SluitenSluiten
Primair onderwijs

Cito Volgsysteem jonge kind

Spelenderwijs inzicht in de ontwikkeling van ieder kind

Benut je alle informatie?

Uniek inzicht

Met het Cito Volgsysteem jonge kind krijg je spelenderwijs inzicht in de groei van elke baby, dreumes of peuter, in de ontwikkeling van de groep en indien van toepassing ook op locatieniveau. Uit de resultaten komt telkens een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau. Maar wat doe je daar vervolgens mee? En ken je de andere opties ook?

 • Vergelijken op kindniveau

  Welke ontwikkeling laat het kind zien? Welke peuter heeft bijvoorbeeld extra hulp of meer aandacht nodig wat betreft beginnende gecijferdheid of geletterdheid?
  > Voorbeeld Leerlingrapport peuter
  > Voorbeeld Alternatief leerlingrapport peuter/kleuter

  Je kunt eenvoudig op onderdelen zien of een kind laag of hoog scoort. Je ziet bijvoorbeeld bij beginnende geletterdheid hoe de peuters het doen op de verschillende onderdelen passieve woordenschat, definitievaardigheid, kritisch luisteren en actieve woordenschat.
  > Voorbeeld Categorieënanalyse peuter

  Taal en Rekenen voor peuters zijn signaleringsinstrumenten. Bij sommige kinderen kan blijken dat ze heel laag scoren ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes, of dat hun vaardigheid niet gegroeid is. We adviseren om in ieder geval bij deze kinderen verder te kijken.
 • Vergelijken op groepsniveau

  Opvallende onderdelen analyseer je en vervolgens bepaal je hoe je het aanbod voor de groep kunt verbeteren. Zo krijg je handvatten om de kwaliteit van educatie te verbeteren.
  Voorbeeld Groepsoverzicht afnamemoment   
 • Vergelijken op locatieniveau

  Voorbeeld Dwarsdoorsnede
  Voorbeeld Vaardigheidsgroei

  Ook inzicht op locatieniveau gewenst? We helpen je graag. Neem contact met ons op via adviespo@cito.nl.

Wij helpen je

Materialen inzien? Of advies over de juiste oplossingen en een optimaal gebruik?

Educatief advies