SluitenSluiten
Op leerling-, groeps- en schoolniveau

Werken volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen

Met onze toetsen werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen. Dit kan zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau. Hieronder vind je de verschillende stappen voor deze drie gebruiksniveaus.  

 

 

Leerling in beeld

De eerste fase, het signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen. De resultaten daarvan worden verwerkt tot zogenaamde leerlingrapporten. Met dit rapport kan het vaardigheidsniveau en de ontwikkeling van een leerling worden vastgesteld. Wordt geconstateerd dat een leerling - en dat geldt zowel voor vaardige als minder vaardige leerlingen - onvoldoende vooruitgaat of een lage score haalt, dan kan worden vastgesteld op welk vlak er precies problemen zijn. Dit gebeurt door in de fase van het analyseren met behulp van bijvoorbeeld diagnostische gesprekken, hulpboeken of materialen uit de methode, meer gegevens te verzamelen om het niveau van de leerling en zijn leerbehoeften verder in kaart te brengen. In de fase van het plannen die hierop volgt, bepaalt de leerkracht welke leerdoelen bij een leerling passen en op welke wijze hij met die leerling aan de doelen kan werken. Hierbij wordt de koppeling gemaakt van toetsresultaten naar de leerstof in de methode. Daarna volgt de fase van het handelen. In deze fase voert de leerkracht het handelingsplan uit waarbij gebruik kan worden gemaakt van aanwijzingen en suggesties in de handleiding bij een toets, in een apart hulpboek bij het pakket of in andere publicaties. Bij een volgende toetsafname kan dan worden bepaald welk effect deze actie heeft gehad (evalueren). Dan begint weer een nieuwe cyclus van signaleren, analyseren en handelen.

Groep én school in beeld

Naast het volgen van de voortgang van individuele leerlingen zijn er nog twee niveaus van gebruik van de LVS-toetsen: het niveau van de groep en het niveau van de school. Ook op deze niveaus wordt gewerkt volgens het principe signaleren, analyseren en handelen. De rapportages bij de LVS-toetsen bieden informatie op grond waarvan het onderwijs aan individuele leerlingen of groepen leerlingen indien nodig kan worden aangepast (toetsen voor het beoordelen van het onderwijsleerproces). Deze rapportages maak je eenvoudig met Computerprogramma LOVS of handmatig.