Sluiten
beach

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar

Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, cluster 1

Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Met onze aangepaste toetsen kun je de vaardigheden van je slechtziende en braiIleleerlingen optimaal meten en vergelijken. Samen met leerkrachten en specialisten van Visio en Bartiméus hebben we 'reguliere' toetsen volledig aangepast voor slechtziende leerlingen en zijn de toetsen door Dedicon vakkundig gebrailleerd.
Cluster 1 slechtziende- en brailleleerlingen

Speciale versies Entreetoets

Zowel voor slechtziende als voor brailleleerlingen zijn aangepaste versies van de Entreetoets beschikbaar. 

Speciale versies LVS-toetsen

Bij de LVS-toetsen zijn voor slechtziende leerlingen aangepaste materialen beschikbaar bij:

  • Spelling 
  • Begrijpend lezen
  • Taalverzorging
  • AVI
  • DMT
  • Rekenen-Wiskunde
  • Woordenschat 2.0

Voor brailleleerlingen kun je van deze toetsen aangepaste, gebrailleerde opgavenboekjes bestellen. Zowel bij de slechtziendenversie als bij de brailleversie gebruik je de leerkrachtmappen van de reguliere toetsen. 

Toets 0-3 (huidige) Volgsysteem VO ook geschikt

Een deel van de toetsen van het huidige Cito Volgsysteem VO (niet de vernieuwde toetsen) is voor slechtziende leerlingen en brailleleerlingen aangepast. Het gaat om alle taken van de niveaus vmbo (bb/)kb en havo.

Een leerling maakt in principe de toets op zijn eigen niveau, met deze uitzonderingen:

  • een vmbo bb-leerling kan de vmbo bb/kb-toets maken
  • een vmbo gt-leerling kan de vmbo bb/kb-toets of de havo-toets maken
  • een vwo-leerling maakt de havo-toets

Bestellen?
De materialen voor slechtziende leerlingen zijn te downloaden via Cito Portal.

Wil je de brailleversies bestellen? Mail je ingevulde bestelformulier naar bestellen@cito.nl.

Jongen op de schommel

Contact

www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy