SluitenSluiten
beach

Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Dé voorspeller van leesvaardigheid voor jonge kinderen

Cito logo plectrumVerder
Vanaf augustus 2022 worden de toetsen Taal en Rekenen voor kleuters uit de handel genomen.
Volg je kleuters vanaf nu met ons nieuwe observatie-volgsysteem Kleuter in beeld.

 • Sociaal-Emotioneel, Motoriek, Taal en Rekenen
 • Focus op de groei van de kleuter zelf
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Goedgekeurd door COTAN/ Expertgroep Toetsen PO
 • Snel een signaal gebaseerd op de meest cruciale SLO doelen
 • Overzichtelijke kind- en groepsrapportages
 • Plan je eigen observatie-moment(en)
 • Meer inzicht nodig? Gebruik de kindroute bij Taal en Rekenen
> Maak snel kennis!
Voor groep 2 en 3

Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

Het is belangrijk leesproblemen of mogelijk dyslexie snel te herkennen en hier de juiste aandacht aan te geven. Met het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid voorspel je de leesvaardigheid van je leerlingen in groep 2 en 3. Je meet het fonologisch bewustzijn en de letterkennis - volgens onderzoek de beste voorspellers van leesvaardigheid. 
kleuters spelen buiten

Daarom Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

 • Vroegtijdig signaleren van mogelijke leesproblemen
 • Methodeonafhankelijk
 • Eenvoudig en snel afnemen
 • Op een speelse manier aan de slag
 • Door heldere rapportages en analyses direct inzicht in welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Gericht aan de slag met de resultaten! 
Het screeningsinstrument is ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en in samenwerking met het expertisecentrum Nederlands

Voorbeeldopgave


Over het screeningsinstrument Beginnende geletterdheid

 • Voor groep 2 en 3
 • Toets 1: digitaal en adaptief, verschillende opgaventypen (15-20 minuten)
 • Toets 2: digitaal, meerkeuzevragen (10 minuten)
 • Toets 3: op papier (2 minuten)
 • Digitale rapportage

 

Wat bestel je?

 • Eén leerkrachtmap (met handleiding, extra oefenopgaven fonologisch bewustzijn, leeskaart productieve letterkennis, scoreformulier productieve letterkennis)

Via Cito Portal download je vervolgens de digitale toetsen.

Gebruik je Computerprogramma LOVS? Dit heb je nodig voor de digitale afname (en voor het maken van de beste rapportages en analyses!).
Je betaalt per afname, per leerling voor de digitale LVS-toetsen. > Lees meer

Welke vaardigheden toets je? 

 • Toets 1: fonologisch bewustzijn
  Rijm, identificatie van beginfoneem, synthese en deletie
 • Toets 2: receptieve letterkennis
  Per opgave worden vier letters getoond, leerlingen klikken op de klank die ze horen
 • Toets 3: productieve letterkennis
  Leerlingen lezen de letters op een papieren kaart zo snel en goed mogelijk

Met alle producten werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

 

Hoe ziet de afname eruit?

 • Groep 2: half oktober/november en half maart/april bij alle leerlingen
 • Groep 3: half oktober/november bij alle leerlingen; half februari/maart en half mei/juni alleen bij de zwakke leerlingen

Alle afname-instructies, keuzes en tips vind je in de leerkrachtmap.

De rapportage verloopt volledig digitaal: na afname zijn de resultaten direct beschikbaar!

Tips voor een prettige afname

Veel kinderen vinden het maken van 'een werkje' leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat je ontspannen met de afname omgaat. Keep calm!

 • Zorg voor een prettige en ontspannen sfeer
 • Communiceer over 'samen een werkje maken'
 • Vertel de kinderen dat het niet erg is als ze iets niet weten
 • Geef kinderen een gevoel van zelfvertrouwen, bijvoorbeeld door ze complimentjes te geven
 • Stop als een kind niet meer geconcentreerd is of zich niet prettig voelt

Haal jij er alles uit?

Uiteraard krijg je na verwerking van de resultaten een vaardigheidsscore en het bijbehorende vaardigheidsniveau. Maar ken je ook deze extra's?

 • Digitale categorieënanalyse: op elk onderdeel zie je of een leerling laag of hoog scoort. Dit kan bijdragen aan je besluit om extra aandacht aan deze categorie(ën) te besteden.
 • Het handige stappenplan voor een complete interpretatie en analyse op kind-, groeps- en schoolniveau (in map).
 • Bekijk onze flyers over optimaal toetsen.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Training en advies gewenst? Investeer in je eigen deskundigheid via onze cursussen, webinars of advies op maat.

Dit instrument bevat aspecten die ook in het observatieinstrument Kleuter in beeld terugkomen.

Kan het Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid vervangen worden door Kleuter in beeld- Taal?
Werkt je school al met Kleuter in beeld, dan kan dit instrument de toets Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid vervangen. Ze doen beiden een uitspraak op het domein Beginnende geletterdheid. Er zijn echter wel kleine verschillen tussen beide instrumenten. Bekijk de verschillen en overeenkomsten in de tabel en maak je eigen beslissing.

Vervangt Kleuter in beeld het Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid?
Het Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid blijft bestaan. Kies zelf met welke toets of instrument je wil werken. In de onderstaande tabel zetten wij de overeenkomsten en de verschillen even naast elkaar zodat je misschien makkelijker tot een keuze komt.
Kleuter in beeldScreeningsinstrument Beginnende geletterdheid
DoelgroepGroep 1 en 2 (eventueel groep 3)Groep 2 en 3
Inhoud Beginnende geletterdheidRijm
Beginfoneem
Synthese
- Receptieve letterkennis
Productief (niet specifiek genormeerd)
*Kleuter in beeld kijkt naast deze aspecten ook nog naar andere taalaspecten.
Rijm
Beginfoneem
Synthese
Deletie
Receptieve letterkennis
Productieve letterkennis (alleen groep 3)
Opzet2 routes:
1. Leerkrachtroute; via indirecte leerkrachtobservatie (oordeel leerkracht) a.d.h.v. observatiepunten
2. Kindroute; via activiteit (directe observatie) of opdrachten (digitaal of papieren boekje)
Drie losse digitale, adaptieve toetsen:
Fonologisch bewustzijn (Groep 2 en 3)
Receptieve letterkennis (groep 2 tot medio 3)
Productieve letterkennis (van medio tot eind groep 3)
NormeringAbsolute normering
Inhoudelijke standaard op basis van standaardbepaling
Vertaald in functioneringsniveau. (Géén vaardigheidsscore en geen vaardigheidsniveau)
Inzicht in of een kind uitvalt op de belangrijkste voorspellers van leesproblemen (Fonologisch bewustzijn en Letterkennis).
Relatieve normering vertaald in een vaardigheidsscore en vaardigheidsniveau


Inzicht in of een kind uitvalt op de belangrijkste voorspellers van leesproblemen (Fonologisch bewustzijn en Letterkennis).
AfnamemomentenAfnamemoment zelf te bepalen Vaste afnamemomenten
 Webbased Niet webbased, maar via installatie. Computerprogramma LOVS vereist.
RapportagesVia online applicatie Kleuter in beeld. Direct toegang tot kind- en groepsrapportage. Via het Computerprogramma LOVS inzicht in verschillende leerling- en groepsrapportages (ook op schoolniveau).
Verder
Doelgroep
Verder
Inhoud Beginnende geletterdheid
Verder
Opzet
Verder
Normering
Verder
Afnamemomenten
Verder
 
Verder
Rapportages

Contact