SluitenSluiten
Leerling in beeld

Leerling in beeld - nieuw!

Maakt elke leerling zichtbaar

Maak kennis met Leerling in beeld

Vernieuwing toetsen

In Leerling in beeld hebben we de inhoud van de toetsen vernieuwd. Uiteraard hebben we hier goed geluisterd naar de wensen die jullie uitspraken. Zo zijn de toetsen korter en de opgaven bij Rekenen-wiskunde minder talig. Ook werkt Leerling in beeld op elk gangbare device (Chromebooks, iPad en Windows PC). Ben je benieuwd naar alle verbeteringen en vernieuwingen van de Leerling in beeld toetsen? Dan krijg je hieronder vast een beeld. Ook kun je het inkijkexemplaar downloaden, waarin je nog meer te zien krijgt over de vernieuwing van de toetsen.

Rekenen-Wiskunde

Rekenen-wiskunde
 • Taligheid van de contextsommen is aangepakt
 • Meer kale sommen
 • Rapportage op kale en contextsommen
 • Verdieping mogelijk met Groeimeter Rekenen, Rekenen basisbewerkingen en een Rekengesprek
Lees meer over deze toets

Taalverzorging

Taalverzorging
 • Huidige toets Spelling wordt opgenomen in Taalverzorging
 • Inzicht referentieniveaus vanaf groep 6 (niet mogelijk met de 3.0 toets Spelling)
 • Onderdelen:
  –  Spelling niet-werkwoorden | groep 3 t/m 8
  –  Spelling werkwoorden | groep 6 t/m 8
  –  Leestekens | groep 6 t/m 8
 • Analyse op categorieën bij Spelling niet-werkwoorden en Spelling werkwoorden
 • Verdieping mogelijk met Groeimeter Spelling en een Spellinggesprek
Lees meer over deze toets

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen
 • Afwisselend kortere en langere teksten
 • Gevarieerde opgaven: tekstopgaven, voorspelopgaven, opzoekopgaven, opgaven tekstvergelijking en evaluatie-opgaven
 • Authentiekere opmaak
 • Audio-ondersteuning voor dyslectische leerlingen (digitale versie)
 • Verdieping mogelijk vanaf groep 5 met Leesgesprek (over leesbeleving en leesproces)
Lees meer over deze toets
Leerling in beeld

Hoe werkt de verdieping?

Het is mogelijk om naast de korte basistoets voor alle leerlingen een verdiepend instrument te gebruiken voor enkele leerlingen. In Leerling in beeld download je eenvoudig een verdiepend gesprek dat bestaat uit een stappenplan met vragen. Of zet Groeimeter in om er achter te komen welke leerdoelen ze wel of niet beheersen. Dit geeft je handvatten bij het verder diagnosticeren.

Nieuw! Verwacht toetsadvies best passende vervolgonderwijs (vervangt de Entreetoets)

Om het beeld te krijgen van het best passende vervolgonderwijs hoef je met Leerling in beeld geen aparte Entreetoets meer af te nemen. Het advies is namelijk gewoon onderdeel van het E7-toetsmoment. Het werkt eenvoudig:
 • Als je bij de leerlingen van groep 7 tijdens het E-moment in mei/juni de toetsen Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Taalverzorging afneemt, genereert Leerling in beeld automatisch een verwacht toetsadvies voor het best passend vervolgonderwijs. Voorwaarden zijn wel dat:
  - de leerlingen de toetsen voor deze drie vaardigheden maken;
  - deze toetsen van het niveau E6, M7, E7 of B8 zijn.
 • Het verwachte toetsadvies komt vanaf half mei beschikbaar in het Groepsoverzicht en het Leerlingprofiel.  
 • Dit verwachte toetsadvies kun je gebruiken als onafhankelijke informatiebron naast je eigen inzichten, om zelf een voorlopig schooladvies op te stellen.
 • Je bepaalt als school zélf of je dit advies zichtbaar maakt op het Leerlingprofiel om te delen met ouders.
 • Vanuit het perspectief van kansrijk adviseren, is het verwachte toetsadvies breed: vrijwel alleen dubbeladviezen.
 • Het verwachte toetsadvies volgt enkel op basis van de toetsresultaten eind groep 7 voor de genoemde toetsen. Op de hieronder genoemde pagina leggen we uit waarom Leerling in beeld de resultaten van eerder gemaakte toetsen niet meeneemt bij het verwachte toetsadvies.
 • Natuurlijk is ook de afname aan het eind van groep 7 een momentopname. Volg daarom óók in groep 8 de ontwikkeling van de leerlingen.
Start je dit schooljaar met Leerling in beeld? Dan hoef je dus geen Entreetoets meer af te nemen. Het verwachte toetsadvies voor het beste passende vervolgonderwijs komt automatisch beschikbaar in Leerling in beeld.

Lees meer over verwacht toetsadvies best passende vervolgonderwijs

Nieuw! Leerling in beeld-doorstroomtoets 

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken leerlingen uit groep 8 een doorstroomtoets. Vanuit Cito BV is er een gloednieuwe doorstroomtoets ontwikkeld, die onderdeel zal worden van het nieuwe LVS Leerling in beeld. Daarmee wordt een volledig leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 aangeboden. De nieuwe Leerling in beeld-doorstroomtoets geeft aan het einde van groep 8 een objectief beeld van waar je leerling staat op het gebied van taal en rekenen. Deze doorstroomtoets is zowel op papier als digitaal af te nemen bij je leerlingen en geeft rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau. De Leerling in beeld-doorstroomtoets helpt elke leerling zichtbaar te maken.

Goed nieuws! De Leerling in beeld-doorstroomtoets is goedgekeurd door de onafhankelijke Expertgroep Toetsen PO en door de minister toegelaten als doorstroomtoets. Onze nieuwe toets zal, als onderdeel van ons nieuwe LVS Leerling in beeld, voor het eerst beschikbaar zijn in schooljaar 2023-2024. 🎉

Lees meer over de Leerling in beeld-doorstroomtoets

Nieuw! Executieve functies

Cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar je wilt natuurlijk óók weten hoe leerlingen hun schoolwerk aanpakken of hoe zit het met hun luister- en werkhouding? Met het instrument Executieve functies krijg je een goed beeld van elke leerling. Je ziet gelijk waarop je kunt focussen om elke leerling optimaal te laten groeien.
Inhoud van het instrument:
 • Gebaseerd op de elf executieve functies die SLO onderscheidt, opgedeeld in 3 categorieën: geheugen en stabiliteit, luister- en werkhouding, zelfstandig leren en werken.
 • Digitale vragenlijst voor leerkrachten (groep 3 t/m 8).
 • Digitale vragenlijst voor leerlingen (groep 5 t/m 8).
 • Je krijgt een signaal op het Leerlingprofiel van Leerling in beeld.
Lees meer over het nieuwe instrument

Vernieuwd! Sociaal-emotioneel functioneren

Hoe is de sfeer in de groep? Is er sprake van pestgedrag? Dit zijn belangrijke vragen die je door eigen observaties niet altijd voldoende kunt beantwoorden. Met ons instrument Sociaal-emotioneel functioneren krijg je een goed beeld van elke leerling. Ook van leerlingen die minder aandacht vragen.
 • Inzicht in het zelfbeeld, welbevinden en het sociale gedrag van leerlingen.
 • Vragenlijst voor leerkrachten (groep 3 t/m 8).
 • Digitale vragenlijst voor leerlingen (groep 5 t/m 8).
 • Je krijgt een signaal op het Leerlingprofiel van Leerling in beeld.
Lees meer over het vernieuwde instrument