Sluiten
Kinderen rennen de school uit

Cito LVS!

Het meest uitgebreide leerlingvolgsysteem groeit met je mee.

Rapportages op alle niveaus

Nieuw: focus op groei

Onze betrouwbare analyses en rapportages helpen je effectief sturen op onderwijskwaliteit. De resultaten geven je inzicht in de groei van individuele leerlingen, in de ontwikkeling van je groep en in het onderwijs bij jou op school. Met het nieuwe LVS Leerling in beeld gaan we nog een stap verder, en leggen we de focus bij de rapportages - zoals ook door scholen gewenst - nóg meer op groei. Samen met Cito-partnerscholen ontwikkelen we nieuwe rapportages, bijvoorbeeld speciale leerlingrapportages, die de juiste inzichten geven om elk kind te laten groeien. 

> Maak kennis met de nieuwe rapportages van Leerling in beeld

LVS 3.0: ken je deze al?

Uit de resultaten van LVS 3.0 komt telkens een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld detailrapportages op opgave- en categorieniveau. Ken je deze hieronder al?

Op leerlingniveau

Wat is het niveau van de leerling? Welke groei laat hij of zij zien? In de rapportages zie je ook de eventuele verschillen in scores tussen verschillende categorieën.

Categorieënanalyse leerling: hoe doen ze het op kale sommen en contextopgaven?

Op groepsniveau

Hoe staat de groep er als geheel voor? En ten opzichte van het landelijk gemiddelde? In de rapporten staan de gegevens van alle leerlingen uit een groep overzichtelijk bij elkaar. Ook geven veel groepsrapportages de gemiddelde score van de groep weer.

Op schoolniveau

Diepte-analyses en schoolrapporten van de LVS-toetsen leveren een beeld van de ontwikkeling in de verschillende groepen bij verschillende leergebieden. Je ziet snel welke groepen en leergebieden om extra aandacht vragen. Ook breng je met schoolrapportages successen in beeld, omdat je direct ziet of eerder genomen maatregelen effect hebben gehad. 

Eenvoudig koppelen

De uitgebreide rapportages zijn gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek. Via DULT maak je ook eenvoudig een koppeling met je leerlingadministratiesysteem! Ook kun je een handige koppeling maken met het dashboard van Momento.

Met alle LVS-toetsen werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

Systematisch analyseren biedt veel voordelen

Gebruik Computerprogramma LOVS voor:

  • directe verwerking digitale toetsen
  • geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau
  • uitgebreide rapportages o.b.v. wetenschappelijk onderzoek
  • koppeling met je leerlingadministratiesysteem (via DULT) en met Momento-dashboard
  • importeren gegevens Entreetoetsen

Lees meer over Computerprogramma LOVS

Volop voordelen voor bestuur?

  • Monitoren: welke toetsen zijn afgenomen op welke school?
  • Dwarsdoorsnede: hoe staan de scholen van je bestuur ervoor?
  • Trendanalyse: hoe ontwikkelen leerresultaten van scholen zich in de tijd?

In 7 heldere rapportages krijg je een compleet beeld van de opbrengsten van je scholen. Een belangrijk element in de rapportages is de signaleringsfunctie. Met deze functie krijg je het landelijk gemiddelde, de inspectienormen en de standaardverdeling van de vaardigheidsniveaus in beeld. 

Lees meer over de Module Bovenschoolse Rapportage

Training en advies voor nóg krachtiger onderwijs

Investeer in deskundigheid met onze praktijkgerichte cursussen, webinars of advies op maat. Waar helpen we jouw school mee?
Bekijk het aanbod
"De doorslaggevende factor voor Leerling in beeld? De diepgaande analyses, inzicht dus. En de nieuwe rapportagevormen met focus op groei. Ook heel mooi dat leerlingen hun groei ten opzichte van zichzelf zien."
Ine en Esther SamSam
Esther Overkleeft en Ine Geurts
Ib’er en leerkracht/RT’er, BS SamSam