SluitenSluiten
beach

Rekenen voor peuters

Volg hun ontwikkeling op het gebied van voorbereidend rekenen

Cito logo plectrumVerder
Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en groep 1

Rekenen voor peuters

Kan peuter Guus kleine hoeveelheden tellen? Ziet Evi wat groter of kleiner is? Kunnen de peuters al vormen herkennen? Rekenen voor peuters ondersteunt je eigen observaties. Met behulp van vrolijke aanwijsplaatjes krijg je spelenderwijs inzicht in de verschillende domeinen van de 'ontluikende gecijferdheid' van een peuter. Je volgt hoe hij of zij zich ontwikkelt, ook in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Waar is extra begeleiding of extra uitdaging waardevol? 
"Het is een hulpmiddel om de ontwikkeling te volgen en kan de leidster en ouders nét die extra inzichten geven."

Daarom dit hulpmiddel

 • Vroegtijdig signaleren
 • Objectief inzicht
 • Goede aansluiting op primair onderwijs
 • Spelenderwijs aan de slag
 • Een-op-een afnemen
"Peuters vinden het vaak hartstikke leuk om mee te doen. Ze laten graag zien wat ze kunnen."

Over Rekenen voor peuters

 • Gebruik op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
 • Voor kinderen van 3 tot 4 jaar
 • Ook af te nemen in groep 1 van het (speciaal) basisonderwijs
 • Op papier
 • Volledig afgestemd op de pedagogische en didactische eisen en COTAN-goedgekeurd

Wat bestel je?

Rekenen voor peuters bestaat uit een overzichtelijke map met:

 • handleiding en verdere informatie
 • opgavenboek
 • extra onderdelen 'Kleur' en 'Lichaamsdelen'
 • registratieformulieren (te kopiëren)
 • inhoudsverantwoording

Wat meet je?

Met de opgaven besteed je aandacht aan drie categorieën:

 • getalbegrip (receptief en productief)
 • meten (receptief)
 • meetkunde (receptief en productief)

Met de extra onderdelen kun je ook de vaardigheid van de peuters inschatten voor

 • kleur
 • lichaamsdelen

Hoe ziet de afname eruit?

 • Afname duurt maximaal 15 minuten per peuter.
 • Advies: afnemen in leeftijdscategorie P1 (3;0 t/m 3;5 jaar) en in leeftijdscategorie P2 (3;6 tot 4;0 jaar). 
 • Met behulp van het opgavenboek stel je de vragen en je vult de antwoorden in op een formulier.
 • Na de afname kijk je de antwoorden na en verwerk je de resultaten tot rapporten.
  Tip: de resultaten geautomatiseerd verwerken? Met Computerprogramma LOVS maak je handige rapporten en geavanceerde overzichten en analyses.

Uitgebreide instructies en tips vind je in de handleiding.

Tip

Taal en Rekenen voor peuters zijn signaleringsinstrumenten. Bij sommige kinderen kan blijken dat ze heel laag scoren ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes, of dat hun vaardigheid niet gegroeid is. We adviseren om in ieder geval bij deze kinderen verder te kijken.

Tips voor een prettige afname

Veel peuters vinden het heerlijk om samen met de pedagogisch medewerkster/leidster een 'spelletje' te doen. Als jij ontspannen met de opdrachtjes omgaat, zal de peuter dit ook doen!

 • Zorg voor een prettige en ontspannen sfeer.
 • Kies een rustige, maar wel bekende plek voor de peuter.
 • De peuter mag tijdens de afname naast je zitten, tegenover je of op schoot. Kies wat de peuter prettig vindt.
 • Geef de peuter een gevoel van zelfvertrouwen, bijvoorbeeld door complimentjes te geven.
 • Stop als de peuter niet meer geconcentreerd is of zich niet prettig voelt.

Nét dat beetje extra informatie

Dit instrument is onderdeel van het Cito Volgsysteem jonge kind. Daarmee volg je spelenderwijs de ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. Dat betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de praktijk
 • een doorgaande lijn - soepele overdracht naar het (kleuter)onderwijs
 • bewezen kwaliteit (instrumenten zijn genormeerd en methode-onafhankelijk. Taal en Rekenen voor peuters zijn COTAN-goedgekeurd)
 • vergelijken op kind-, groeps- én locatieniveau
"Opvallende onderdelen analyseren we en vervolgens bepalen we hoe we het individuele kind verder kunnen begeleiden of hoe we het aanbod op de hele groep kunnen verbeteren. Het helpt ons bij het verbeteren van de kwaliteit van educatie op ons kinderdagverblijf."
Pedagogisch beleidsmedewerker kinderdagverblijf

En wat nog meer?

Contact