SluitenSluiten
beach

Observatielijst voor baby's en dreumesen

Tijdig signaleren om de juiste ondersteuning te bieden

Voor kinderdagverblijven

Observatielijst voor baby's en dreumesen

Kijkt Sophie je aan als je tegen haar praat? Kan Thijmen goed zitten? Of iets aanwijzen en benoemen? Met de observatielijst voor baby’s en dreumesen krijg je snel zicht op de ontwikkeling van een kind op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag, motoriek en spraak en taal. De rapportage geeft je praktisch inzicht in de ontwikkeling over langere tijd, individueel, of in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
"Het is een hulpmiddel om de ontwikkeling te volgen en kan de leidster en ouders nét een beetje extra informatie geven."

Daarom de observatielijst

 • Methode-onafhankelijk
 • Goede aansluiting primair onderwijs
 • Een-op-een afnemen
 • Vergelijking met leeftijdsgenootjes
 • Tijdig achterstand of voorsprong signaleren
"De setting op een kinderdagverblijf leent zich bij uitstek voor het observeren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het vaststellen van eventuele problemen daarin."

Over de observatielijst

 • Gebruik op kinderdagverblijven
 • Voor kinderen van 6 tot en met 24 maanden
 • Op papier

Wat bestel je?

De observatielijst voor baby's en dreumesen bestaat uit een overzichtelijke map met:

 • handleiding en verdere informatie
 • observatielijst (te kopiëren)
 • registratieformulieren (te kopiëren)

Wat meet je?

Met de observatielijst besteed je aandacht aan:

 • het sociaal-emotioneel functioneren
 • de taalontwikkeling
 • de ontwikkeling van de motoriek

Hoe ziet de afname eruit?

 • Invullen duurt ongeveer 8 minuten per kind.
 • Advies: minimaal 2 keer per jaar. Vanwege de snelle ontwikkeling van baby's en dreumesen is het zinvol de lijst om de 3, 4 maanden af te nemen.
 • Op de lijst met uitspraken kruis je aan in welke mate deze van toepassing zijn op het kind.
 • Na de afname bepaal je het totaal van elk kind op de verschillende categorieën. De resultaten verwerk je tot een rapportage per kind en per groep.

Uitgebreide instructies en tips vind je in de handleiding.

Weetje

Op verzoek van professionals die werken in kinderdagverblijven zijn ook observatiepunten opgenomen die betrekking hebben op welbevinden en 'goed in zijn/haar vel zitten'

Tips voor een goed gebruik

 • Zorg voor een juiste implementatie binnen je hele organisatie: bespreek de observatiepunten en de interpretatie hiervan vooraf goed met je team.
 • Laat de lijst ook door je collega invullen en bespreek eventuele verschillen.
 • Vul de lijst niet voor teveel kinderen achter elkaar in. Neem af en toe een pauze.
 • De lijst is niet bedoeld als bespreeklijst voor ouders; vertel ze in eigen woorden wat je ziet in de groep met betrekking tot hun kind.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Nét dat beetje extra informatie

Dit instrument is onderdeel van het Cito Volgsysteem jonge kind. Daarmee volg je spelenderwijs de ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. Dat betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de praktijk
 • een doorgaande lijn - soepele overdracht naar het (kleuter)onderwijs
 • bewezen kwaliteit (instrumenten zijn genormeerd en methode-onafhankelijk. Taal en Rekenen voor peuters zijn COTAN-goedgekeurd)
 • vergelijken op kind-, groeps- én locatieniveau
"Opvallende onderdelen analyseren we en vervolgens bepalen we hoe we het individuele kind verder kunnen begeleiden of hoe we het aanbod op de hele groep kunnen verbeteren. Het helpt ons bij het verbeteren van de kwaliteit van educatie op ons kinderdagverblijf."
Pedagogisch beleidsmedewerker kinderdagverblijf

En wat nog meer?

Contact