SluitenSluiten
Leerling in beeld

Lib - Begrijpend lezen

Snel inzicht in de groei van het leesniveau van je leerlingen

Cito logo plectrumVerder
Voor groep 3 tot en met 8

Lib - Begrijpend lezen

'Wat staat er eigenlijk?' Voor veel kinderen gaat er een wereld open als ze leren lezen met begrip. Zelf kunnen analyseren wat een schrijver precies zegt, voor wie en met welk doel: dat zijn essentiële vaardigheden. Begrijpend lezen vormt een basis voor alle vakken, op het primair en voortgezet onderwijs en daarna. Leer met de toetsen Begrijpend lezen meer over de groei van je leerlingen op dit gebied. Zo kun je jouw aanbod nóg beter afstemmen op hun behoeften.

De nieuwe toetsen Begrijpend lezen zijn onderdeel van Leerling in beeld. Leerling in beeld bevat nieuwe toetsen en verdiepende instrumenten voor de kernvakken en instrumenten voor het breed leerlingbeeld (Sociaal-emotioneel functioneren en Executieve functies). In de nieuwe online omgeving plan je digitale toetsen, voer je de resultaten in van je papieren toetsen en bekijk je alle rapportages.
> Bekijk alle mogelijkheden
 
Begrijpend lezen

Daarom Begrijpend lezen

 • Gevarieerde opgaven: tekstopgaven, voorspelopgaven, opzoekopgaven, opgaven tekstvergelijking en evaluatie-opgaven
  💚 geen openplaatsopgaven meer

 • Elke toets bevat een gevarieerd aanbod aan teksten
  🟢 verhalende teksten, informatieve teksten, instructieve teksten én betogende teksten
  🟢 diverse tekstgenres (bijvoorbeeld verhaal, gedicht, interview, nieuwsbericht, oproep, recensie, recept) en tekstonderwerpen
 • Afwisselend kortere en langere teksten
 • Met verdiepende Leesgesprekken voor meer inzicht in leesbeleving en leesproces

Voor álle leerlingen

Bij het maken van onze toetsen houden we direct rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • de rustige, authentieke opmaak 
 • de opgaven, die zijn gescreend door leerkrachten uit het s(b)o
 • kortere toetsen (36 tot maximaal 50 opgaven per toets)
 • de speciale versies voor slechtzienden

Over Begrijpend lezen

 • Op papier en digitaal
 • Midden- en eindtoetsen
 • Aansluitend op de referentieniveaus
 • Digitale audio-versie voor dyslectische leerlingen
 • Speciale versies voor slechtzienden
 • Verdieping mogelijk vanaf groep 5 met Leesgesprek (over leesbeleving en leesproces)

Onderdeel Leerling in beeld

Begrijpend lezen is onderdeel van pakket Basis én van pakket Compleet van Leerling in beeld. 

Alles op één plek!
De online omgeving van Leerling in beeld gebruik je voor het plannen, afnemen en analyseren van je toetsen. Hier vind je:
 • een compleet leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8
 • toetsen en verdiepende instrumenten voor groep 3 tot en met 8
 • nieuwe rapportages voor groep 3 tot en met 8
 • alle informatie die je nodig hebt, zoals afname-instructies, tips en ondersteuning

Welke vaardigheden toets je?

 • Woordenschat
 • Begrijpen
 • Interpreteren
 • Opzoeken
 • Samenvatten
 • Evalueren
De toetsen Begrijpend lezen bevragen het brede spectrum van de leesvaardigheid: woordenschat, begrijpen, interpreteren, opzoeken, samenvatten en evalueren, met meerkeuzevragen en enkele open vragen. Daarnaast bevatten de toetsen vanaf groep 6 ook vragen waarbij leerlingen verschillende teksten moeten gebruiken en vergelijken. Hiermee komen ook hogere-ordevaardigheden als reflecteren, beoordelen en tekstvergelijken aan bod.

Met de toetsen krijg je een betrouwbaar beeld van de algemene vaardigheid in begrijpend lezen van je leerlingen. Om ook het leesproces te kunnen beoordelen, kun je het verdiepende Leesgesprek gebruiken. 

Met de toetsen werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

Hoe ziet de afname eruit?

 • 2 taken
 • toetsafname per taak is 30-45 minuten
Alle afname-instructies, voorbeeldopgaven (voor op het digibord) en tips vind je in de online omgeving van Leerling in beeld. De resultaten van de toetsen verwerk je daar direct tot overzichtelijke rapportages (met focus op groei!) of handmatig.

De toetsen zijn op elk moment af te nemen. Je hebt volledige vrijheid bij het samenstellen van de kalender voor jouw school. Om de groei jaarlijks te blijven volgen, adviseren we vaste afnamemomenten. LVS-toetsen afnemen buiten de adviesperiodes? Je volgt je leerlingen dan op functioneringsniveau en/of referentieniveau. > Naar de afnamekalenders

Handige rapportages

 • Leerlingprofiel: je ziet in één oogopslag hoe het resultaat op de toets Begrijpend lezen is in vergelijking met de toetsresultaten voor AVI en DMT, Woordenschat en Begrijpend luisteren (indien afgenomen). Vaak is een lage(re) score op Begrijpend lezen te verklaren door een lage score op een of meer van deze voorwaardelijke vaardigheden.
 • Antwoordenoverzicht Leerling: inzicht in de antwoorden van je leerling.
 • Detailanalyse Groep: om te analyseren met welke onderdelen je leerlingen nog wat moeite hebben.

Verdiepende Leesgesprekken

Met de toetsen krijg je een betrouwbaar beeld van de algemene vaardigheid in begrijpend lezen van je leerlingen. Om ook het leesproces te kunnen beoordelen, kun je het verdiepende Leesgesprek gebruiken. 
 • Met wie? Met leerlingen vanaf groep 5 als er zorgen zijn wat betreft begrijpend lezen.
 • Waarom? Om meer inzicht te krijgen in het leesproces van je leerling, de leesbeleving en de belangrijkste factoren die van invloed zijn op begrijpend lezen: vloeiend lezen, woordenschat en het leggen van verbanden. De combinatie van het toetsresultaat en de conclusies uit het Leesgesprek helpen om vast te stellen waar problemen optreden en hoe je de instructie daarop kunt afstemmen. Zodat je je leerling gerichter kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van de leesvaardigheid.
 • Hoe? Volgens een stappenplan met concreet materiaal: een verhalende of informatieve tekst en observatieformulieren.

Leerling in beeld maakt elke leerling zichtbaar

Vertrouwd goed

 • Kwaliteit voorop, al meer dan 50 jaar!
 • Rapportages op leerling-, groep-, school- en bovenschools niveau
 • Breed pakket basis- en aanvullende vaardigheden
 • Keuze voor digitaal of papier
 • Aandacht voor speciale leerlingen
 • AVI, DMT, Woordenschat en Rekenen-Basisbewerkingen

Verrassend nieuw

 • Kortere basistoets, verdiepende diagnostiek
 • Nieuwe rapportages met focus op groei
 • Digitaal = adaptief
 • Op elk moment af te nemen
 • Versnelde introductie
 • Jaarlijkse vernieuwing (digitaal)
 • Voorspelling best passende vervolgonderwijs

Contact