Sluiten
beach

Me2! Engels

Inzicht in de lees- en luistervaardigheid en de woordenschat van je leerlingen

Nieuwe generatie LVS!

Vanaf schooljaar '20/'21 LVS Engels

Meester Jeroen

"Ik wil graag zien of mijn leerlingen groeien met de manier waarop wij Engels geven."

 • Rapporteren op de groei van groep 7 naar groep 8 voor woordenschat en leesvaardigheid.

Juf Maud

"Ik moet straks een overdracht doen aan de middelbare school. Ik vind het fijn om gericht en ondersteund een advies te geven."

 • Inclusief ERK-niveau (A1, A2, B1)

Juf Ilse

"Het Engels van mijn leerlingen loopt zó uiteen. Ik vind het fijn om te zien welke leerling iets meer nodig heeft en welke leerling iets meer uitdaging nodig heeft."

 • Je ziet hoe ver je leerlingen al zijn in relatie tot de rest van Nederland. En op welk gebied ze nog verder kunnen leren.
Voor groep 7 en 8

Me2! Engels

Je geeft Engels op school. Maar weet je ook hoe goed je leerlingen al in Engels zijn? En of ze in groep 8 taalvaardiger zijn dan in groep 7? Dat kom je te weten met onze toetsen Me2! Engels voor groep 7 en 8. Met beide toetsen zie je hoe de ontwikkeling van je leerlingen verloopt en of zij zich aan het eind van de basisschool al aardig kunnen redden met Engels. De inhoud van de toets sluit bovendien aan bij het onderwijs Engels in het voortgezet onderwijs.

Me2 Engels
"Als de basis goed gelegd is, is het in het voortgezet onderwijs makkelijker om sneller en dieper in te gaan op de taal."
Matthijs Brinkhuis, Zeister Schoolvereeniging
Leerkracht groep 7

Over de toetsen Me2! Engels

De toets Me2! Engels bestaat uit meerkeuzevragen (met kopieerbare antwoordbladen en correctiemallen) en is opgebouwd uit drie onderdelen:
 • Leesvaardigheid bestaat uit twintig korte teksten met vragen over de inhoud. De teksten komen uit Engelstalige tijdschriften of kranten en van internet.
 • Luistervaardigheid omvat een korte televisiereportage op dvd en een aantal audiofragmenten waarover de leerlingen vragen beantwoorden. Er zijn ongeveer twintig opgaven. Alle teksten zijn gesproken door moedertaalsprekers van het Engels.
 • Woordenschat wordt auditief en schriftelijk getoetst. Op de dvd staan zo'n veertig auditieve opgaven. Bij elke opgave zien de leerlingen een korte realistische taalsituatie in beeld. Vervolgens beantwoorden ze vragen over de betekenis van woorden of uitdrukkingen. Alle teksten zijn gesproken door moedertaalsprekers van het Engels. Verder zijn er veertig opgaven waarbij de leerlingen de betekenis van geschreven woorden moeten herkennen. Alle opgaven zijn meerkeuzevragen.

Bij het ontwikkelen van de toets is uitgegaan van vijf veelgebruikte lesmethoden. Daarnaast is er afgestemd op de niveaus A1 en A2 van het Europees Referentiekader en het Waystage-niveau van de Raad van Europa.   

Afname

 • Groep 7: mei/juni
 • Groep 8: januari

Het afnemen van de onderdelen luistervaardigheid en auditieve woordenschat duurt 45 minuten per onderdeel, de leesvaardigheid en schriftelijke woordenschat duurt 60 minuten per onderdeel. De scores leg je vast in een leerlingrapport en van de groep in een groepsrapport. 

Wat bestel je?

Leerkrachtmap met: 

 • handleiding
 • opgavenboekje
 • kopieerbare registratieformulieren
 • een inhoudsverantwoording
 • dvd

Los te bestellen: set opgavenboekjes.

Contact