SluitenSluiten
Leerling in beeld rapportages

Leerling in beeld - nieuw!

Maakt elke leerling zichtbaar

Rapportages op alle niveaus

Rapportages op alle niveaus

  • "Inzicht krijgen is belangrijk, maar je wilt er niet te veel tijd mee kwijt zijn."
  • "Wij willen meer inzicht in kúnnen, de leerlijnen beter kunnen volgen en meer op maat onze leerlingen volgen."
  • "Ik wil rapportages die niet alleen op leerprestaties gericht zijn."
Herkenbaar? Daar is naar geluisterd! Betrouwbare analyses en rapportages was je al van ons gewend, het nieuwe LVS Leerling in beeld gaat nog een stap verder. We leggen de focus bij de rapportages nóg meer op groei. Samen met Cito-partnerscholen ontwikkelden we nieuwe rapportages, zoals bijvoorbeeld speciale leerlingrapportages, die inzichten geven om elk kind te helpen groeien.

Leerling in beeld groeit letterlijk mee met de leerling en zet ieder kind centraal. Hoe dat eruitziet? Hieronder ontdek je meer over de focus op groei.

Kennismaken met de nieuwe rapportages?

In de nieuwe online omgeving van Leerling in beeld kun je plannen, afnemen en analyseren. Na afname vind je direct alle rapportages, op verschillende niveaus (leerling, groep, school en bovenschools). Nieuwe, verdiepende rapportages én met focus op groei. Alle gewenste informatie zie je telkens zo veel mogelijk in één overzicht gepresenteerd. Op deze pagina gaan we steeds meer (concept) voorbeelden van de nieuwe rapportages toevoegen, om alvast een indruk te krijgen van de nieuwe focus op groei.

Klik op de afbeeldingen, om deze te vergroten. 
Leerling voorbeeld rapportages
Hoe is je leerling gegroeid? In Leerling in beeld ontdek je dit snel en eenvoudig. In één oogopslag zie je hoe hij of zij ervoor staat, plus de behaalde referentieniveaus en het ERK-niveau.
Groep voorbeeld rapportages
Hier ontdek je eenvoudig de groei van jouw groep. De Cito-partnerscholen hebben meegedacht over dit fijne overzicht, vol handige filters. Het is helemaal naar wens in te richten.
School voorbeeld rapportages
Door diepte-analyses op schoolniveau krijg je een goed beeld van de groei in de verschillende groepen bij de verschillende leergebieden. Je ziet snel welke groepen en leergebieden om extra aandacht vragen en hebt zicht op het referentieniveau.

Alles draait om groei! 

In Leerling in beeld draait alles om de groei van elk kind. In de rapportages is dit in een oogopslag te zien. Je ziet direct of de groei naar verwachting is, of juist boven of beneden verwachting. Voor een nog eerlijker beeld wordt de groei van je leerling niet met het landelijk gemiddelde vergeleken, maar met leerlingen van vergelijkbaar niveau. Hoe verloopt de ontwikkeling bij verschillende leergebieden en in verschillende groepen? De rapportages helpen je effectief sturen op onderwijskwaliteit. Op zoek naar functioneringsniveaus, vaardigheidsscores, referentieniveaus? Je krijgt ze allemaal!
"Het rapport is op groei gericht, minder op alleen leerprestaties"

Handig

In de nieuwe rapportages is ruimte voor je eigen aantekeningen. Zo kun je nog meer duiding geven aan de informatie op het rapport voor de leerlingen en hun ouders.

Wat zie je op het rapport? 

  • Welk niveau heeft de leerling voor elk vakgebied? 
  • Ontwikkelt je leerling zich en is deze groei voldoende? 
  • Behaalt de leerling gestelde tussen- en einddoelen?  

Vergelijken op drie niveaus 

  • Op leerlingniveau 
  • Op groepsniveau  
  • Op schoolniveau
"Diepgaande analyses voor meer inzicht"