Sluiten

In ontwikkeling: nieuw instrument Taal voor kleuters

Nieuws
Samen met ruim 100 kleuterleerkrachten en intern begeleiders zet Cito de eerste stappen in de ontwikkeling van een nieuw kleutervolgsysteem. Het eerste instrument dat gemaakt wordt is Taal voor kleuters. Eind 2019 zal het instrument beschikbaar zijn. Taal voor kleuters is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de taalontwikkeling van kleuters. De onderdelen Mondelinge taal en Beginnende geletterdheid staan hierbij centraal. 

Kleuters gaan op een speelse wijze aan de slag met taal tijdens een korte activiteit op een device, zoals een iPad of een Chromebook, of op papier. Naast het resultaat van de activiteit zelf speelt de observatie van de leerkracht een belangrijke rol. De karakters Anne en Mo helpen de kleuters op weg met de activiteiten.

Groei van het kind centraal

Het nieuwe kleuterinstrument is genormeerd op leeftijd. Een leerkracht heeft de keuze om met één of meerdere kleuters de verdiepende fase in te gaan. In deze fase biedt het product aanvullende materialen om op specifieke taalonderdelen verder in te zoomen, zodat onder meer duidelijk wordt op welke onderdelen een leerling uitvalt en op welke gebieden een leerling extra hulp nodig heeft. 

Samen met leerkrachten

De ontwikkeling van het nieuwe kleuterinstrument komt op een unieke wijze tot stand in nauwe samenwerking met leerkrachten en intern begeleiders. Zij worden continu betrokken tijdens het ontwikkelproces: ze denken mee en adviseren over keuzes, geven feedback en diverse leerkrachten werken ook mee in een constructiegroep om opgaven te maken en te screenen. De toetsexperts van Cito gaan daarnaast regelmatig op schoolbezoek om de materialen zelf uit te proberen bij kleuters. Op deze manier komen we tot een instrument dat betrouwbaar en valide meet en dat bovendien aansluit bij de wensen van leerkrachten. 

Doe mee met het proefonderzoek Taal voor kleuters

Van 24 september t/m 12 oktober 2018 vindt het proefonderzoek Taal voor kleuters plaats. We nodigen je van harte uit om hieraan mee te doen. Je kiest zelf met welke groep je wilt deelnemen. Na inschrijving ontvang je de benodigde materialen. De leerlingen maken één taak mondelinge taal en één taak beginnende geletterdheid. Begin december ontvang je een rapportage. Deelname aan het proefonderzoek is gratis. Wil je meedoen? Ga naar http://taal-voor-kleuters-pt.cito.nl.

Meer weten?

Wil je graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het nieuwe kleutervolgsysteem? Neem dan contact met ons op via kleuters@cito.nl