leerling aan het meten

Tools en informatie voor leerlingen

Centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe's)

Cito logo plectrumVerder

Over de cspe's

Elk jaar maakt Stichting Cito de opgaven voor de centrale vmbo beroepsgerichte profielvakexamens. Dat doen wij in opdracht van de overheid. Er zijn tien profielen waarin examen kan worden afgelegd. Deze Centraal Schriftelijk en Praktische Examens (cspe’s) bestaat uit een deel praktijk en een deel theorie, met schriftelijke en computeropdrachten.
leerlingen aan het ontwerpen

Oefenen met oude examens

Je kunt aan de slag met de examens 2018, 2019 en 2021.
Ga daarvoor naar de webpagina Examenvoorbereiding

Oefenen met de minitoetsen

Voor het oefenen met de digitale minitoetsen ga je naar Oefensite van Facet. 

Instructiefilmpje 

Bereid je goed voor op je profielvak-cspe en bekijk het algemene instructiefilmpje hiernaast!


Afnameperiode

De afnameperiode in 2023 is van 3 april tot en met 7 juli.
Jouw school bepaalt de exacte datum.
Praktijkles staal zagen
Praktijkles pneumatiek