SluitenSluiten
Zo werk je met leerling in beeld

Veelgestelde vragenMeer
Voor al je vragen over werken met Leerling in beeld

Veelgestelde vragen

Let op: heb je de afgelopen weken problemen ervaren tijdens de digitale afname? De antwoorden op alle veelgestelde vragen daarover vind je hier.


Bestellen

Gebruik van Leerling in beeld

 • Leerlingen krijgen een vreemde naam in Leerling in beeld. Bij het tussenvoegsel van staat bijvoorbeeld bestelwagen.
  Wanneer scholen dit te zien krijgen, staat de automatische vertaling van de browser aan. Ga naar de instellingen van de browser, klik op Talen en vink vervolgens aanbieden om pagina’s automatisch te vertalen uit.
 • Op welke devices kunnen de digitale toetsen afgenomen worden?
  De toetsen van Leerling in beeld zijn af te nemen op de meeste gangbare devices. In het overzicht zie je of dit ook mogelijk is op de door jouw school gebruikte devices en vind je nog meer technische specificaties.
  > Bekijk het overzicht
 • Hoe weet ik of er een storing is?
  Eventuele storingen vermelden we op cito.nl/storing. Daar vind je altijd de actuele meldingen.

De toetsen

 • Hoe vaak per schooljaar neem je de toetsen af?
  Je kunt de toetsen van Leerling in beeld het hele jaar door afnemen. Wij stellen een begin-, medio-, en eindnormering voor je beschikbaar. Het is aan jouw school om te bepalen hoe vaak je wilt toetsen en wanneer je wilt toetsen.
 • Zijn de digitale toetsen anders qua inhoud dan de papieren toetsen?
  De digitale toetsen voor de drie kernvakken worden jaarlijks iets vernieuwd, waardoor deze qua inhoud verschillen van de papieren toetsen. Omdat we werken met onderliggende vaardigheidsschalen, heeft dat geen consequenties voor bijvoorbeeld de rapportages die de ontwikkeling van de leerling weergeven.
 • Waarom is Begrijpend lezen nu wel auditief ondersteund?
  Bij Leerling in beeld zijn de toetsen Begrijpend lezen ook digitaal beschikbaar. Dat voorzag in de mogelijkheid om de toetsen te voorzien van een auditieve ondersteuning, waardoor we een gestandaardiseerde afname kunnen faciliteren. Ons advies blijft om heel terughoudend te zijn in het aanbieden van de auditieve versie, omdat je niet meer zuiver de vaardigheid in begrijpend lezen meet en de normering niet meer kunt gebruiken. We adviseren de auditieve versie uitsluitend te gebruiken voor leerlingen met een dyslexieverklaring die in het VO ook recht hebben op deze ondersteuning. Ons advies is goed te documenteren dat de voorgelezen versie is afgenomen, zodat de uitkomsten goed geïnterpreteerd kunnen worden. De uitslag is immers niet meer te vergelijken met de landelijke groep. Het geeft je wel een indicatie van het tekstbegrip van de leerling door de jaren heen.
 • Zijn DMT en AVI in Leerling in beeld nieuwe toetsen?
  Nee, de inhoud van de toetsen is hetzelfde als de 3.0-toetsen (uitgave 2018). De rapportages zien er iets anders uit.
 • Wij nemen bij sommige leerlingen de DMT 4 keer per jaar af, kunnen al deze resultaten geregistreerd worden?
  Ja, dat kan zeker. Ook als er binnen een afnameperiode meerdere toetsafnames zijn, worden de resultaten geregistreerd. Je ziet dit terug in het Leerlingrapport. Op het Leerlingrapport zie je alle afnames, op het Leerlingprofiel zie je alleen de laatste afname.
 • Kun je de teksten van Begrijpend lezen printen, zodat leerlingen in de teksten kunnen markeren?
  Nee, dit is niet mogelijk. Wil je leerlingen laten markeren, dan adviseren we de toetsen op papier af te nemen.
 • Bestaat de digitale toets van Taalverzorging vanaf groep 6 maar uit één taak per onderdeel?
  Nee, ook deze toets heeft twee taken. Deze twee taken neem je, in tegenstelling tot Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen, direct na elkaar af. Zo lijkt het dus één taak, omdat het maar één toetsmoment is.
 • Kun je arceren in de digitale toetsen van Begrijpend lezen?
  Nee dit is niet mogelijk. Wil je dat leerlingen wel gaan arceren, dan adviseren we de toets op papier af te nemen.
 • Waarom is grammatica geen onderdeel meer van Taalverzorging?
  In overleg met scholen en taalexperts is ervoor gekozen geen aparte toets voor Grammatica op te nemen. Grammatica is in het Referentiekader Nederlandse taal niet expliciet benoemd als onderdeel van Taalverzorging, maar impliciet omdat het ten dienste staat van correct taalgebruik.
  In de toetsen Taalverzorging komt Grammatica daarom ook impliciet aan bod bij Spelling werkwoorden en bij Leestekens. Bij Spelling werkwoorden is bewust gekozen voor invulopgaven (leerling moet rekening houden met de tijd), grammatica wordt op deze manier impliciet bevraagd.

  Een voorbeeld:
  maken
  Kim heeft een schilderij voor opa Kees ____________.

  Ook bij het onderdeel Leestekens heeft een leerling grammaticale kennis nodig (inzicht in zinsbouw) om leestekens in en tussen zinnen te plaatsen.
  In lijn met Leerling in beeld is er in de Leerling in beeld – doorstroomtoets ook geen aparte toets voor Grammatica, maar komt Grammatica impliciet aan bod bij Spelling werkwoorden en bij Leestekens.


 • Is het mogelijk om de digitale toetsen van Leerling in beeld van tevoren in te zien?
  Voor leerkrachten zijn er digitale voorbeeldtoetsen beschikbaar. Deze voorbeeldtoetsen geven je inzicht in de werking van de digitale toets en het soort opgaven die de leerling kan verwachten. In Leerling in beeld vind je bij ‘Productinformatie’ onder ieder vakgebied (bijvoorbeeld Rekenen-Wiskunde) de optie ‘Digitale voorbeeldtoetsen'. Daar vind je vervolgens linkjes naar de voorbeeldtoetsen voor elke groep.
 • Waar vind ik de bestanden voor Begrijpend luisteren?
  De bestanden voor Begrijpend luisteren zijn nu nog te vinden in Cito Portal. Binnenkort vind je deze bestanden ook in Leerling in beeld.
 • Waarom is er alleen een B8-toets voor groep 8?
  Groep 8 zal vanaf schooljaar 2023-2024 een Doorstroomtoets maken, voor het eerst in februari 2024. Veel scholen zullen vanaf dan geen LVS-toets tijdens het M8-moment inzetten en vooral inzetten op de B8-afname voor groep 8. De B8-toets kan in het huidige schooljaar (en volgende schooljaren) ook gewoon ingezet worden tijdens het M8-moment, en krijgt dan ook een M8-normering.
 • Kunnen leerlingen thuis inloggen en zo een Leerling in beeld-toets inzien? 
  Werken jullie met Basispoort? Dan is het vanuit huis voor je leerlingen niet mogelijk om Leerling in beeld te openen. Loggen leerlingen in via een leeromgeving (bijvoorbeeld Cloudwise, MOO, Skool, Zuluconnect etc)? Deze leeromgevingen blokkeren een thuislogin niet. Momenteel zijn we in contact om dit zo snel mogelijk op te lossen. Voor nu adviseren wij scholen om de beschikbaarheidsperiode van toetsen te beperken.

Rapportages

 • Kun je in het groepsoverzicht (bijvoorbeeld M7) zien welke toetsen de leerlingen gemaakt hebben en welke normering hierbij hoort, afgezet tegen het toetsmoment?
  In de rapportages kun je voor verschillende weergaven kiezen. In het groepsrapport kun je in de bijbehorende tabel zien welke toetsen de leerlingen gemaakt hebben. Je ziet in de modus I-V standaard de normering op het afnamemoment, bijvoorbeeld M7 (dus V op M7). Kies je de expertversie? Dan kun je ook zien wat het niveau is op de toets die de leerling gemaakt heeft (III op M6).
 • Welke rapportages zijn er beschikbaar voor DMT en AVI?
  Voor DMT is beschikbaar: Leerlingprofiel, Leerlingrapport en Detailanalyse leerling. Na invoer van de resultaten vind je in het Leerlingrapport de behaalde toetsscore op de combinatie van afgenomen kaarten, de vaardigheidsscore en het niveau. Vanuit dit Leerlingrapport kun je vervolgens doorklikken naar de Detailanalyse leerling. Daar zie je het niveau op de DMT als totaal en ook hoe de leerling scoort per kaart als je het vergelijkt met het behaalde niveau op het totaal. Zo zie je aan welk soort woorden je in het leesonderwijs mogelijk nog extra aandacht kunt geven.
  Voor AVI is beschikbaar: Leerlingprofiel, Leerlingrapport en Groepsoverzicht totaal.
  • In het Dashboard zie je bij AVI hoeveel leerlingen het beheersingsniveau van het huidige afnamemoment behalen en hoeveel leerlingen daaronder en daarboven zitten. We kijken hierbij naar het hoogst behaalde beheersingsniveau van een leerling tot en met het huidige afnamemoment.
  • In het Leerlingrapport AVI staan alle ingevoerde kaarten met tijd en aantal fout en het behaalde niveau (beheersing/instructie/frustratie) per kaart.
  • In het Leerlingprofiel en het Groepsoverzicht totaal zie je het hoogst behaalde beheersingsniveau.
 • Waarom zie ik in het groepsoverzicht geen groepsniveau of vaardigheidsniveau bij AVI?
  Voor AVI is er alleen een AVI beheersings-, instructie- en frustratieniveau. Het beheersingsniveau kun je vergelijken met een functioneringsniveau. We hebben voor AVI geen vaardigheidsniveau. Om deze reden zie je ook geen groepsniveau in het Groepsoverzicht totaal. Bij AVI liggen de niveaus vaak ver uit elkaar. Daarom zie je in het Dashboard een overzicht van de aantallen boven, op en onder het verwachte niveau van de groep. Kijk je bijvoorbeeld naar groep 4 in de middenperiode? Dan zie je op het Dashboard hoeveel leerlingen het AVI M4 niveau al beheersen, hoeveel leerlingen nog niet, en hoeveel leerlingen al verder zijn.
 • Waarom zie ik in het groepsoverzicht toets bij AVI alleen maar streepjes?
  Het groepsoverzicht toets AVI laat alleen het beheersingsniveau zien. Wanneer je een streepje ziet is er wel een toets afgenomen, maar is er alleen een instructieniveau en/of frustratieniveau behaald en geen beheersingsniveau.

Resultaten verwerken

 • Hoe wis ik resultaten van verkeerd ingevoerde toetsen?
  Is de toets op papier afgenomen? Dan kun je het resultaat zelf wissen. Gaat het om een digitale toets? Dan kun je een verzoek indienen via helpdesk@cito.nl. Vermeld daarin graag het brinnummer, de naam en klas van de betreffende leerling, de betreffende toets en het afnamemoment.
 • Hoe voer ik de toets Taalverzorging in/plan ik de toets Taalverzorging?
  De toets Taalverzorging bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. Deze onderdelen plan/voer je apart in. De onderdelen heten Spelling niet-werkwoorden Leerling in beeld, Spelling werkwoorden Leerling in beeld en Leestekens Leerling in beeld.

Ouders