch heel betrouwbaar, precies zoals je wenst. Bekijk ook het introductie-aanbod!

Taal voor kleuters

Herkent Miriam de spin op een van de plaatjes? En snapt Teun uit het verhaaltje wat opa bij zich heeft? Met Taal voor kleuters volg je de groei van kleuters op het gebied van taalontwikkeling en beginnende geletterdheid. Eenvoudig en spelenderwijs krijg je inzicht in de verschillende aspecten van de taalvaardigheid. Je maakt zichtbaar hoe Miriam en Teun zich ontwikkelen ten opzichte van leeftijdsgenootjes en of extra begeleiding of extra uitdaging waardevol is.

Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Welke leerlingen hebben risico op leesproblemen of dyslexie? Voorspel met het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid - ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en in samenwerking met het expertisecentrum Nederlands - de leesvaardigheid van je leerlingen in groep 2 en 3. De toetsen meten het fonologisch bewustzijn en de letterkennis.

Rekenen

Hoe vaardig zijn je kleuters als het gaat om voorbereidend rekenen?

Rekenen voor kleuters

Kan Murat aangeven op welk plaatje hij de meeste vogels ziet? En ziet Anne al welke schaduw bij deze vaas met bloemen hoort? De kleuters laten graag zien hoe ze groeien op het gebied van lerend rekenen en beginnende gecijferdheid. Met Rekenen voor kleuters krijg je eenvoudig en spelenderwijs inzicht in de verschillende aspecten van de eerste rekenvaardigheid. Je stelt vast hoe Murat en Anne zich ontwikkelen ten opzichte van leeftijdsgenootjes en of extra begeleiding of extra uitdaging waardevol is.

Sociaal-emotioneel

Het veelgebruikte product voor het volgen van sociaal-emotionele ontwikkeling kent ook een speciale versie voor kleuters. 

Viseon voor kleuters

In hoeverre kan deze kleuter zich inleven in een ander? Zit hij goed in zijn vel? Kan hij zich goed concentreren? Dagelijks zie je hoe de kleuters zich gedragen binnen en buiten de klas. Viseon voor kleuters maakt je beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van groep 1 en 2 compleet. Het instrument geeft je snel en betrouwbaar inzicht in het sociaal gedrag, welbevinden en in de speelwerkhouding van de kinderen.

Motoriek

Motoriek kleuters

Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Dat geldt ook voor de motorische ontwikkeling. Met Motoriek kleuters signaleer je welke kleuters extra activiteiten voor grove en/of fijne motoriek nodig hebben. Wat hebben de kleuters in jouw groep nodig? Op basis van het verkregen inzicht kun je daar tijdig en gepast op inspelen.
Taal
Meer
Rekenen
Meer
Sociaal-emotioneel
Meer
Motoriek
Meer