SluitenSluiten
Primair onderwijs

Cito Volgsysteem jonge kind

Spelenderwijs inzicht in de ontwikkeling van ieder kind

Cito Volgsysteem jonge kind

Producten

Met behulp van observatielijsten volg je de kinderen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motoriek. Vanaf 3 jaar volg je de taal- en rekenontwikkeling op een eenvoudige, speelse manier. Een betrouwbaar en handig hulpmiddel om de ontwikkeling van een kind zichtbaar te maken en tijdig een mogelijke voorsprong of achterstand te signaleren.

Wij helpen je

Materialen inzien? Of advies over de juiste oplossingen en een optimaal gebruik?

Educatief advies
Baby's en dreumesen
Peuters

Voor baby's en dreumesen

Observatielijst voor baby's en dreumesen

Met de observatielijst voor baby’s en dreumesen krijg je snel zicht op de ontwikkeling van een kind op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag, motoriek en spraak en taal. De rapportage geeft je praktisch inzicht in de ontwikkeling over langere tijd, individueel, of in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Voor peuters

Observatielijst voor peuters

Met de observatielijst voor peuters breng je het sociaal-emotioneel functioneren van een peuter goed in beeld. Je volgt de groei van peuters individueel én in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes.

Taal voor peuters

Volg de taalontwikkeling van peuters op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Met behulp van vrolijke illustraties krijg je inzicht in de verschillende taalaspecten. Op kind-, groeps- én locatieniveau.

Rekenen voor peuters

Volg de rekenontwikkeling van peuters op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Met behulp van vrolijke aanwijsplaatjes krijg je inzicht in de verschillende domeinen van rekenen voor kinderen van 3 tot 4 jaar.

Motoriek peuters

Breng de grove en fijne motoriek van ieder kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf in kaart. Met een observatielijst als handig hulpmiddel volg je het motorisch functioneren en vergelijk je de ontwikkeling met die van leeftijdsgenootjes.

Hulpprogramma Peutervolgsysteem

Met ons Hulpprogramma bieden wij je handvatten om de sociaal- emotionele-, spel-, taal-, of rekenontwikkeling bij deze kinderen extra te stimuleren. Handpop Primo is hierbij je vrolijke assistent!
Baby's en dreumesen
Meer
Peuters
Meer