SluitenSluiten
beach

Observatielijst voor peuters

Breng het sociaal-emotioneel functioneren in kaart

Cito logo plectrumVerder
Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Observatielijst voor peuters

Let Dex goed op? En speelt Fiene goed met andere kinderen samen? Is ze weleens angstig of verdrietig? Of juist vrolijk en betrokken? Met de observatielijst voor peuters breng je het sociaal-emotioneel functioneren van een peuter goed in beeld. Je volgt de groei van Dex of Fiene individueel én in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes. Waar is extra aandacht of stimulering nodig?

"Het is een hulpmiddel om de ontwikkeling te volgen en kan de leidster en ouders nét een beetje extra informatie geven."

Daarom deze observatielijst

 • Een-op-een afnemen
 • Kan het hele jaar door ingezet worden
 • Vergelijking met leeftijdsgenootjes
 • Methode-onafhankelijk
 • Goede aansluiting op Observatielijst baby's en dreumesen én op Observatielijst Viseon voor kleuters
"De setting op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal leent zich bij uitstek voor het observeren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het vaststellen van eventuele problemen daarin."

Over de observatielijst

 • Gebruik op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Voor kinderen van 2 en 3 jaar
 • Op papier
 • Volledig afgestemd op de pedagogische en didactische eisen en COTAN-goedgekeurd

Wat bestel je?

De observatielijst voor peuters bestaat uit een overzichtelijke map met:

 • handleiding en verdere informatie
 • observatielijst (te kopiëren)
 • registratieformulieren (te kopiëren)

Wat meet je?

Met de observatielijst besteed je aandacht aan deze domeinen van het sociaal-emotioneel functioneren:

 • sociaal gedrag
 • welbevinden
 • speelwerkhouding

Let op: de Observatielijst voor peuters is geen screeningsinstrument voor risicokinderen. Wél valt uit de scores af te leiden op welk gebied extra aandacht en stimulering nodig is, zeker in combinatie met de resultaten van Taal voor Peuters en Rekenen voor Peuters.

Hoe ziet de afname eruit?

 • Invullen duurt ongeveer 8 minuten per kind.
 • Advies: minimaal 1 keer per jaar. Door de lijst vaker af te nemen, kun je een peuter goed volgen en in de gaten houden hoe hij zich ontwikkelt.
 • Op de lijst met uitspraken kruis je aan in welke mate deze van toepassing zijn op het kind.
 • Na de afname bepaal je het totaal van elk kind op de verschillende categorieën. De resultaten verwerk je tot een rapportage per kind en per groep.

Uitgebreide instructies en tips vind je in de handleiding.

Weetje

Op verzoek van professionals die werken in kinderdagverblijven zijn ook observatiepunten opgenomen die betrekking hebben op welbevinden en 'goed in zijn/haar vel zitten'

Tips voor een goed gebruik

 • Zorg voor een juiste implementatie binnen je hele organisatie: bespreek de observatiepunten en de interpretatie hiervan vooraf goed met je team.
 • Laat de lijst ook door je collega invullen en bespreek eventuele verschillen.
 • Vul de lijst niet voor teveel kinderen achter elkaar in. Neem af en toe een pauze.
 • De lijst is niet bedoeld als bespreeklijst voor ouders; vertel ze in eigen woorden wat je ziet in de groep met betrekking tot hun kind.

Hulp nodig? Onze klantenservice helpt je graag.

Nét dat beetje extra informatie

Dit instrument is onderdeel van het Cito Volgsysteem jonge kind. Daarmee volg je spelenderwijs de ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. Dat betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de praktijk
 • een doorgaande lijn - soepele overdracht naar het (kleuter)onderwijs
 • bewezen kwaliteit (instrumenten zijn genormeerd en methode-onafhankelijk. Taal en Rekenen voor peuters zijn COTAN-goedgekeurd)
 • vergelijken op kind-, groeps- én locatieniveau
"Opvallende onderdelen analyseren we en vervolgens bepalen we hoe we het individuele kind verder kunnen begeleiden of hoe we het aanbod op de hele groep kunnen verbeteren. Het helpt ons bij het verbeteren van de kwaliteit van educatie op ons kinderdagverblijf."
Pedagogisch beleidsmedewerker kinderdagverblijf

En wat nog meer?

Contact