SluitenSluiten
beach

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar

Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, cluster 1

Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Met onze aangepaste toetsen kun je de vaardigheden van je slechtziende en braiIleleerlingen optimaal meten en vergelijken. Samen met leerkrachten en specialisten van Visio en Bartiméus hebben we 'reguliere' toetsen volledig aangepast voor slechtziende leerlingen en zijn de toetsen door Dedicon vakkundig gebrailleerd.
Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld

Speciale versies Entreetoets

Zowel voor slechtziende als voor brailleleerlingen zijn aangepaste versies van de Entreetoets beschikbaar. 

Speciale versies LVS-toetsen

Bij de LVS-toetsen zijn voor slechtziende leerlingen aangepaste materialen beschikbaar bij:
 • Spelling 
 • Begrijpend lezen
 • Taalverzorging
 • AVI
 • DMT
 • Rekenen-Wiskunde
 • Woordenschat
Voor brailleleerlingen kun je van deze toetsen aangepaste, gebrailleerde opgavenboekjes bestellen. Zowel bij de slechtziendenversie als bij de brailleversie gebruik je de leerkrachtmappen van de reguliere toetsen. 

Leerling in beeld – cluster 1 – groep 3, 4 en 5

Een aangepaste versie van Leerling in beeld is in ontwikkeling. Zo gauw deze materialen beschikbaar/te bestellen zijn, melden we dat hier. De materialen voor de niveaus M3, M4 en M5 kunnen besteld en geleverd worden:
 • Leerling in beeld – Begrijpend lezen voor niveau M4 en M5: opgavenboekjes en afname-instructies
 • Leerling in beeld – Rekenen-Wiskunde voor niveau M3, M4 en M5: opgavenboekjes en afname-instructies
Ook de materialen voor de niveaus E3, E4 en E5 kunnen worden besteld (leverbaar vanaf 9 mei):
 • Leerling in beeld – Begrijpend lezen voor niveau E3, E4 en E5: opgavenboekjes en afname-instructies
 • Leerling in beeld – Rekenen-Wiskunde voor niveau E3, E4 en E5: opgavenboekjes en afname-instructies

Toets 0-3 Volgsysteem VO ook (deels) geschikt

Een deel van de toetsen van het Cito Volgsysteem VO is voor slechtziende leerlingen en brailleleerlingen aangepast. Het gaat om alle taken van de niveaus vmbo kb en havo.

Welke taak kan ik aan mijn leerling voorleggen?
Een leerling maakt in principe de toets op zijn eigen niveau, met deze uitzonderingen:
 • een vmbo bb-leerling kan de vmbo kb-toets maken
 • een vmbo gt-leerling kan de vmbo kb-toets of de havo-toets maken
 • een vwo-leerling maakt de havo-toets
De volgende materialen zijn beschikbaar:
 • van de vernieuwde Toets 0, 1 en 2 materialen voor vmbo kb en havo
 • van de huidige Toets 3 materialen voor vmbo kb en havo
Van de vernieuwde Toets 3 komen materialen eind 2022 beschikbaar voor vmbo kb en havo. Zodra deze beschikbaar zijn, lees je het hier.

Bestellen?
De materialen voor slechtziende leerlingen zijn te downloaden via Cito Portal.

Wil je de brailleversies bestellen? Mail je ingevulde bestelformulier naar bestellen@cito.nl.

Kleuter in beeld

De materialen van Kleuter in beeld – Taal zijn toegankelijk gemaakt voor slechtziende en braillekleuters. Een klein deel van de reguliere materialen gebruik je ook voor slechtziende kinderen en soms ook voor braillekinderen. Daarnaast zet je de aangepaste materialen in. In dit overzicht lees je welke materialen je waar kunt bestellen of downloaden.

Ook de materialen van Kleuter in beeld – Rekenen zijn toegankelijk gemaakt voor slechtziende en braillekleuters. Een klein deel van de reguliere materialen gebruik je ook voor slechtziende kinderen en soms ook voor braillekinderen. Daarnaast zet je de aangepaste materialen in. In dit overzicht lees je welke materialen je waar kunt bestellen of downloaden.

Bestel hier de producten

Speciale versie Kijk- en luistertoetsen

Je kan bij jouw leerlingen ook de audiodelen afnemen om de luistervaardigheid van jouw leerlingen te toetsen met door Dedicon gebrailleerde opgavenboekjes. Deze zijn te bestellen voor verschillende niveaus voor Engels, Duits, Frans en Nederlands.

VSO Dagbesteding ook geschikt voor cluster 1

De toetsen Taal en Rekenen van het Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding zijn aangepast voor leerlingen met een visuele beperking. Wat betreft de cluster 1-versies van deze toetsen kun je bij iedere opgave kiezen voor een praktische uitwerking van een opgave of de vergrote versie van het origineel, afhankelijk van de voorkeur per leerling. Ben je een gebruiker van dit leerlingvolgsysteem, dan vind je op Cito Portal onder ‘downloads’ van cluster 1:

 • de aangepaste toets Taal/Rekenen
 • de opdrachtenboekjes
 • een afnamekaart inclusief omzettingstabellen
De score geeft een indicatie van de vaardigheid van de leerling op het betreffende leergebied.
Jongen op de schommel

Contact