SluitenSluiten
Leerling in beeld

Lib - Rekenen-Wiskunde

Volg de groei in rekenvaardigheid van je leerlingen

Cito logo plectrumVerder
Voor groep 3 tot en met 8

Lib - Rekenen-Wiskunde

De toetsen Leerling in beeld - Rekenen-Wiskunde zijn methodeonafhankelijke toetsen, waarmee je de rekenvaardigheid van je leerlingen in kaart kunt brengen. Met onze rapportages krijg je inzicht in de groei op de verschillende rekendomeinen Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden. We helpen jou bij het signaleren, analyseren, plannen en handelen. Zo gebruik je de informatie uit de nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde om je rekenonderwijs beter af te stemmen op jouw leerlingen. 

De nieuwe toetsen Rekenen-Wiskunde zijn onderdeel van Leerling in beeld. Leerling in beeld bevat nieuwe toetsen en verdiepende instrumenten voor de kernvakken en instrumenten voor het breed leerlingbeeld (Sociaal-emotioneel functioneren en Executieve functies). In de nieuwe online omgeving plan je digitale toetsen, voer je de resultaten in van je papieren toetsen en bekijk je alle rapportages. > Bekijk alle mogelijkheden

"Handig dat ik kan zien hoe een leerling scoort bij kale sommen in vergelijking tot opgaven in context."
Rekenen-Wiskunde

Daarom Rekenen-Wiskunde

 • 50% formele opgaven (kale sommen)
 • 50% functionele opgaven (verhaaltjessommen) met korte en duidelijke taal
 • Detailanalyses op de domeinen
 • Detailanalyses formeel/functioneel
 • Verdiepende instrumenten: Groeimeter Rekenen, Rekengesprek, Rekenen-Basisbewerkingen

Voor álle leerlingen

Bij het maken van onze toetsen houden we direct rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • de rustige, authentieke opmaak
 • de opgaven, die zijn gescreend door leerkrachten uit het s(b)o
 • toetsen op maat
 • helder, eenvoudig taalgebruik

Over Rekenen-Wiskunde

 • 20 tot 30 opgaven per taak
 • Digitaal (adaptief) of op papier (opgavenboekjes)
De nieuwe digitale toetsen zijn adaptief: alle leerlingen maken dezelfde startmodule en krijgen een vervolgmodule op hun eigen niveau. De leerlingen loggen in via Basispoort en kunnen eenvoudig de toetsen maken. 
De papieren toetsen bevatten twee vaste taken, die de leerlingen maken in hun opgavenboekje.

Onderdeel Leerling in beeld

Rekenen-Wiskunde is onderdeel van pakket Basis én van pakket Compleet van Leerling in beeld. 

Alles op één plek!
De online omgeving van Leerling in beeld gebruik je voor het plannen, afnemen en analyseren van je toetsen. Hier vind je:
 • een compleet leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8
 • toetsen en verdiepende instrumenten voor groep 3 tot en met 8
 • nieuwe rapportages voor groep 3 tot en met 8
 • alle informatie die je nodig hebt, zoals afname-instructies, tips en ondersteuning

Welke vaardigheden toets je?

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
Je toetst zo alle domeinen van het Referentiekader Rekenen.

Wat is het verschil met de toets Rekenen-Basisbewerkingen? 
Bij de toetsen Rekenen-Wiskunde wordt de algemene rekenvaardigheid van de leerlingen in kaart gebracht.
Bij Rekenen-Basisbewerkingen gaat het om de mate waarin het basale rekenen (hoofdrekenen) geautomatiseerd is. 


Hoe ziet de afname eruit?

 • Afname duurt 30-45 minuten per taak
 • Er is geen tijdslimiet
Alle afname-instructies, voorbeeldopgaven (voor op het digibord) en tips vind je in de online omgeving van Leerling in beeld. De resultaten van de digitale toetsen zie je automatisch terug in de rapportages. De resultaten van de papieren toetsen voer je eenvoudig in op toetsniveau of op opgaveniveau als je detailanalyses wilt. In de rapportages ligt de focus op groei in de rekenvaardigheid.

De toetsen zijn op elk moment af te nemen. Je hebt volledige vrijheid bij het samenstellen van de kalender voor jouw school. Om de groei jaarlijks te blijven volgen, adviseren we vaste afnamemomenten te kiezen. LVS-toetsen afnemen buiten de adviesperiodes? Je volgt je leerlingen dan op functioneringsniveau en/of referentieniveau. > Naar de afnamekalenders

Handige rapportages

 • Leerlingprofiel: je ziet in één oogopslag hoe het resultaat op de toets Rekenen-Wiskunde is in vergelijking met de resultaten voor Rekenen-Basisbewerkingen (indien afgenomen). Ook kun je kijken naar de signalen op de instrumenten Sociaal-emotioneel functioneren en Executieve functies.
 • Detailanalyse leerling: dit rapport laat zien hoe de leerling scoort per domein ten opzichte van de verwachte score per domein op basis van het toetsresultaat op de totale toets.
 • Antwoordenoverzicht Leerling: alle opgaven met het antwoord van de leerling en de bijbehorende doelstelling. Met dit rapport kun je heel concreet analyseren met welke doelstellingen de leerling nog moeite heeft.
 • Detailanalyse Groep: om te analyseren aan welke doelstellingen je in je rekenonderwijs aan (een deel van) de groep extra aandacht kunt besteden.

Verdiepende Rekengesprekken

Met de toetsen krijg je een betrouwbaar beeld van de algemene rekenvaardigheid van je leerlingen. Om ook de rekenbeleving en het rekenproces te kunnen beoordelen, kun je het verdiepende Rekengesprek gebruiken. 
 • Met wie? Met leerlingen van groep 3 tot en met 8 als er zorgen zijn wat betreft rekenen-wiskunde.
 • Waarom? Om meer inzicht te krijgen in de rekenbeleving en het rekenproces van je leerling. De combinatie van het toetsresultaat en de conclusies uit het Rekengesprek helpen om vast te stellen waar problemen optreden en hoe je de instructie daarop kunt afstemmen. Zodat je je leerling gerichter kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van de rekenvaardigheid.
 • Hoe? Volgens een instructie en stappenplan. De instructie bevat aanwijzingen en tips. Zo weet je voor, tijdens en na het voeren van een Rekengesprek wat je kunt doen. Het stappenplan geeft praktische handvatten voor tijdens het Rekengesprek. Het bevat voorbeeldvragen waar je uit kunt kiezen. Voor de rekenbeleving over: emotie, motivatie/inzet, inzicht in eigen kunnen en eigenaarschap. Voor het rekenproces over: kale en contextopgaven, betekenisverlening, aanpak/strategie en uitvoering, memoriseren/automatiseren, reflectie en transfer. Jij hebt de regie: je bepaalt zelf hoeveel opgaven je voorlegt, welke onderdelen je bevraagt en welke vragen je stelt.

Leerling in beeld maakt elke leerling zichtbaar

Vertrouwd goed

 • Kwaliteit voorop, al meer dan 50 jaar!
 • Rapportages op leerling-, groep-, school- en bovenschools niveau
 • Breed pakket basis- en aanvullende vaardigheden
 • Keuze voor digitaal of papier
 • Aandacht voor speciale leerlingen
 • AVI, DMT, Woordenschat en Rekenen-Basisbewerkingen

Verrassend nieuw

 • Kortere basistoets, verdiepende diagnostiek
 • Nieuwe rapportages met focus op groei
 • Digitaal = adaptief
 • Op elk moment af te nemen
 • Versnelde introductie
 • Jaarlijkse vernieuwing (digitaal)
 • Voorspelling best passende vervolgonderwijs

Contact