SluitenSluiten
Leerling in beeld

Lib - Taalverzorging

Volg de groei van je leerlingen

Cito logo plectrumVerder
Voor groep 3 tot en met 8

Lib - Taalverzorging

Met deze nieuwe toets krijg je inzicht in de taalverzorging én de spellingsvaardigheid van jouw leerlingen, groep en school.

Deze nieuwe toetsen Taalverzorging zijn onderdeel van Leerling in beeld. Leerling in beeld bevat nieuwe toetsen en verdiepende instrumenten voor de kernvakken en instrumenten voor het breed leerlingbeeld (Social-emotioneel functioneren en Executieve functies). In de nieuwe online omgeving plan je digitale toetsen, voer je de resultaten in van je papieren toetsen en bekijk je alle rapportages. > Bekijk alle mogelijkheden

"Het antwoordenoverzicht laat zien welke categorieën de leerling al beheerst en met welke categorieën de leerling nog moeite heeft."
Taalverzorging

Daarom Taalverzorging

 • Toets alle onderdelen uit het referentiekader Taalverzorging
 • Volg de ontwikkeling in vaardigheid van interpunctie, grammatica en spelling
 • Geeft inzicht in behaalde referentieniveaus
 • Inzicht op leerling-, groeps- en schoolniveau
 • Weerspiegeling meestgebruikte taalmethoden

Voor álle leerlingen

Bij het maken van onze toetsen houden we direct rekening met leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

 • samenwerking met leerkrachten uit het s(b)o
 • korte en concrete zinnen, waarbij we de ik-vorm, gebiedende wijs en vraagzinnen zoveel mogelijk vermijden
 • opgavenboekjes op A4-formaat, met meer schrijfruimte 
Zo toets je alle aspecten van het referentiekader

Over Taalverzorging

• Spelling werkwoorden (groep 6 t/m 8) 
Toetsvorm: dictee
• Spelling niet-werkwoorden (groep 3 t/m 8)
Toetsvorm: invulopgaven. De leerling ziet een zin met een streep en vult daar het vervoegde werkwoord in. 
• Leestekens (groep 6 t/m 8) 
Toetsvorm: een combinatie van meerkeuze-opgaven, invulopgaven en open opgaven. 

Digitaal of op papier toetsen. De digitale toetsen zijn adaptief voor elk van de 3 onderdelen.

Twijfel je of een leerling een bepaalde spellinggcategorie beheerst? Met Groeimeter Spelling leg je de leerling tien opgaven in deze categorie voor. Om meer inzicht te krijgen in de strategie van de leerling, kun je een verdiepend spellinggesprek voeren. 

Onderdeel Leerling in beeld

Taalverzorging maakt onderdeel uit van pakket Basis én van pakket Compleet van Leerling in beeld. 

Alles op één plek!
De online omgeving van Leerling in beeld gebruik je voor het plannen, afnemen en analyseren van je toetsen. Hier vind je:
 • een compleet leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8
 • toetsen en verdiepende instrumenten voor groep 3 tot en met 8
 • nieuwe rapportages voor groep 3 tot en met 8
 • alle informatie die je nodig hebt, zoals afname-instructies, tips en ondersteuning

Welke vaardigheden toets je?

 • Spelling niet-werkwoorden (groep 3 t/m 8)
 • Spelling werkwoorden (vanaf E6)
 • Leestekens (vanaf M6)
Rapportage op categorieën voor Spelling.

Inzicht in referentieniveaus? 
Neem dan vanaf E6 elk van de 3 onderdelen af. Voor het bepalen van het Referentieniveau Taalverzorging moeten de 3 onderdelen Spelling niet-werkwoorden, Spelling werkwoorden en Leestekens alle drie op hetzelfde niveau gemaakt worden, dat wil zeggen allemaal op E6, of M7, of E7, of B8.
 

Hoe ziet de afname eruit?

 • M3 t/m E5: 2 taken Spelling niet-werkwoorden
 • M6: 1 taak Spelling niet-werkwoorden en 1 taak Leestekens
 • E6 t/m B8: 1 taak Spelling niet-werkwoorden, 1 taak Leestekens en 1 taak Spelling werkwoorden
Elke taak duurt 20-30 minuten.
Spelling niet-werkwoorden: dictee
Spelling werkwoorden: invulopgaven
Leestekens: meerkeuzeopgaven, invulopgaven en open opgaven
Per onderdeel kun je kiezen voor digitaal of papier.

Alle afname-instructies, voorbeeldopgaven (voor op het digibord) en tips vind je in de online omgeving van Leerling in beeld. De resultaten van de toetsen verwerk je daar direct tot overzichtelijke rapportages (met focus op groei!) of handmatig.

De toetsen zijn op elk moment af te nemen. Je hebt volledige vrijheid bij het samenstellen van de kalender voor jouw school. Om de groei jaarlijks te blijven volgen, adviseren we vaste afnamemomenten. LVS-toetsen afnemen buiten de adviesperiodes? Je volgt je leerlingen dan op functioneringsniveau en/of referentieniveau. > Naar de afnamekalenders

Handige rapportages

 • Leerlingprofiel: je ziet in één oogopslag hoe het resultaat op de toets Taalverzorging is. Ook kun je kijken naar de signalen op de instrumenten Sociaal-emotioneel functioneren en Executieve functies.
 • Detailanalyse leerling: dit rapport laat zien hoe de leerling scoort per domein ten opzichte van de verwachte score per domein op basis van het toetsresultaat op de totale toets.
 • Antwoordenoverzicht Leerling: alle opgaven met het antwoord van de leerling en de bijbehorende doelstelling. Met dit rapport kun je heel concreet analyseren met welke doelstellingen de leerling nog moeite heeft.
 • Detailanalyse Groep: om te analyseren met welke onderdelen je leerlingen nog wat moeite hebben.

Verdieping

 • Twijfel je of een leerling een bepaalde spellingcategorie beheerst? Leg de leerling dan de tien opgaven van de betreffende spellingcategorie van Groeimeter voor. Op deze manier kun je met meer zekerheid vaststellen of de leerling de categorie wel of niet beheerst, aangezien de leerling dan meer opgaven van de betreffende categorie maakt.
 • Wil je meer inzicht in de strategie van de leerling? Dan kun je een verdiepend Spellinggesprek met de leerling voeren. 
 

Leerling in beeld maakt elke leerling zichtbaar

Vertrouwd goed

 • Kwaliteit voorop, al meer dan 50 jaar!
 • Rapportages op leerling-, groep-, school- en bovenschools niveau
 • Breed pakket basis- en aanvullende vaardigheden
 • Keuze voor digitaal of papier
 • Aandacht voor speciale leerlingen
 • AVI, DMT, Woordenschat en Rekenen-Basisbewerkingen

Verrassend nieuw

 • Kortere basistoets, verdiepende diagnostiek
 • Nieuwe rapportages met focus op groei
 • Digitaal = adaptief
 • Op elk moment af te nemen
 • Versnelde introductie
 • Jaarlijkse vernieuwing (digitaal)
 • Voorspelling best passende vervolgonderwijs

Contact