SluitenSluiten
Primair onderwijs

Leerlingen optimaal volgen vanuit Passende Perspectieven

Plaatsing in een leerroute

Plaatsing in een leerroute

Als je vermoedt dat een leerling het minimumniveau 1F aan het einde van de basisschool niet gaat halen, dan zet je een passende leerroute in. Het leerlingrapport van een LVS-toets helpt je om jouw keuze te onderbouwen.

Gebruik het LVS-leerlingrapport om in te schatten
of 1F haalbaar is

Het leerlingrapport van de LVS-toetsen brengt het niveau en de groei van de leerling in beeld. Het referentieniveau 1F komt ongeveer overeen met een vaardigheidsscore van 250 in de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0. Deze vaardigheidsscore ligt iets boven functioneringsniveau E6. Met het leerlingrapport maak je een inschatting of jouw leerling dit minimumniveau 1F in groep 8 kan behalen. Er zijn twee mogelijkheden om deze inschatting te maken, afhankelijk van wat er op het leerlingrapport zichtbaar is:

Mogelijkheid 1: de lijn voor niveau 1F is zichtbaar in het leerlingrapport

  • Vanaf een bepaalde vaardigheidsscore zie je het referentieniveau 1F als stippellijn in het leerlingrapport staan.
  • Om in te schatten of jouw leerling zich in de richting van de stippellijn ontwikkelt, trek je de ontwikkelingslijn van de leerling door. Hiervoor kun je de voorspelling in de balken gebruiken.
  • Het is belangrijk, dat jouw doorgetrokken lijn de stijging volgt die de leerling recent heeft laten zien.
  • Bedenk wel, dat als de ontwikkeling van jouw leerling langzamer gaat dan die van de meeste leerlingen, de ontwikkelingslijn vlakker is.
  • Het referentieniveau 1F ligt iets boven functioneringsniveau E6. Denk je dat jouw leerling dat niet kan halen? Overweeg dan om jouw leerling in een leerroute te plaatsen.

Mogelijkheid 2: de lijn voor niveau 1F is nog niet zichtbaar in het leerlingrapport

  • Als referentieniveau 1F nog niet zichtbaar is, vergelijk je de ontwikkelingslijn van jouw leerling met de ingetekende ontwikkelingslijnen.
  • Als de ontwikkelingslijn van je leerling meestijgt in de onderste lichtgroene baan die hoort bij normgroep IV, dan kan de leerling waarschijnlijk referentieniveau 1F halen. 
  • Als de ontwikkelingslijn van jouw leerling meestijgt in de onderste witte baan die hoort bij normgroep V, dan is er een aanzienlijk risico dat de leerling 1F niet behaalt. Op moment M8 komt deze baan namelijk uit onder het niveau 1F.
  • Als de ontwikkelingslijn van je leerling geheel onder de ingetekende banen blijft, is referentieniveau 1F niet haalbaar wanneer de ontwikkeling op dezelfde voet verdergaat.

Grafiek leerlingrapport

Kijk naar de grafiek van Sari’s groei in Rekenen-Wiskunde. Sari’s ontwikkeling liet al eerder een trage groei zien op meetmoment M4. Eind groep 5 is de ontwikkeling zorgelijk: Sari’s vaardigheidsscore bevindt zich in de onderste helft van de baan die hoort bij normgroep V. Al sinds meetmoment E4 vlakt de groei wat af. Daaraan zie je, dat de lage score op meetmoment E5 niet een “tijdelijke” dip is. Dit betekent dat er een aanzienlijke kans is, dat Sari’s rekenontwikkeling niet gaat uitkomen op niveau 1F.

Goed om te weten

Het Cito Volgsysteem kent naast het reguliere leerlingrapport ook een alternatief leerlingrapport. Het alternatief leerlingrapport geeft inzicht in toetsscore, vaardigheidsscore en niveau, zonder directe vergelijking met de groei die we verwachten bij de reguliere leerlingen.

Het beeld uit de LVS-toetsen combineren met andere gegevens

Je plaatst een leerling nooit uitsluitend op basis van de LVS-toetsen in een leerroute. Dat doe je altijd door de resultaten op de LVS-toetsen te combineren met wat je nog meer weet over de leerling.
Is de oorzaak van de achterstand tijdelijk, of kun je compenseren met hulpmiddelen? Is er een domeinspecifek probleem, zoals dyscalculie, of is er over de hele linie een achterstand? Zijn er compenserende factoren, zoals een hoge intelligentie? Hier lees je welke factoren je kunt laten meewegen.

Aan de slag met Passende Toetsing bij Passende Perspectieven