Sluiten
beach

Taal en rekenen: toetsactiviteiten voor zml

Meer inzicht in vaardigheden door passende, praktische situaties

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen van 4 tot 12 jaar, met een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer 2 jaar tot en met niveau groep 3/4

Taal en rekenen: toetsactiviteiten voor zml

Jij weet welke omstandigheden je leerlingen nodig hebben om goed tot hun recht te komen. Hoe belangrijk het is aan te sluiten bij de belevingswereld. Je wilt ze uitdagen in hun ontwikkeling, ook op het gebied van taal en rekenen. Extra inzicht helpt je je aanbod af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Speciaal voor deze leerlingen ontwikkelden we de Toetsactiviteiten taal en rekenen: toetsen die passen bij je leerlingen. In praktische situaties lok je taal- en rekenvaardigheden uit en observeer je concrete doelen. De leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen en jij kunt je aanbod afstemmen op hun behoeften.
ZML-leerlingen Taal-Rekenen
Nieuw instrument
Momenteel werken we aan een nieuw instrument Taal en Rekenen voor het zml so. Met concreet materiaal waar nodig, en digitaal waar mogelijk. Het geeft informatie op het niveau van een leerdoel, maar ook inzicht in de vaardigheid van een leerling. Dit instrument vervangt de huidige toetsactiviteiten. De verwachting is dat het eerste gedeelte van dit instrument gereed is in september 2021. Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van dit instrument? Of wil je meewerken, door bijvoorbeeld nieuw materiaal op jouw school te testen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Maak je interesse kenbaar via speciaalonderwijs@cito.nl
"Héél belangrijk: je kijkt niet alleen óf een leerling een vaardigheid kan uitvoeren, maar ook naar de manier waaróp hij of zij dat doet"
Speciaal onderwijs
Onze uitgangspunten bij het toetsen van leerlingen die zeer moeilijk leren
 • Eerlijke kansen voor alle leerlingen
 • Toetsen als houvast voor het onderwijsaanbod
 • Moment om bewust te kijken naar wat een leerling kan
 • Inzicht in ontwikkeling

Een voorbeeld

Over de toetsactiviteiten

De reguliere LVS-toetsen voor primair en speciaal onderwijs zijn voor veel zml-leerlingen te moeilijk en/of passen niet bij hun belevingswereld. Deze groep is vaak niet genoeg vertrouwd met toetssituaties en dat belemmert ze om te laten zien wat ze kunnen. Speciaal voor deze groep ontwikkelden wij toetsactiviteiten. Je toetst in een natuurlijke, praktische situatie. Je observaties zet je om naar toetsscores. Deze toetsscores vertaal je naar een niveau op de zml-leerlijnen (van CED en Rekenboog.zml) of naar een schatting van de ontwikkelingsleeftijd. 

Wat bestel je?

 • Leerkrachtmap Taal (met handleiding, toetsboeken, leerlingboekjes, praatplaten, toetskaarten, toetsformulieren en kopieerbladen)
 • Leerkrachtmap Rekenen (met handleiding, toetskaarten, toetsformulieren, kopieerbladen)
 • Extra leerlingboekjes Taal, op de boerderij (per niveau)
 • Extra leerlingboekjes Taal, in de keuken (per niveau) 

Welke vaardigheden toets je? 

Bij Taal breng je vaardigheden op het gebied van mondelinge communicatie in kaart.  

Bij Rekenen breng je vaardigheden op de volgende gebieden in kaart:

 • getallen en bewerkingen
 • meten, tijd en geld

Voor elke leerling kies je een toets die past bij zijn of haar niveau:

 • A = leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 5 jaar
 • B = leerlingen die (beginnen met) werken op niveau groep 3
 • C = leerlingen die werken op niveau groep 3/4

Met de toetsen werk je volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen, handelen.

 

Hoe ziet de afname eruit?

 • De toetsen neem je één keer per schooljaar af, bepaal zelf het meest ideale vaste moment hiervoor
 • Met een observatieformulier scoor je concrete punten waaruit je de vaardigheid van de leerling afleidt

Alle afname-instructies, keuzes en tips vind je in de leerkrachtmappen. De resultaten van de toetsen verwerk je eenvoudig met het Computerprogramma LOVS of handmatig met de formulieren in de map.

Weetje
Toetsen maken we samen! Zo is de keuze voor de context van de toetsactiviteiten gemaakt op basis van interesses binnen de doelgroep zml en op basis van diverse pilots in de scholen

Haal jij er alles uit?

 • Heldere rapportages en analyses. Leg de resultaten eenvoudig vast in Computerprogramma LOVS om direct te zien hoe je leerlingen er afzonderlijk en als groep voor staan.
 • Toetsen op maat: maak gebruik van de extra tussentoetsen voor leerlingen die minder snel leren of vooruitlopen.
 • Volg het handige stappenplan voor een complete interpretatie en analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau (in map).
 • Volg de tips voor een juiste toelichting van toetsen en resultaten voor ouders en leerlingen (in map).
 • Bekijk onze flyers over optimaal toetsen.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Training en advies gewenst? Investeer in je eigen deskundigheid via onze cursussen, webinars of advies op maat.

LVS-toets biedt zekerheid

Deze toets is onderdeel van het brede én diepe aanbod van het Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs. Dit betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de onderwijspraktijk (methode-onafhankelijk!)
 • doorlopende leerlijnen, vergelijken op leerling-, groeps- én schoolniveau
 • passende toetsen, ook bij speciale onderwijsbehoeften
 • toetsen op de meest actuele en professionele wijze (bewezen kwaliteit!)
 • continue vernieuwing

Contact