SluitenSluiten
beach

Toetsen voor speciale leerlingen

Maak de groei van iedere leerling zichtbaar

Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, cluster 1

Toetsen voor slechtziende en brailleleerlingen

Met onze aangepaste toetsen kun je de vaardigheden van je slechtziende en braiIleleerlingen optimaal meten en vergelijken. Samen met leerkrachten en specialisten van Visio en Bartiméus hebben we 'reguliere' toetsen volledig aangepast voor slechtziende leerlingen en zijn de toetsen door Dedicon vakkundig gebrailleerd.
Let op: LVS 3.0 wordt Leerling in beeld

Speciale versies Entreetoets

Zowel voor slechtziende als voor brailleleerlingen zijn aangepaste versies van de Entreetoets beschikbaar. 

Speciale versies LVS-toetsen

Bij de LVS-toetsen zijn voor slechtziende leerlingen aangepaste materialen beschikbaar bij:
 • Spelling 
 • Begrijpend lezen
 • Begrijpend luisteren
 • Taalverzorging
 • AVI
 • DMT
 • Rekenen-Wiskunde
 • Woordenschat
Voor brailleleerlingen kun je van deze toetsen aangepaste, gebrailleerde opgavenboekjes bestellen. Zowel bij de slechtziendenversie als bij de brailleversie gebruik je de leerkrachtmappen van de reguliere toetsen. 

Leerling in beeld – cluster 1

Een aangepaste versie van Leerling in beeld is in ontwikkeling. De volgende materialen zijn beschikbaar:    
 • Leerling in beeld – Begrijpend lezen voor niveau E3, M4, E4, M5, E5, M6 en M7: (tekst-) en of opgavenboekjes en afname-instructies
 • Leerling in beeld – Rekenen-Wiskunde voor niveau M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6 en M7: opgavenboekjes en afname-instructies
 • Leerling in beeld - Taalverzorging voor niveau M6 en M7: opgavenboekjes en afname-instructies
De materialen voor de niveaus E6 en E7 zijn vanaf mei 2023 leverbaar.  Je kunt deze materialen al wel bestellen.
Aan de materialen voor groep 8 wordt gewerkt. Zo gauw deze materialen beschikbaar/te bestellen zijn, melden we dat hier. 

Toets 0-3 Volgsysteem VO ook (deels) geschikt

Een deel van de toetsen van het Cito Volgsysteem VO is voor slechtziende leerlingen en brailleleerlingen aangepast. Het gaat om alle taken van de niveaus vmbo kb en havo.

Welke taak kan ik aan mijn leerling voorleggen?
Een leerling maakt in principe de toets op zijn eigen niveau, met deze uitzonderingen:
 • een vmbo bb-leerling kan de vmbo kb-toets maken
 • een vmbo gt-leerling kan de vmbo kb-toets of de havo-toets maken
 • een vwo-leerling maakt de havo-toets
De materialen van de vernieuwde Toets 0, 1, 2 en 3 voor vmbo kb en havo zijn beschikbaar voor Cluster 1.

Let op! Van de vorige Toets 0, 1, 2 en 3 kun je de materialen niet meer gebruiken.

Bestellen?
De materialen voor slechtziende leerlingen zijn te downloaden via Cito Portal.

Wil je de brailleversies bestellen? Mail je ingevulde bestelformulier naar bestellen@cito.nl.

Kleuter in beeld

De materialen van Kleuter in beeld – Taal zijn toegankelijk gemaakt voor slechtziende en braillekleuters. Een klein deel van de reguliere materialen gebruik je ook voor slechtziende kinderen en soms ook voor braillekinderen. Daarnaast zet je de aangepaste materialen in. In dit overzicht lees je welke materialen je waar kunt bestellen of downloaden.

Ook de materialen van Kleuter in beeld – Rekenen zijn toegankelijk gemaakt voor slechtziende en braillekleuters. Een klein deel van de reguliere materialen gebruik je ook voor slechtziende kinderen en soms ook voor braillekinderen. Daarnaast zet je de aangepaste materialen in. In dit overzicht lees je welke materialen je waar kunt bestellen of downloaden.

Bestel hier de producten

Speciale versie Kijk- en luistertoetsen

Je kan bij jouw leerlingen ook de luistervaardigheid van jouw leerlingen toetsen met door Dedicon gebrailleerde opgavenboekjes. Deze zijn te bestellen voor verschillende niveaus voor Engels, Duits, Frans en Nederlands.

VSO Dagbesteding ook geschikt voor cluster 1

De toetsen Taal en Rekenen van het Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding zijn aangepast voor leerlingen met een visuele beperking. Wat betreft de cluster 1-versies van deze toetsen kun je bij iedere opgave kiezen voor een praktische uitwerking van een opgave of de vergrote versie van het origineel, afhankelijk van de voorkeur per leerling. Ben je een gebruiker van dit leerlingvolgsysteem, dan vind je op Cito Portal onder ‘downloads’ van cluster 1:

 • de aangepaste toets Taal/Rekenen
 • de opdrachtenboekjes
 • een afnamekaart inclusief omzettingstabellen
De score geeft een indicatie van de vaardigheid van de leerling op het betreffende leergebied.
Jongen op de schommel

Contact