SluitenSluiten
beach

Taal voor peuters

Volg de ontwikkeling van hun taalvaardigheid

Cito logo plectrumVerder
Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en groep 1

Taal voor peuters

Verhaaltjes en opdrachten begrijpen, lukt dat Jop al? Kan Simin het juiste plaatje aanwijzen? Kunnen de peuters al zinnetjes afmaken? Taal voor peuters ondersteunt je eigen observaties. Met behulp van vrolijke illustraties krijg je spelenderwijs inzicht in de verschillende aspecten van de taalvaardigheid van een peuter. Je maakt zichtbaar hoe Jop en Simin zich ontwikkelen ten opzichte van leeftijdsgenootjes en of extra begeleiding of extra uitdaging waardevol is. Taal voor peuters helpt je hun ontwikkeling te volgen, laat zien of je aanbod aansluit bij het niveau van de peuters en geeft handvatten voor de best passende aanpak.

"We gaan na hoe staat het met de spontane ontwikkelingsprocessen. En zien dat ons aanbod de stimulering hiervan ten goede komt."

Daarom dit hulpmiddel

 • Vroegtijdig signaleren
 • Objectief inzicht
 • Goede aansluiting op primair onderwijs
 • Spelenderwijs aan de slag
 • Een-op-een afnemen
"Peuters vinden het vaak hartstikke leuk om mee te doen. Ze laten graag zien wat ze kunnen."

Over Taal voor peuters

 • Gebruik op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
 • Voor kinderen van 3 tot 4 jaar
 • Ook af te nemen in groep 1 van het (speciaal) basisonderwijs
 • Op papier
 • Volledig afgestemd op de pedagogische en didactische eisen en COTAN-goedgekeurd

Wat bestel je?

Taal voor peuters bestaat uit een overzichtelijke map met:

 • handleiding en verdere informatie
 • opgavenboek
 • registratieformulieren (te kopiëren)
 • inhoudsverantwoording

Wat meet je?

Met de opgaven besteed je aandacht aan vier categorieën:

 • passieve woordenschat (receptief)
 • definitievaardigheid (receptief)
 • kritisch luisteren (receptief)
 • actieve woordenschat (productief)

Hoe ziet de afname eruit?

 • Afname duurt maximaal 15 minuten per peuter.
 • Advies: afnemen in leeftijdscategorie P1 (3;0 t/m 3;5 jaar) en in leeftijdscategorie P2 (3;6 tot 4;0 jaar).
 • Met behulp van het opgavenboek stel je de vragen en je vult de antwoorden in op een formulier.
 • Na de afname kijk je de antwoorden na en verwerk je de resultaten tot rapporten.
  Tip: de resultaten geautomatiseerd verwerken? Met Computerprogramma LOVS maak je handige rapporten en geavanceerde overzichten en analyses.

Uitgebreide instructies en tips vind je in de handleiding.

Tip

Taal en Rekenen voor peuters zijn signaleringsinstrumenten. Bij sommige kinderen kan blijken dat ze heel laag scoren ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes, of dat hun vaardigheid niet gegroeid is. We adviseren om in ieder geval bij deze kinderen verder te kijken.

Tips voor een prettige afname

Veel peuters vinden het heerlijk om samen met de pedagogisch medewerkster/leidster een 'spelletje' te doen. Als jij ontspannen met de opdrachtjes omgaat, zal de peuter dit ook doen!

 • Zorg voor een prettige en ontspannen sfeer.
 • Kies een rustige, maar wel bekende plek voor de peuter.
 • De peuter mag tijdens de afname naast je zitten, tegenover je of op schoot. Kies wat de peuter prettig vindt.
 • Geef de peuter een gevoel van zelfvertrouwen, bijvoorbeeld door complimentjes te geven.
 • Stop als de peuter niet meer geconcentreerd is of zich niet prettig voelt.

Nét dat beetje extra informatie

Dit instrument is onderdeel van het Cito Volgsysteem jonge kind. Daarmee volg je spelenderwijs de ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. Dat betekent dat je zeker kan zijn van:

 • de juiste aansluiting op de praktijk
 • een doorgaande lijn - soepele overdracht naar het (kleuter)onderwijs
 • bewezen kwaliteit (instrumenten zijn genormeerd en methode-onafhankelijk. Taal en Rekenen voor peuters zijn COTAN-goedgekeurd)
 • vergelijken op kind-, groeps- én locatieniveau
"Opvallende onderdelen analyseren we en vervolgens bepalen we hoe we het individuele kind verder kunnen begeleiden of hoe we het aanbod op de hele groep kunnen verbeteren. Het helpt ons bij het verbeteren van de kwaliteit van educatie op ons kinderdagverblijf."
Pedagogisch beleidsmedewerker kinderdagverblijf

En wat nog meer?

Contact