Sluiten
beach

Leren leren voor so (voormalig) cluster 4

Hulpmiddel dat je helpt in het ontwikkelen van leren leren

Voor speciaal (basis)onderwijs

Leren leren voor so (voormalig) cluster 4

In hoeverre kunnen leerlingen in het sbo en so (voormalig) cluster 4 in de groepen 5 tot en met 8 zelfstandig taken uitvoeren en geleerde vaardigheden toepassen in nieuwe situaties? Met het pakket Leren leren kun je de vaardigheden en ontwikkeling van jouw leerlingen op het gebied van leren leren in kaart brengen. Het geeft je informatie over hoe jouw leerlingen leren, hoe ze problemen oplossen en of ze extra begeleiding nodig hebben.
LOVS
Daarom Leren leren van Cito

Beoordelen van vaardigheden:

 • zelfstandig werken
 • om hulp vragen
 • reflecteren op eigen werk

Met de resultaten: 

 • kun je de ontwikkeling van een leerling volgen
 • heb je input voor het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief van een leerling

Zo werkt het

Het pakket bevat twee soorten instrumenten: een checklist en praktische opdrachten. Met de checklist kun je het niveau van leren leren van al jouw leerlingen globaal in beeld brengen. Daarnaast kun je de resultaten op de checklist gebruiken om te bepalen bij welke leerlingen je een praktische opdracht wilt afnemen.

Praktische opdrachten
Tijdens de afname van de praktische opdracht bekijk je of jouw leerling in staat is om vaardigheden zoals voorbereiden, plannen, evalueren en reflecteren in een nieuwe situatie toe te passen. Op het beoordelingsformulier noteer je zijn of haar algemene vaardigheden. Ook registreer je hoeveel en welke hulp je de leerling moest geven. Omdat niet alle sbo-/so cluster 4-leerlingen hetzelfde zijn, zijn er van elke opdracht drie varianten: een makkelijke A-variant, een wat moeilijkere B-variant en een nog moeilijkere C-variant.

Voorbeeldopdracht

Leren leren voor sbo en so voorbeeldopdracht

Samen het leren leren ontwikkelen

Je neemt de praktische opdrachten op een andere manier af dan je bij de toetsen van het volgsysteem gewend bent. De praktische opdrachten zijn zo ontwikkeld dat leerlingen de ruimte krijgen om fouten te maken en daarvan te leren. Als een leerling tegen een probleem aanloopt en er zelf niet uitkomt, mag je de leerling helpen. Doordat onderwijzen, leren en toetsen volledig op elkaar zijn afgestemd, kun je de ontwikkeling van de vaardigheden optimaal verder begeleiden.
Nieuwsgierig naar dit instrument? Ga naar Cito Portal

Onderdelen Leren leren

 • Handleiding 
 • Checklist
 • Praktische opdrachten met beoordelingsformulieren
 • Rapportagemodules (2)

Gebruiksvriendelijk  

 • Handige instructies
 • Heldere uitkomsten
Hulp nodig? We helpen je graag!